قربانی, راهب

[ 1 ] - برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ‌گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می‌دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی آغاز دوره‌ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می‌گذارد و می‌توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان...

[ 2 ] - Students’ Viewpoint about Class Culture in Semnan University of Medical Sciences

Introduction: Recognizing students' conceptions and feelings towards class culture and revealing class members' relationship are important for planning and making positive changes. This study was done to determine students’ views toward the class culture in Semnan University of Medical Sciences. Methods: In this descriptive study, 269 university senior students were investigated. The question...