مولودی تپه, مونس

[ 1 ] - بررسی اثر مهارکنندگی کافئین در دوران بارداری برروی مورفوژنز استخوان ها در جنین موش صحرایی

مقدمه: مصرف بالای کافئین و عوارض آن امروزه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کافئین مصرف شده توسط مادران حامله و شیر ده بدون هیچ گونه سدی از جفت گذشته و حتی از شیر مادر هم وارد بدن نوزاد می شود در این راستا نیز تحقیقات فراوانی بر روی اثرات کافئین بر بافت استخوانی صورت گرفته و نتایج متناقضی بدست آمده است در نتیجه برسی اثرات کافئین بر جنین ها بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد.برای این منظور،اثر کافئین بر اس...

[ 2 ] - The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes.

Objective: Busulfan(Bus) is a chemotherapy drug that is widely used for cancer treatment. The protective effect of CoQ10 evaluated on testis and sperm parameters after busulfan treatment. Design: Experimental Study Animals: Thirty tow adult male Wistar rats Procedures: In this experimental study 32 adult male Wistar rats have randomly divided into four groups: Control group ...

نویسندگان همکار