محمدرضا مهربان پور

استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

[ 1 ] - اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‎کند. در این پژوهش از مدل تعدیل شدۀ آلتمن به‎منظور شناسایی جایگاه مالی مشاهدات استفاده می‎شود. همچنین از لحاظ کیفیت سود، چهار ویژگی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش­بینی و یکنواختی سود مدنظر قرار گرفته است. به‎منظور آزمون فرضیه­ها و دستیابی به نتایج نیز، از نم...

[ 2 ] - تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت‌ها است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها و ریسک سیستماتیک پیش‌بینی‌شده می‌پردازد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، 235 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و از تحلیل ضرایب رگرسیون است...

[ 3 ] - تبیین رابطه متقابل بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده از معادلات هم‌زمان

چکیده   مقدمه: با تقویت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی می‌‌توان مدیران را به افشای موارد بیش‌تری از مسئولیت خود نسبت به جامعه تشویق کرد. هم‌چنین، افشای بیش‌تر مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌وسیله شرکت‌ها، می‌تواند منجر به بالابردن سطح پاسخ‌گویی مدیران شرکت شود که این موضوع موجب تقویت سازوکارهای نظام راهبری­ شرکتی خواهد شد. بنابراین، می‌توان بیان کرد که بین نظام راهبری شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت...

[ 4 ] - بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری

مالیات، مهم‌ترین درآمد دولت‌ها به شمار می‌رود که از دیرباز وصول می‌شده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش‌هایی است که پرداخت‌کنندگان مالیات می‌توانند به‌منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. در این تحقیق جهت بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات؛ متغیرهای کیفیت افشا، محدودیت مالی، محافظه‌کاری، پیش اطمینانی مدیریتی، تخصص حسا...

[ 5 ] - رتبه‌بندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران بر اساس معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب

با توجه به اینکه رتبه­بندی صندوق­های سرمایه­گذاری تاثیر غیرقابل انکاری در اقبال عمومی به منظور درخواست صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه­گذاری ایجاد می­نماید، سنجش صحیح رتبه­های مربوطه از اهمیت بسیار برخوردار است. یکی از عواملی که بایستی در رتبه‌بندی توجه شود توجه به معیارهای مختلف سنجش ریسک است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 112 صندوق سرمایه‌گذاری در بازه زمانی فروردین 1391 تا اسفند 1394 بر ...

[ 6 ] - سرمایه اجتماعی و حق‎الزحمه حسابرسی

هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری‎های سودمند در فضای کسب‎وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می‎دهد. در بازار سرمایه، حق‎الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار قرار می‎گیرد، از این ‎رو می‌تواند شاخصی گویا برای اثربخشی اعتماد ایجاد شده از سرمایه اجتماعی در عرصه کسب‎وکار باشد. در این رابطه، در پژوهش حاضر به بررسی...

[ 7 ] - رابطه راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده   مقدمه: دارو از صنایع راهبردی در تأمین نیازهای اساسی جامعه محسوب می‌شود و در این راستا، فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این صنعت از جایگاهی ویژه برخوردار است. با این وجود، بر اساس نظریه نمایندگی می‌توان انتظار داشت که مدیریت واحد گزارشگر به دلیل دیر بازده بودن و خطر بالای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تمایل چندانی به تحمل مخارج آن نداشته باشد. برای ح...

[ 8 ] - طراحی سیستم پشتیبان تصمیم ارزیابی عملکرد در شرکتهای هلدینگ با رویکرد سهامداری

شرکت‌های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند. این شرکت‌ها از بازیگران اصلی اقتصاد به‌شمار می‌روند. این شرکت‌ها برای دست‌یابی به کارایی و اثربخشی و نیل به اهداف تعیین شده و نیز دستیابی به حداکثر ارزش و اثرگذاری بر اقتصاد کشور، نیازمند پایش و نظارت مستمر بر واحدهای تابعه خود هستند تا در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام دهند و بتوانند در محیط رقابتی به فعالیت خود ادامه ده...

[ 9 ] - خوشه‌بندی و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت‌تصمیم C5

امروزه سرمایه‌گذاران با توجه به فضای ‌رقابتی حاکم باید محتاط‌تر از قبل تصمیم بگیرند. به این منظور آنها می‌توانند از بانک‌های اطلاعاتی بورس ‌اوراق‌ بهادار استفاده‌کنند. اما این اطلاعات به تنهایی مثمر‌ثمر نیست، بنابراین لازم است با ‌استفاده از فنون داده‌کاوی تجزیه، تحلیل و تفسیرداده‌ها انجام ‌شود تا اطلاعات قابل‌اتکاتری در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. هدف این پژوهش خوشه‌بندی و پیش‌بینی س...

[ 10 ] - جایگاه مالی و سرمایۀ اجتماعی

نوسانات اقتصادی و چرخه‏های رونق و رکود همواره سرمایه‏گذاران را با دغدغۀ پیش‏بینی چشم‏انداز اقتصادی واحدهای تجاری و عوامل مؤثر بر آن‏ها روبه‏رو ساخته است. مدل‏های جایگاه مالی چشم‌اندازی از وضعیت و عملکرد اقتصادی شرکت‏ها در اختیار ذی‌نفعان قرار می‏دهد و از سوی دیگر سرمایۀ اجتماعی، به مثابة یک منبع اقتصادی و دارایی نامشهود، نقشی اساسی در موفقیت و تحقق اهداف کسب‌وکار ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر برر...

[ 11 ] - بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری

پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود؟ انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل‌کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری کمک نما...

[ 12 ] - بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت‌ها

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت‌ها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل می‌دهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌ها...

[ 13 ] - تحلیل نقش معاملات بلوکی در ایجاد بازده غیرعادی و تأثیر بر نوسانات غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می‌‌دهد؛ این معاملات شامل معاملۀ حجم‌ زیادی از سهام در قیمت‌های توافقی است که به‌طور معمول با قیمت‌های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش‌‌های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه دربارۀ محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش:...

[ 14 ] - حسابداری محیط زیست

با رشد روز افزون کارخانه­ها و آلاینده­های ناشی از آن­ها حسابداری نیز باید نقش خود را در جلوگیری یا حداقل، کاهش زیان­های وارده به طبیعت ایفا کند که این امر در شاخۀ جدیدی در حسابداری تحت عنوان حسابداری محیط زیست ظهور و بروز پیدا می­کند. در این تحقیق به بررسی مفاهیم و تشریح فواید، کاربردها و اهداف حسابداری زیست محیطی پرداخته می­شود.سپس به شرایط موجود در ایران اشاره شده ودر ادامه به تشریح پیشینه­ای...

[ 15 ] - میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

حرکت صحیح یک جامعۀ اسلامی در مسیری که باید باشد، می­طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه­هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد، حوزۀ اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزۀ بانکداری، مستلزم به‌کارگیری شاخص­های مناسب برای سنجش آن است؛ از این­رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در...

[ 16 ] - تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف‌ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف‌ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف‌ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت.روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده‌های ماهانه 450 سال ـ شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آز...

[ 17 ] - نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا)

پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی‌‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریۀ بانک‌داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک‌داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریۀ شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیاده‌‌سازی این نظریه، به‌‌گونه‌‌ای بوده است که ازسوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبه‌رو بود...

[ 18 ] - روابط سیاسی شرکت ها و سیاست های پرداخت به هیأت مدیره

سیاست‌های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می‌تواند تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت‌ها بر سیاست‌های جبران خدمات هیأت مدیره است. نمونۀ این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1387 تا 1397 می‌باشد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسی...

[ 19 ] - نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده‎های 110 شرکت‎ پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه‎ها با استفاده از مدل‎...

[ 20 ] - تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری، 70 شرکت از جامعه پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. چرخه عمر واحد تجاری به سه مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده است. فرضیات فرعی پژوهش بر اساس شاخص‌های سنجش مدیریت سود از طریق فعالیت‌ه...

[ 21 ] - Tax risk with regard to Output-based proxies audit quality and vertical and horizontal agency costs

The purpose of this study is to assess tax risk according to audit quality output criteria and vertical and horizontal agency costs. In this study, we used audit quality output criteria including accruals quality, realized cash flows and earnings volatility in companies. For this purpose, financial information of 118 companies was extracted and analyzed as a statistical sample of the study in 2...