میترا احمدی باغی

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

[ 1 ] - حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP

امروزه عرضه میوه­ها به صورت قطعات بریده شده از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می­باشد، ولی میوه برش­خورده معمولا در مرحله پس از برداشت و زمان نگه­داری دچار قهوه­ای شدن آنزیمی شده و با حمله عوامل بیماری­زا مواجه می­شوند. در این تحقیق برای افزایش عمر قفسه­ای قطعات برش­خورده خرمالو از تیمارهای اسید آسکوربیک (یک درصد به مدت دو دقیقه)، اسید اگزالیک (5/0 درصد به مدت دو دقیقه)، 1-MCP (یک میکرولیتر در لی...

نویسندگان همکار