فرناز شریعتی

موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،

[ 1 ] - تجزیه ژنتیکی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه و روغن آفتابگردان در شرایط آبیاری مطلوب و محدود

به منظور برآورد اجزای واریانس ژنتیکی خصوصیات زراعی آفتابگردان، 16 هیبرید سینگل­کراس حاصل از تلاقی 4 لاین رستور با 4 لاین نرعقیم به عنوان تستر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار از نظر خصوصیات زراعی در دو شرایط جداگانة آبیاری مطلوب و محدود ارزیابی و داده­های حاصل بر اساس طرح تلاقی لاین­×­ تستر تجزیه شدند. بر اساس نتایج ح...

[ 2 ] - دلگان رقم جدید کلزا با پتانسیل عملکرد دانه بالا برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور

رقم دلگان به روش گزینش شجره‌ای تغییر شکل یافته از یک هیبرید خارجی به دست آمده است. برای این منظور، یک صد بوته بارور از جمعیت F2 هیبرید خارجی در مرحله گلدهی انتخاب و سلف شدند. بذور F3 به همراه 17 جمعیت دیگر در پروژه‌ایی با عنوان تولید لاین‌های پرمحصول بهاره کلزا از جوامع F2 در کرج، دزفول، بوشهر، زابل و هرمزگان مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب بوته‌ها تا رسیدن به لاین (ها)ی خالص به روش شجره‌ای ادام...

[ 3 ] - شمس، هیبرید جدید متوسط‌رس آفتابگردان مناسب کشت اول مناطق معتدل و سرد و کشت تابستانه مناطق معتدل

ارقام هیبرید آفتابگردان که تاکنون در ایران اصلاح و معرفی شده است در دو گروه زودرس و دیررس قرار دارند. ارقام زودرس با محدودیت عملکرد و ارقام دیررس با مشکل دیررسی، پابلندی و نیاز آبی بالا مواجه هستند. لذا جای هیبریدهای متوسط‌ رس پا کوتاه با عملکرد بالا در فهرست هیبریدهای ایرانی آفتابگردان خالی است. هیبرید شمس از تلاقی لاین نرعقیم سیتوپلاسمی AF81-112 با لاین پدری RF81-82 با روش گزینش همزمان، خودگش...

[ 4 ] - نیما، رقم جدید کلزای زمستانه برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد ایران

رقم کلزای نیما حاصل انتخاب و خالص سازی تک بوته‌ها در نسل‌های در حال تفکیک مربوط به تلاقی اوکاپی (Okapi) با مودنا (Modena) می‌باشد. تک بوته‌های انتخابی از نسل F2 و نسل‌های درحال تفرق آن طی پنج سال متوالی کشت و لاین‌های خالص تاحصول نسل F6<st...

[ 5 ] - تاًثیر غلظت اتیل سلولز و پلی‌گلیسرول پلی‌ریسینولئات بر ساختار میکروسکوپی و پایداری اکسایشی اولئوژل روغن کنجد

سابقه و هدف: اغلب روغن‌های گیاهی در دمای اتاق به شکل مایع هستند و با توجه به نیاز صنایع غذایی کشور به محصولات چرب دارای بافت پلاستیکی و نیمه‌جامد در شرایط اتاق، تحقیق در زمینه روش‌های نوین ساختاردهی روغن‌های مایع امری ضروری به‌حساب می‌آید. روش‌های مختلفی برای بافت‌دهی و افزایش نقطه ذوب روغن‌های گیاهی استفاده شده است. مخلوط کردن، هیدروژناسیون و اینتراستریفیکاسیون از جمله این روش‌ها هستند. اما رو...

نویسندگان همکار

سیامک رحمانپور اوزان 3  

حسن امیری اوغان 2  

اسداله زارعی سیاه بیدی 2  

عباس رضایی زاد 2  

احمد لک 1  

مهدی غفاری 1  

ابراهیم هزار جریبی 1  

ابوالفضل فرجی 1  

امیر خسرو دانایی 1  

بصیر صمدی 1  

حسین اکبری مقدم 1  

حمید رضا فنایی 1  

داود رودی 1  

صابر سیف امیری 1  

غلامرضا قدرتی 1  

محمد خواجه داد کشته گر 1  

محمدحسین عالم خومرام 1  

نرجس کازرانی 1  

ولی الله رامعه 1  

ابراهیم فرخی 1  

جهانفر دانشیان 1  

عباسعلی اندرخور 1  

عباسعلی روانلو 1  

عراز محمد نوری راد دوجی 1  

غلامحسین شیراسماعیلی 1  

فرشاد ناصر قدیمی 1  

مجید خیاوی 1  

محمد رضا شهسواری 1  

محمد یزدان دوست 1  

مسعود سلطانی 1  

ملیحه همایونی فر 1  

مهدی غفاری 1  

نرجس کازرانی 1  

امیر حسین شیرانی راد 1  

بهرام علیزاده 1  

بهرام مجد نصیری 1  

بهمن پاسبان اسلام 1  

شیوا عزیزی نیا 1  

فرزاد جاویدفر 1  

مجید خیاوی 1  

محمد حسین عالم خومرام 1  

محمد یزداندوست همدانی 1  

معرفت مصطفوی راد 1  

صدیف آزادمرد دمیرچی 1