محمد دودانگه

عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

[ 1 ] - سنتز، شناسایی و بررسی خواص ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزو با قابلیت حذف شدن در محیط قلیایی، بر روی الیاف پلی‌استر رنگرزی شده

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید از پارا آمینو بنزوئیک اسید به عنوان جزء نمک دی آزونیوم و 3-N,N- دی اتیل آمینواستانیلید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شد. ماده رنگزای دیسپرس سنتز شده به روش نوبلور خالص شده و به وسیله روش‌های دستگاهی DSC،FTIR ، Mass spectra،1HNMR ،13CNMR و UV-Visible شناسایی گردید. ماده رنگزای سنتز شده برای رنگرزی الیاف پلی‌استر به روش دمای بالا (HT) به کار رفت و خواص رنگرزی...