سمیه میرنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

[ 1 ] - مروری بر خواص و کاربردهای رنگ طبیعی قرمزدانه در صنایع مختلف

قرمزدانه یکی از مهم‌ترین رنگزاهای طبیعی است که منشا حیوانی دارد و از حشره‌ای به همین نام تولید می‌شود. این رنگزا قدمتی طولانی دارد و علاوه بر استفاده از آن در صنعت رنگرزی الیاف طبیعی مورد استفاده در فرش دستباف ایرانی، در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز مصارف گوناگونی دارد و باعث اهمیت قرمزدانه به عنوان یک رنگزای طبیعی FDC (Food, Drug, Cosmetic) گردیده است. همچنین از آن به عنوان معرف ب...

نویسندگان همکار