سیامک صفاپور

استادیار، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز

[ 1 ] - مروری بر خواص و کاربردهای رنگ طبیعی قرمزدانه در صنایع مختلف

قرمزدانه یکی از مهم‌ترین رنگزاهای طبیعی است که منشا حیوانی دارد و از حشره‌ای به همین نام تولید می‌شود. این رنگزا قدمتی طولانی دارد و علاوه بر استفاده از آن در صنعت رنگرزی الیاف طبیعی مورد استفاده در فرش دستباف ایرانی، در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز مصارف گوناگونی دارد و باعث اهمیت قرمزدانه به عنوان یک رنگزای طبیعی FDC (Food, Drug, Cosmetic) گردیده است. همچنین از آن به عنوان معرف ب...

[ 2 ] - مروری بر روشهای تکمیل حفاظتی فرابنفش منسوجات طبیعی با استفاده از مواد جاذب فرابنفش

برای اولین بار جاذب‌های فرابنفش در سال 1928 در ضدآفتاب‌ها برای محافظت پوست انسان در برابر اثرات مخرب اشعه فرابنفش استفاده شدند. با آگاهی از مزایای فراوان این مواد، توسعه آنها روند رو به رشدی داشته و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. در صنایع نساجی و فرش دستباف، اشعه فرابنفش با انرژی زیاد یکی از عوامل مخرب اصلی در افت خواص الیاف و رنگ پریدگی منسوجات رنگی به دلیل شکستن زنجیرهای پلیمری و ت...