سولماز پورعزیز

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

[ 1 ] - اثر پوشش خوراکی آلژینات‌سدیم بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم گاویوتا (Fragaria ananassa)

مصرف توت‎فرنگی تازه به‌دلیل داشتن ویتامین، فنل، آنتوسیانین‌ و دیگر مواد پاداکسنده که در پیشگیری از سرطان و بیماری‌های مختلف مؤثر است افزایش بسیاری داشته، ولی کاهش ویژگی‌های کمی و کیفی این محصول در طی نگهداری و عرضه به بازار، یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی، به­دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، رو به گسترش است و نتایج مثبتی ازجمله...