× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نعمت اله کمکی

دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - ارزیابی غلظت ترکیبات شبه استروژنی 4-نونیل‌فنل و اکتیل‌فنل در رسوبات سطحی رودخانه‌های جنوب و جنوب شرق دریای خزر در استان مازندران

ترکیبات شبه استروژنی به‌علت ایجاد اثرات منفی در انسان و حیوانات بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ترکیبات در غلظت‌های کم نیز باعث ایجاد اثرات منفی می‌شوند و همچنین قادرند در طول زنجیره غذایی منتقل شوند، لذا نگرانی زیادی در ارتباط با حضور این آلاینده‌ها در آبهای ساحلی دریای خزر وجود دارد. به‌منظور بررسی غلظت ترکیبات 4- نونیل‌‌فنل و اکتیل‌فنل، نمونه‌های رسوب سطحی از 25 رودخانه منتهی به ...