سمانه فتح علیان

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

[ 1 ] - تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

فرآیند مهم ارزیابی و قیمت­ گذاری اوراق بهادار تخمین ارزش اوراق بهادار از جمله سهام عرضه اولیه شرکت ­ها است. زیرا از یک سو سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه نیاز دارند که از ارزش واقعی سهامی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن‌ هستند، اطلاع داشته باشند و از سوی دیگر صاحبان شرکت­ها که قصد فروش اوراق بهادار خود را دارند، ناگزیرند تا دارایی خود را به شیوه درست ارزیابی و قیمت­ گذاری نماید. لذ...