سیدعلی نبوی چاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت مالی، بابل ، ایران

[ 1 ] - بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیارمعاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

با توسعه بنگاه­های اقتصادی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه­ای در مطالعات مالی برخوردار شده است. ماهیت مدیریت ریسک ایجاب می­کند که این مطالعات چند وجهی باشد، یعنی علاوه بر شناخت عملکرد اقتصادی و تجاری بنگاه، لازم است مدیران ریسک با مسائل آماری و ریاضی و روش­ها و مدل­های کنترل ریسک نیز آشنا باشند. بازده، همان پاداش قبول ریسک در یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، لذا در مدیریت بنگاه­های...

[ 2 ] - مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام

مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...

[ 3 ] - بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه‌گذاری‌های آتی و تغییر در بدهی‌های آتی شرکت

این مقاله به بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی  سرمایه گذاری های آتی و تغییر در بدهی های آتی شرکت می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 93 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی  سرمایه گذاری های آتی و تغییر در بدهی های آتی شرکت برای دوره 1...

[ 4 ] - تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توأم با مانع در بورس اوراق بهادار تهران

ابزارها و فرایندهای نوین مالی جهت ارائه راه­ حل­های مبتکرانه برای حل مسائل و مشکلات مالی بازار هدف سازماندهی گردیده و حوزه­های فعالیت آن مواردی چون نوآوری در مهندسی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک را در بر می­گیرد. ابزارهای مشتقه و به­طور خاص؛ قرارداد اختیار معامله سهام نیز بخشی از این نوآوری­ها است. در پژوهش حاضر بر روی سهام 41 شرکت، اختیار معلاملات مانع صادر شده و فرصت­های ایجاد سود از طریق معام...

[ 5 ] - بررسی کارایی فرایند لوی در قیمت گذاری اختیار معاملات

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

[ 6 ] - انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری دمپستر شفر (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مدل بازده – ریسک مارکویتز برای انتخاب سبد سهام در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.زیرا که عوامل  بسیاری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند و حرکات قیمت‌های دارایی را خیلی نامطمئن و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌سازد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی انتخاب سبد سهام از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری دمپستر شفر بوده است. این تحقیق ب...

[ 7 ] - Identification the Periods of Formation and Bursting of Speculative Bubbles in Iranian Stock Market Using Quantitative Models

The purpose of this study is to investigate and identify the periods of formation and bursting of speculative bubbles in Iran's capital market by creating a state space model and two-mode switching regime (mode 1 is bubble growth and burst stage and mode 2 is the time of bubble loss) during the period from April 2011 to March 2018. The Oxmetrics 7 software is used to investigate the existence o...

[ 8 ] - تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

فرآیند مهم ارزیابی و قیمت­ گذاری اوراق بهادار تخمین ارزش اوراق بهادار از جمله سهام عرضه اولیه شرکت ­ها است. زیرا از یک سو سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه نیاز دارند که از ارزش واقعی سهامی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن‌ هستند، اطلاع داشته باشند و از سوی دیگر صاحبان شرکت­ها که قصد فروش اوراق بهادار خود را دارند، ناگزیرند تا دارایی خود را به شیوه درست ارزیابی و قیمت­ گذاری نماید. لذ...

[ 9 ] - ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه...

[ 10 ] - رابطه بدبینی مدیریت با کفایت وجه نقدو دفعات پوشش هزینه بهره با توجه به میزان سود انباشته شرکت‌ها

در این تحقیق به بررسی تأثیربدبینی مدیریت بر کفایت وجه نقدو دفعات پوشش هزینه بهره با توجه به میزان سود انباشته شرکت‌ها پرداخته شد برای رسیدن به این هدف چهار فرضیه مطرح گردیدند و برای آزمون فرضیات تحقیق داده‌های 93 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک برگزیده شد. برای انجام آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قر...

[ 11 ] - تبیین عوامل مالی موثر بر خروج از درماندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده‌اند، در فاصله بین سال‌های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش­های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمو...

[ 12 ] - The optimized model of factors effecting on the Merger and Acquisition from multiple dimensions with neural network approach.

Nowadays, firms apply the merger and acquisition strategy for gaining synergy, increasing the wealth of stockholders, economics of scales, enhancing efficiency, increasing the ability to research and develop, developing the firm and decreasing the risk. Developing an optimized model with the ability to identify the effective variables on the merger and acquisition process has a significant ...

[ 13 ] - ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی ...