موسی سلگی

استادیار، دانشگاه اراک، اراک

[ 1 ] - تأثیر نانوچندسازة‌ حاوی نانوذرات زئولیت و برخی عنصرهای غذایی بر ویژگی‌های رشدی گل بنفشۀ آفریقایی رقم Rhapsody Clementine’‌‘

به­منظور بررسی تأثیر نانوچندسازة (کامپوزیت) حاوی نانوذرات زئولیت و برخی عنصرهای غذایی بر ویژگی­های رشدی گل بنفشۀ آفریقایی، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه اراک در سال 1394 انجام گرفت. بنفشۀ آفریقایی (Saintpaulia inonatha Wendl) در کنار محبوبیتی که به­­عنوان گیاه گلدانی در جهان دارد، به نوع آبیاری حساسیت بالایی دارد. تماس مداوم آب با اندام­...

[ 2 ] - تأثیر نانوذرات نقرۀ بیولوژیک بر رشد باکتری‏ های موجود در محلول‏ های نگهدارنده و افزایش عمر گلجایی گل شاخه‌بریدنی رز رقم ’وایت نااُمی‘

در این پژوهش نانوذرات نقرۀ تولید‌شده با استفاده از عصارۀ گلبرگ‏های زعفران در 3 آزمایش‏ جداگانه در جلوگیری از رشد باکتری‏های موجود در محلول نگهدارنده با هدف افزایش عمر گلجایی گل‏ شاخه‌بریدۀ رز رقم ’وایت نااُمی‘ به کار برده شد. در آزمایش اول تأثیر نسبت‏های مختلف نانوذرات نقره و عصارۀ گلبرگ‏های زعفران (1:20، 1:5 و 1:2) بر جلوگیری از رشد مهم‌ترین باکتری‏های آلودۀ سازندۀ محلول‏های نگهدارنده شامل Baci...

[ 3 ] - معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه‌ای کلم زینتی Brassica oleracea var. acephala

طی سالیان اخیر کلم زینتی به‌دلیل داشتن اندام‏های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می‌شود. بنابراین، ازدیاد درون‌شیشه‏ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت‏های مختلف بنزیل آدنین (mg/L1/0، 5/0 و 1)، 2,4-D (mg/L1/0، 5/0)، نیترات نقره (mg/L 2و4) و نوع رقم (بنفش و سفید) در مرحلۀ استقرار به‏کار گرفته شد. همچنین تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین (mg/L1/...

[ 4 ] - The Application of Essential Oils and Silver Nanoparticles for Sterilization of Bermudagrass Explants in in vitro Culture

An important part of plant in vitro techniques is the sterilization of explants and the maintenance of aseptic conditions. Ideally, sterilizing materials should be effective on a vast range of microorganisms at low density. Nowadays, the use of compounds such as essential oils (EOs) and nanoparticles is applicable in microbiology studies. The main objective of this experiment was to study the s...

[ 5 ] - اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘

میخک یکی از مهم‌ترین و پر مصرف‌ترین گل‌های شاخه بریدنی جهان می‌باشد. در این پژوهشاثر کیتوزان، نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز 2 درصد) بر عمر گلجایی میخک رقم "WhiteLiberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. گل‌های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در تیمارها قرار گرفتند و پس از آن با آب مقطر ج...

[ 6 ] - تأثیر محلول‌پاشی اسید هیومیک و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گل جعفری

Plants are faced with various environmental stresses during their growing period. Each of these stresses have different effects on growth, metabolism and yield according to the sensitivity level and stage of the plant growth. One way of reducing the negative effects of the stresses is to use humic substances. The present study was carried out to evaluate the effects of humic acid and drought st...

[ 7 ] - اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica oleracea var. acephala در شرایط کشت درون شیشه‌ای

چکیده سرب به‌عنوان، مهم‌ترین ماده آلاینده به‌دلیلایجاد سمیت در گیاهان و موجودات زنده اهمیت زیادی دارد. کشت درون شیشه‌ای گیاهی، به‌طورکلی یک ابزار کلیدی در تحقیقات گیاه‌پالایی می‌باشد. به‌همین منظور در پژوهشی در سال 1395 در دانشگاه اراک، غلظت‌های مختلف نیترات سرب (50- صفر میلی‌گرم در لی...

[ 8 ] - تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی

در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور نوع بستر (کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به­همراه کود دامی و ورمی­کمپوست به­علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دوره آبیاری (بدون تنش، آبیاری پنج روزه و 10 روزه) در فضای باز اجرا گردید. نتایج نشان داد که تاثیر بستر حاوی...

[ 9 ] - اصلاح جهشی جهت افزایش توان تجمع کادمیوم در درختچه گز در مرحله کالوس

گیاه‌پالایی به‌عنوان روشی مقرون به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست، در پاک‌سازی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین به‌کار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقاومت و پالایندگی کالوس‌های درختچه گز تحت تاثیر القای جهش با استفاده از اتیل متان سولفونات انجام شد. در مرحله اول بهینه کردن القای کالوس و جهش در محیط کشت دارای غلظت‌های مختلف 2,4- انجام شد. آزمایش سوم شامل ارزیابی میزان مقاومت و پالایش کالوس در غلظت‌ها...

[ 10 ] - کاربرد بیوچار و اسید هیومیک برای مقاومت به تنش خشکی در گل آهار

استفاده از اسید هیومیک و افزودن بیوچار به خاک می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در کاهش آثار تنش خشکی در گل آهار (Zinnia elegans L.) باشد. در این پژوهش تاثیر فاکتورهای بیوچار (صفر، 20 و 40 گرم در کیلوگرم خاک گلدان)، اسید هیومیک (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) و سطح آبیاری (50 و 100 درصد ظرفیت زراعی) بررسی شد. بر طبق نتایج به‌دست‌ آمده، تنش خشکی باعث کاهش میزان کلروفیل‌ها، فسفر و پتاسیم برگ‌ها ول...

[ 11 ] - کاربرد اسید هیومیک و سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر خصوصیات رشد و مقابله با تنش خشکی در چمن

به­منظور بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب نانوکامپوزیت و اسید هیومیک بر ویژگی­های چمن اسپورت تحقیقی به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. عامل اول سوپرجاذب نانوکامپوزیت در سه سطح (صفر، 2 و 5 گرم در کیلوگرم خاک گلدان)، عامل دوم اسید هیومیک در سه سطح  (صفر، 250 و500 میلی­گرم در لیتر و به­صورت محلول­پاشی) و  عامل سوم تنش خشکی در دو سطح (50 و 100 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتای...

[ 12 ] - تأثیر افزایش طول روز با شدت‌های مختلف نور مکمل بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه بریده رقم ‏‎‘Dolce vita’‎

به منظور بررسی تأثیر افزایش طول روز و شدت نور در طی پاییز و زمستان بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه‌بریده رقم ‘Dolce vita’، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تکرار انجام شد. بوته‌های رز به مدت یک دورۀ گلدهی تحت تیمار افزایش طول روز تا 16 ساعت با شش سطح از شدت نور شامل صفر، 85، 170، 255 و 340 µmol m-2 s-1 با استفاده از لامپ بخار سدیم و 85 µmol m-2 s-1 با استفاده از لامپ LED قرار گرفتند. شاخص‌ها...