نورمحمد تربتی نژاد

دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - تاثیر استفاده از بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر عملکرد، پروتئین میکروبی و برخی از فراسنجه‌های شکمبه و خون بره‌های پرواری

بیوچار یک ماده غنی از کربن است که از سوختن مواد آلی در حضور کم و یا عدم حضور اکسیژن تولید می‌شود و دارای ساختار متخلخل و نواحی سطحی زیاد برای اتصال میکروب‌ها می‌باشد. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از جیره حاوی یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی و برخی از فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و خون در بره‌های نر پرواری نژاد کرمانی انجام شد. به این منظور 12 راس بره نر با...

[ 2 ] - اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری

هدف این پژوهش، بررسی اثرات بیولوژیکی مصرف سطوح مختلف تفاله انگور بر فراسنجه­های رشد و متابولیت­های خونی بره­های پرواری افشاری بود. برای این منظور، از تفاله انگور سیاه یکی از کارخانه­های آب­میوه­گیری استفاده شد. تفاله­ها به آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور منتقل و در فضای مسقف، با تهویه مناسب خشک شدند. سپس ترکیبات شیمیایی تفاله انگور اندازه­گیری شد. برای بررسی عملکرد پروار، از 30 راس بره ن...

[ 3 ] - Comparison of feeding value of a treated sea plant, Posidonia australis, with lucerne, pasture and wheat

An experiment was carried out to compare the effect of feeding posidonia australis as a non-conventional feedstuff with cereal straw for sheep maintenance; and to compare seagrass/chicken litter with lucerne hay and pasture for sheep production on a scale such as would be applicable to lot-feeding of sheep in the area of suthern Australia in case of short term feed scarcity. To approach this ta...

[ 4 ] - تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری

سابقه و هدف: محصولات فرعی پسته یکی از فرآورده‌های جانبی کشاورزی است که در سال‌های اخیر در تغذیه دام مورد استفاده شده است. تحقیقات متعدد انجام شده بر روی این محصولات نشان‌دهنده این است که ضایعات پسته می‌تواند به عنوان بخشی از خوراک حیوانات نشخوارکننده استفاده گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌شده پسته در جیره بره‌های پرواری بر عملکرد و قابلیت هضم ماده خشک، م...

[ 5 ] - تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی

چکیدهسابقه و هدف: ایران علاوه بر مرکز پیدایش انار و رویشگاه طبیعی آن، مرکز تنوع ارقام و نیز بزرگترین تولید کننده انار در جهان می‌باشد. پوست انار تقریباَ 26- 30% وزن کل میوه را تشکیل می‌دهد، در سال‌های اخیر فعالیت‌های بیولوژیکی پلی‌فنلی-های پوست انار توجه بسیاری از پژوهشگران و مصرف کنندگان را به خود جلب کرده است. اثرات تانن بر میکروارگانیسم‌های تولیدکننده متان در شکمبه و پروتوزا به اثبات رسیده اس...

[ 6 ] - تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دانه یا عصاره شنبلیله بر خصوصیات تخمیر شکمبه و تولید گاز در آزمایشگاه نمونه‌های خوراک شامل یک جیره کاملا مخلوط فاقد دانه یا عصاره شنبلیله(تیمار شاهد)، 4 جیره حاوی سطوح مختلف دانه شنبلیله (2، 4، 6، 8 درصد ماده خشک) و 4 جیره حاوی سطوح مختلف عصاره شنبلیله (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد ماده خشک) با مایع شکمبه انکوبه و تولید گاز نمونه‌ها اندازه‌گیری و فراسنجه‌های تولید گاز، گ...

[ 7 ] - استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران

به¬منظور ارزیابی پتانسیل تغذیه¬ای کنجاله گوار و مقایسه آن با سایر کنجاله¬های معمول در تغذیه دام (کنجاله های آفتابگران، پنبه-دانه، سویا و کلزا) آزمایشی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ترکیب شیمیایی کنجاله¬های مورد آزمایش اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد که به¬جز بخش ماده خشک در سایر بخش¬های مربوط به ترکیب شیمیایی تفاوت¬هایی بین کنجاله¬های مورد آزمایش وجود دارد. نتایج بیان کننده بالاترین میزان پ...

[ 8 ] - اثر کنجاله گلوتن ذرت بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز در زمان های مختلف بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از 2 درصد کنجاله گلوتن ذرت بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز (mg/kg300) در زمان­های مختلف (120، 180 و 240 دقیقه) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. 240 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308 با 5 تیمار شامل 1- جیره شاهد 2- جیره شاهد حاوی دو درصد گلوتن ذرت، 3، 4 و 5- جیره شاهد حاوی دو درصد گلوتن ذرت فرآوری شده با آنز...

[ 9 ] - ناپدید شدن شکمبه‌ای پروتئین و اسیدهای آمینۀ کنجالۀ کانولای عمل‌آوری نشده و عمل‌آوری شده با پرتوهای گاما و الکترون

این پژوهش به‏منظور بررسی تأثیر دوزهای 25، 50 و 75 کیلوگری پرتوهای یون‏ساز گاما و الکترون، بر ناپدیدشدن شکمبه‏ای اسیدهای آمینه و زیرواحدهای پروتئین کنجالۀ کانولا انجام گرفت. آزمایش تجزیه‏پذیری با تکنیک کیسه‏های نایلونی اجرا شد. بدین ‏منظور از سه رأس گاو نر تالشی مجهز به فیستولای شکمبه‏ای استفاده شد. روند ناپدیدشدن شکمبه‏ای زیرواحدهای پروتئین کنجالۀ کانولا، با تکنیک الکتروفورز ژل پلی‏آکریلامید در...

[ 10 ] - تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از پوست گردو و بسترمرغ بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و تولید متان به‌روش برون تنی

چکیده سابقه و هدف: بیوچار نوعی ماده غنی از کربن است که از سوختن زیست‌ توده‌های کشاورزی و دامی در محیطی با اکسیژن کم تولید می‌شود. این ماده با داشتن ساختاری متخلخل و سطح ویژه وسیع، جایگاهی مناسب برای استقرار و توسعه بیوفیلم حاوی جمعیت‌های مختلف میکروبی در محیط‌های بی‌هوازی از جمله شکمبه فراهم کرده و سبب رشد و تکثیر میکروبی و بهبود بازده تخمیر می‌شود. ساختار پر منفذ بیوچار تشکیل کلونی‌های میکروبی...

[ 11 ] - Hypoinsulinemia induction and its effects on leptin secretion, blood and urine metabolites, feeding pattern and internal organs indices in sheep

Introduction: Insulin role and importance are different from that of monogastric. In this study, permanent hypoinsulinemia with various severities was induced using doses 0, 25, 50 and 75 mg/kg BW of streptozotocin (STZ) in sheep. Materials and methods: Twenty male lambs were divided into four treatment groups and maintained individually. Treatments were single, intravenous injection of doses ...

[ 12 ] - تأثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر برون تنی شکمبه‌ای و عملکرد میش‌های شیرده

به منظور بررسی تأثیر افزودن بیوچار محصول فرعی پسته به جیره‌ میش‌های شیرده، دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، تأثیر افزودن سطوح صفر، 5/0، یک و 5/1 درصد از بیوچار محصول فرعی پسته به جیره پایه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه پس از 24 ساعت انکوباسیون بررسی شد. در آزمایش دوم با افزودن سطح مطلوب بیوچار تعیین‌شده در آزمایش اول به جیره میش‌های شیرده، تأث...

[ 13 ] - اثر سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره های پرواری

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف ضایعات چای سبز بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی وتعادل نیتروژن بره‌های پرواری انجام گرفت. بدین منظور از چهار تیمار آزمایشی دارای سطوح صفر، 2، 4 و 6 درصد ماده خشک ضایعات چای سبز استفاده گردید. مقدار وزن پایانی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل بین تیمارهای دارای 2، 4 و 6 درصد ضایعات چای سبز معنی‌دار شد (05/0 P

[ 14 ] - اثرات جایگزینی سطوح متفاوت سویای پرچربی با کنجاله سویا بر عملکرد پرواری، فراسنجه های خونی و تجزیه پذیری ماده خشک در بره های پرواری نژاد زل

AAn experiment was conducted to evaluate the effect of replacing different levels of Full Fat Soybean with soybean meal on performance, degradation parameters and blood metabolites on 20 fattening Zel lamb. Fattening diet was made with different percentage of soybean meal that replaced with full fat soybean. The concentrate contained 8 percent of soybean meal replaced with 0, 33, 66 and 100 per...

[ 15 ] - اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا

سابقه و هدف: تجزیه شدن پروتئین جیره در شکمبه نشخوارکنندگان اغلب موجب هدر رفتن آن در حیوانات پرتولید می‌گردد. بدین منظور محافظت از پروتئین در حیوانات پرتولید که نیاز پروتئینی آن‌ها از ساخت پروتئین میکروبی قابل تامین نیست، ضروری می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی اثر سطوح مختلف عصاره ضایعات چای سبز بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و پروتئین خام کنجاله سویا انجام گرفته است...

[ 16 ] - تأثیر سطوح مختلف کنجاله گلوتن ذرت بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز بر عملکرد، برخی از فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، ایمنی و جمعیت میکروبی در جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گلوتن ذرت ( 4 و 8 درصد) بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز (mg/L300)، در قالب طرح کاملاً تصادفی و آزمایش فاکتوریل 2×2 با یک جیره شاهد بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی انجام شد. 200 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 38 روز پرو...

[ 17 ] - تأثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآ و تولید متان به‌روش برون تنی

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر میزان تولید گاز، قابلیت هضم، تولید متان، آمونیاک و اسیدهای چرب فرار به‌روش آزمایشگاهی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجرا گردید. سطوح صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد بیوچار محصول فرعی پسته در جیره‌ غذایی بره‌های پرواری حاوی 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره استفاده شد. انکوباسیون با ‌استفاده از م...

[ 18 ] - Effects of Feeding Different Levels of Flaxseed on Performance, Nutrient Digestibility and Blood Parameters of Pre-Weaning Calves

   In this experiment, we used 15 newborn Holstein male calves that their initial weight was 41 ± 4.5 kg and their age was one week. The experiment was conducted in a completely randomized design with three treatments and five replications. Treatments included: 1- control treatment without flaxseed, 2- treatment containing 5% flaxseed and 3- treatment containing10% flaxseed. Flaxseed replaced ...