محمد حجتی

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منبع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران

[ 1 ] - بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک (Malva Neglecta)

مقدمه: صمغ‌ها گروهی از ترکیبات پلی‌ساکاریدی با وزن مولکولی بالا هستند که به راحتی و تحت شرایط مناسب در آب پراکنده می‌شوند و کاربردهای گسترده‌ای مانند تثبیت کنندگی، اصلاح بافت، عامل ژل کننده، قوام‌دهندگی و امولسیفایری دارند. هدف از این پژوهش شناسایی خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ جدید برگ پنیرک می‌باشد. مواد و روش‌ها: صمغ حاصل از برگ گیاه پنیرک با آب گرم استخراج و با کمپلکس باریم خالص‌سازی ش...

[ 2 ] - تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

با هدف بهبود کیفیت نان برـبری، اثر افزودن کنجـاله کنـجد (5/12-0 درصـد) و پلی­سـاکارید محلـول در آب سویـا  (2-0 درصد)  بر برخی ویژگی­های فیزیکوشیمیایی (رطوبت، پروتئین، چربی، فیبر و خاکستر، حجم مخصوص، سفتی و پیوستگی) و حسی نان به عنوان متغیرهای وابسته با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی گردید. نتایج نشان داد افزودن کنجاله کنجد مقادیر خاکستر، پروتئین، چربی، فیبر و رطوبت نان را بطور معنی­داری افزایش د...

[ 3 ] - ارزیابی تأثیر عصارۀ خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغ

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اضافه‌کردن عصارۀ گیاهان خوشاریزه و چای کوهی بر ویژگی‏های کیفی و حسی دوغ، به‌عنوان نوشیدنی لبنی، برای بهبود سلامت عمومی جامعه بود. بدین منظور مقادیر متفاوتی از عصارۀ این گیاهان به دوغ اضافه شد. میزان پایداری، اسیدیته، pH، ویژگی‏‌های میکروبی، و حسی نمونه‏های دوغ طی مدت 45 روز نگهداری در دمای ˚C5 بررسی شد. نتایج نشان داد که اسیدیتۀ همۀ نمونه‏ها طی مدت نگهداری به‌طور مع...

[ 4 ] - Instrumental texture properties of Spanish Turrón, Italian Torrone and French Nougat

The characteristic texture of turrón, torrone and nougat was examined. They are typical European confections prepared from almonds, honey, sugars and/or chocolate. Three different instrumental tests: puncture, cutting, and Texture Profile Analysis (TPA), were used in this study and samples prepared from three countries (Spain, Italy, and France), and by six manufacturing companies (two companie...

[ 5 ] - اثر پوشش‌های هیدروکلوئیدی در جلوگیری از تشکیل آکریل‌آمید و کاهش جذب روغن در چیپس سیب‌زمینی

سابقه و هدف: آکریل­آمید ماده­ای سرطان­زا برای انسان است که عمدتاً در غذاهای با منشأ گیاهی حاوی نشاسته یافت می­شود. چیپس و خلال سیب­زمینی سرخ­شده بیشترین میزان آکریل­آمید را نسبت به سایر مواد غذایی دارند. با توجه به مصرف بالای چیپس در جهان و رشد آگاهی مردم به غذاهای سالم، هدف از این تحقیق ارزیابی پتانسیل پوشش­دهنده­های طبیعی در کاهش تشکیل آکریل­آمید در حین سرخ کردن چیپس سیب­زمینی می­باشد. مواد و ...

[ 6 ] - Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Leaf, Ripe and Unripe Peel of Bitter Orange (Citrus aurantium) Essential Oils

Background and Objectives: The chemical composition and antimicrobial activity of bitter orange (Citrus aurantium) leaf, ripe and unripe peel essential oils, cultivated in southwest of Iran, were investigated. Materials and Methods: The analysis of chemical composition of hydro-distilled essential oils was carried out by GC-MS. The disc diffusion and broth micro-dilution were used to assay t...

[ 7 ] - Chemical composition and antimicrobial activity of Pelargonium roseum essential oil from southwest of Iran

In this work the chemical composition and antimicrobial activity of Pelargonium roseum leaves essential oil that grown in southwest of Iran were determined. The hydrodistilled volatile components were identified by GC/MS analysis. A total of 33 components have been identified in the oil, representing 99.38% of the total oil and citronellol (44.63%), citronellyl formate (14.22%), isomenthon (6.3...

[ 8 ] - تأثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم‌کالری بر کیفیت ورقه‌های موز خشک شده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر محلول­های اسمزی شربت ذرت با فروکتوز بالا و شکر در غلظت های 40 و 60 درصد در مقایسه با آب مقطر در مدت زمان 20 و 30 دقیقه فراصوت بر میزان از دست دادن آب، جذب مواد جامد محلول، افت وزن، چروکیدگی، سفتی بافت، رطوبت، شاخص­های رنگی و ویژگی­های حسی برش­های موز خشک ­شده بود. نتایج نشان دادکه با افزایش زمان فراصوت و غلظت محلول اسمزی به­ویژه شربت ذرت با فروکتوز بالا با غلظت 60 د...

[ 9 ] - تولید کامبوچا با استفاده از شیره‌های طبیعی شاه‌توت و انگور به عنوان شیرین‌کننده و بستر تخمیر بر پایه‌ چای سبز و سیاه

امکان جایگزینی شکر با شیره­های انگور و شاه­توت و تاثیر آن بر pH، اسیدیته، پلی­فنول، فلاونوئید، فعالیت آنتی­اکسیدانی، گلوکز و ویژگی­های حسی کامبوچا طی 15 روز تخمیر بررسی شد. نتایج نشان داد که pH نمونه­ها طی تخمیر کاهش معنی­داری یافت. اسیدیته، فعالیت آنتی­اکسیدانی، پلی­فنول و فلاونوئیدها در همه نمونه­ها طی تخمیر افزایش یافت که بیشترین مقدار آن­ها به­ترتیب در نمونه­های حاوی شیره توت، مخلوط شیره­ها...

[ 10 ] - Instrumental Texture Properties of Spanish Turrón, Italian Torrone and French Nougat

The characteristic texture of turrón, torrone and nougat was examined. They are typical European confections prepared from almonds, honey, sugars and/or chocolate. Three different instrumental tests: puncture, cutting, and Texture Profile Analysis (TPA), were used in this study and samples prepared from three countries (Spain, Italy, and France), and by six manufacturing companies (two companie...

[ 11 ] - اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه‌های توت‌فرنگی به روش خشک‌کنی هوا داغ

خشک کردن یکی از گسترده­ترین روش­های مورد استفاده برای نگهداری میوه­ها و سبزی­ها می‌باشد. در فرآیند خشک کردن، به منظور رسیدن به یک فعالیت آبی نهایی، درصد آب ماده­ی غذایی کاهش می­یابد. این عمل پایداری میکروبی محصول را تضمین کرده و تغییرات فیزیکی و شیمیایی را به حداقل می­رساند. در این مطالعه اثر پیش تیمار اسمزی و فراصوت بر توت‌فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. توت‌فرنگی­ بعد از برش، در محلول اسمزی ساکار...

[ 12 ] - Instrumental texture properties of Spanish turrón, Italian torrone and French nougat

The characteristic texture of turrón, torrone and nougat was examined. They are typical European confections prepared from almonds, honey, sugars and/or chocolate. Three different instrumental tests: puncture, cutting, and Texture Profile Analysis (TPA), were used in this study and samples prepared from three countries (Spain, Italy, and France), and by six manufactur...