محمد نوشاد

استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

[ 1 ] - تاثیر پوشش تری‌هالوز حاوی اسانس درمنه (Artemisia sieberi) بر ویژگی-های پس از برداشت گوجه فرنگی گیلاسی

پوشش میوه‌های گوجه‌فرنگی با هیدروکلوئیدهای خوراکی موجب بهبود برخی ویژگی‌های کیفی پس از برداشت آن‌ می‌شود. تاثیر محلول 1 درصد تری‌هالوز حاوی اسانس درمنه (5/0، 1 و 5/1 درصد) به‌عنوان یک پوشش خوراکی بر برخی ویژگی-های کیفی گوجه‌گیلاسی شامل افت‌وزنی (%)، سفتی (نیوتن)، اسیدیته قابل‌تیتر (% سیتریک اسید)، آسکوربیک اسید (%)، فعالیت آنتی‌اکسیدانی (آزمون DPPH)، رنگ (L*a*b*) و خصوصیات حسی طی مدت ده روز نگه...

[ 2 ] - بهینه‎یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ

روش سطح پاسخ به منظور تعیین نقاط بهینه فرآیند خشک کردن پاششی آب انار، جهت دست یابی به کمینه­ مقدار محتوی رطوبتی، فعالیت آب و شاخص روشنایی و بیشینه مقدار فنل کل، مقدارکل آنتوسیانین و اندازه ذرات مورد استفاده قرار گرفت. دمای هوای ورودی خشک کن (170-120 درجه سانتی‌گراد)، دبی خوراک (1/1-0/3 میلی‌لیتر بر ثانیه) و نسبت آب میوه به مالتودکسترین (0/8-0/6)، فاکتورهایی بودند که تأثیر آنها بر متغیرهای وابست...

[ 3 ] - تاثیر صمغ گزانتان و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های شربت خاکشیرفراسودمند

سابقه و هدف: خاکشیر (Descurainia sophia L.) گیاهی یکساله است که در مناطق مختلف جهان از جمله ایران یافت می‌شود. دانه خاکشیر و شربت آن به طور سنتی از زمان‌های قدیم به عنوان درمان اسهال، گرمازدگی، تپش قلب، ناراحتی معده، ناتوانی جنسی، التهاب روده، یبوست، التهابات پوستی، ملین و ضد تب تجویز ‌شده است. تولید شربت خاکشیر در صنعت غذا علیرغم دارا بودن مزایای دارویی و تغذیه‌ای منحصر به فرد آن، با دو مشکل ع...

[ 4 ] - مدل سازی تغییرات کیفی روغن کنجد طی فرآیند استخراج با استفاده از سیستم های هوشمند و رگرسیونی

کنجد یکی از مهم ترین دانه های روغنی با ارزش تغذیه ای و عملکردی بالا در دنیا می باشد. بنابراین مدل سازی و بررسی رابطه بین عواملی که می تواند بر کیفیت روغن کنجد استحصال شده تأثیرگذار باشد، حائز اهمیت است. در این پژوهش، شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج عصبی - فازی سازگار (ANFIS) برای پیش بینی کیفیت روغن کنجد استخراج شده به روش پرس مورد استفاده قرار گرفت. مدل به دست آمده از شبکه عصبی مصنو...

[ 5 ] - Optimization of Physicochemical Characteristics of Corn-Based Extruded Snacks Containing Pomegranate Seed Powders

Background and Objectives: The extruded snacks with high content of calorie and fat and low content of protein, fiber is considered as a deleterious and harmful foodstuff for most of the consumers. Today, various techniques have been proposed to improve the quality of snacks. The use of fruits processing by-products to extruded snacks is one of the most important technologies that is proposed. ...

[ 6 ] - ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان

در این پژوهش، رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تشکیل‌شده از ایزولۀ پروتئین سویا، نشاستۀ اصلاح‌شده و کیتوزان که توسط خشک‌کن پاششی تولیدشده بودند تحت ‌شرایط مختلف بررسی گردید. ارزیابی رهایش با استفاده از یک شبیه‌ساز دهان بررسی شد. پارامترهای موردنظر شامل متغیرهای دهانی نظیر بزاق و دامنۀ تنش واردشده بر میزان رهایش وانیلین بود. برای بررسی نحوۀ رهایش وانیلین ریزکپسوله‌شده، رهایش این ریزکپسول‌ها...

[ 7 ] - مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولین

تقاضای روزافزون مصرف‌کنندگان برای غذاهای سالم، انگیزۀ بالایی در پیشرفت محصولات غذایی جدید در سرتاسر جهان ایجاد نموده است. محصولات عملگرا به‌ویژه فراورده‌های سین‌بیوتیک، ازجملۀ این محصولات هستند. در این تحقیق، تأثیر غلظت آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی (0-1 واحد به‌‌‌ازای هرگرم پروتئین شیر)، محلول 34 درصد پودر آب‌پنیر املاح‌گیری‌شده (0-16 درصد) و اینولین (0-2 درصد) بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و می...

[ 8 ] - تأثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم‌کالری بر کیفیت ورقه‌های موز خشک شده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر محلول­های اسمزی شربت ذرت با فروکتوز بالا و شکر در غلظت های 40 و 60 درصد در مقایسه با آب مقطر در مدت زمان 20 و 30 دقیقه فراصوت بر میزان از دست دادن آب، جذب مواد جامد محلول، افت وزن، چروکیدگی، سفتی بافت، رطوبت، شاخص­های رنگی و ویژگی­های حسی برش­های موز خشک ­شده بود. نتایج نشان دادکه با افزایش زمان فراصوت و غلظت محلول اسمزی به­ویژه شربت ذرت با فروکتوز بالا با غلظت 60 د...

[ 9 ] - Effects of Incorporating Date Kernel Powder on Physicochemical Properties of the Extruded Snacks Containing Corn Flour During Storage

Background and Objectives: Because of the increasing demands for functional foodstuffs, use of dietary fibers in production of snacks is further considered. The aim of this study was optimization of date kernel powder proportion to improve the physicochemical properties of extruded snacks.  Materials & Methods: Two screw extruders were used to formulate and prepare snacks. In this study, effec...

[ 10 ] - Effects of Natural Mucilage as an Edible Coating on Quality Improvement of Freshly-cut apples

Background and Objectives: Production and consumption of freshly-cut fruits have been increased in recent decades.  One of the major problems in storage of freshly-cut fruits, the color change, is a result of the oxidative reactions of phenolic compounds by polyphenol oxidases. Various treatments such as coating and refrigeration are used to improve quality and shelf-life of the fresh-cut fruit...

[ 11 ] - Development of nanoemulsion-based antimicrobial activity of cinnamon prepared with soy protein isolate-lecithin

The objective of the present research was to develop cinnamon oil nanoemulsions using soy protein isolate and lecithin as food grade natural emulsifiers. For this purpose, stable cinnamon oil nanoemulsion (droplet diameter of 141.2 nm) prepared by ultrasonic emulsification. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of free and nanoemulsified cin...

[ 12 ] - بهینه‌یابی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان براساس روش تحلیل سلسله مراتبی

هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پوره بادمجان (45-0 درصد) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی (pH، اسیدیته، رنگ و میزان آب‌اندازی)، خواص حسی (عطروطعم، رنگ و بافت) و قابلیت زندمانی باکتری‌های پروبیوتیک در ماست بادمجان پروبیوتیک پس از 1، 4، 7، 10 و 14 روز نگهداری در یخچال بود. همچنین از روش تحلیل سلسله مراتبی (APH) باتوجه‌به ویژگی‌های مورد بررسی به‌منظور انتخاب بهترین فرمولاسیون استفاده شد. نتایج نشا...

[ 13 ] - Investigation of the Functional Groups of Bioactive Compounds, Radical Scavenging Potential, Antimicrobial Activity and Cytotoxic Effect of Callistemon Citrinus Aqueous Extract on Cell Line HT29: A Laboratory Study

Background and Objectives: The extensive use of chemical drugs for the treatment and control of chronic and infectious diseases as well as colorectal cancer, has led to an increased demand for natural and safe drugs and preservatives. Therefore, this study aimed to evaluate the presence of functional groups of constituents, total phenol and flavonoids content, radical scavenging potential, and ...

[ 14 ] - مدل سازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازه گیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنی شده با چیا)

هدف از پژوهش حاضر مد‌سازی هوشمند بافت نان به روش غیر مخرب صوتی- مکانیکی می‌باشد. بدین منظور بافت نان غنی شده با 3 درصد مختلف چیا اصلاح‌شده (5/2، 5، 5/7 درصد) توسط دستگاه بافت‌سنج با سرعت آزمون 3 میلی‌متر در ثانیه تا 30 درصد فشردگی و در شرایطی که میکروفون در فاصله 5 سانتی‌متری از نمونه‌ها و در زاویه 45 درجه نسبت به افق قرار داشت مورد ارزیابی قرار گرفت. از صدای ذخیره شده در خلال بارگذاری ویژگی‌ها...

[ 15 ] - Assessing Activity and Characteristics of the Bacteriocins Produced by Lactobacilli from Local Yogurts of Behbahan City

Background and Objectives: Lactobacillus spp. are widely distributed in environment as well as dairy products. During the fermentation process, these microorganisms produce various compounds such as organic acids and bacteriocins with antimicrobial activities. The aims of this study were to isolate and identify lactobacilli from local yogurts of Behbahan, Iran, and assessment of antimicrobial a...

[ 16 ] - Effects of Using Lime Juice and UV-B Irradiation as Pretreatments on the Quality Characteristics of Hot-air Dried Kiwifruit Slices

Background and Objectives: Use of appropriate pretreatments before drying process can greatly improve quality characteristics of the final dried products. In this study, effects of UV-B irradiation and lime juice as pretreatments on the quality characteristics of dried kiwifruit slices was investigated using hot-air method.  Materials & Methods: Spray machine was used to spray lime juice at tim...