محمود صوتی خیابانی

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، کد پستی۱۶۴۷۱-۵۱۶۶۶

[ 1 ] - زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم‌شده شامل نانوتاربلورسلولوز و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید: مطالعه ساختار و نفوذپذیری بخار آب

فیلم خالص نشاسته معایبی مانند خاصیت آبدوستی شدید و خواص مکانیکی نسبتاً ضعیف دارد که استفاده از آن را برای تولید فیلم­‌های مصرفی در صنایع بسته‌­بندی محدود می­‌سازد. در این پژوهش براساس مطالعات پیشین، برای بهبود خواص فیلم نشاسته نرم شده (PS) از مقدار ثابت %۱۰ سیتریک­ اسید و %۱۰ پلی­‌وینیل­‌الکل (PVA) و نیز مقادیر مختلف نرم­‌کننده گلیسرول (GLY)، نانوویسکرسلولوز (CNW) و ­تیتانیم دی‌­اکسید (TiO2)  اس...

[ 2 ] - تولید شکلات حاوی پودر بزرک و ارزیابی برخی از ویژگی های کیفی آن

سابقه و هدف: با وجود بالا بودن محتوای آنتی‌اکسیدانی کاکائو در شکلات، این فرآورده حاوی مقدار بسیار اندکی از اسیدهای چرب ضروری از نوع امگا 3 می‌باشد. امروزه با توجه به دریافت کم اسیدهای چرب ضروری از نوع امگا 3، آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر در رژیم غذایی، نیاز به جبران آن با مصرف غذاهای حاوی این ترکیبات احساس می‌شود. در بین دانه‌های روغنی، بزرک نسبت به سایر دانه‌ها از نظر مقدار اسید آلفا- لینولنیک غنی ب...

[ 3 ] - بهینه سازی پایداری سیستم امولسیونی سس سالادِ حاوی برخی از هیدروکلوئیدها، در طی نگهداری سرد و منجمد توسط روش سطح پاسخ

در این تحقیق اثر سه متغیر مقدار کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) (7/0 تا 8/2%) و کازئینات سدیم (CAS) (7/0 تا 8/2%) به عنوان جایگزین تخم مرغ و کربوکسی متیل سلولز (CMC) (066/0 تا 234/0%) به عنوان قوام دهنده بر پایداری سس سالاد طی نگهداری در دمای اتاق، یخچال و انجماد بررسی شد. نتایج پایداری در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی و تجزیه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که افز...

[ 4 ] - تولید و ارزیابی نانولیپوزومهای حاوی نایسین و ناتامایسین به روش مظفری

در این تحقیق، نانولیپوزوم‌های حاوی نایسین و ناتامایسین به روش مظفری تولید شدند. مقدار نایسین و ناتامایسین درون پوشانی شده توسط اتوآنالیزر و اسپکتوفتومتری اندازه‌گیری شد. سپس اندازه ذرات و پایداری لیپوزوم‌ها طی زمان (70 روز) در فرمولاسیون‌های حاوی پلی اتیلن گلیکول و بدون پلی اتیلن گلیکول ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات بترتیب در محدودهء nm 76 تا 90 و nm 73/0 تا 9/0 ...

[ 5 ] - بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین

 نایسین به عنوان ماده ضدمیکروبی در صنایع غذایی و داروئی کاربردهای متعددی دارد. در فرم آزاد، به دلیل واکنش با قند احیاء کننده و به طور غیراختصاصی با باند شدن بر لیپیدها و پروتئین‌ها خاصیت ضد‌میکروبی آن کاهش می‌یابد. برای غلبه بر این محدودیت، درون پوشانی نایسین با استفاده از لیپوزوم‌ گزارش شده است. لیپوزوم‌ها به دلیل امکان درون پوشانی مواد محلول در آب، محلول در چربی و همچنین زیست ‌تخریب‌پذیری، قا...

[ 6 ] - تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای آنزیم‌بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی بر میزان جذب روغن و همچنین مدل‌‌سازی جذب روغن طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق سیب‌زمینی قطعه‌شده بود. در این پژوهش، برای پیش‌تیمار آنزیم‌بری از دمای 80 درجه سانتی-گراد به مدت 1 و 3 دقیقه و برای پیش‌تیمار هیدروکلوئیدهای خوراکی از کربوکسی متیل سلولز با غلظت 3/0 درصد و پکتین با غلظت-های 1 و 3 درصد استفاده شد. سپس، قطعات سیب‌زمینی...

[ 7 ] - طراحی و بهینه‌سازی محافظ انجمادی بر پایه نانوسلولز برای افزایش قابلیت زنده‌مانی لاکتوباسیلوس برویس JN368471.1 در طی فرایند خشک کردن انجمادی

خشک کردن انجمادی بهترین روش تولید کشت‌های پروبیوتیکی آماده برای تلقیح مستقیم است اما کاهش زنده‌مانی در این روش وجود دارد. اصلی‌‌ترین علت کاهش زنده‌مانی، آسیب‌های ناشی از انجماد بر سلول‌ها است که برای جلوگیری از این آسیب‌ها از مواد محافظ استفاده می‌شود. برای بهینه‌سازی محیط خشک کردن انجمادی حاوی مواد محافظ نانوسلولز، شیر پس‌چرخ و ترهالوز، از طرح آماری روش سطح پاسخ (طرح مرکب مرکزی) استفاده شد. بر...

[ 8 ] - بررسی عوامل مؤثر بر اندازه ذرات، پتانسیل زتا و ویژگی‌های رئولوژیک پایا در سامانه کلوئیدی حاوی نانو ذرات کاپاکاراگینان- کازئینات سدیم

نانو کمپلکس‌های بیو‌پلیمری از طریق ایجاد و افزایش برهم‌کنش‌های الکترواستاتیک بین گروه‌های با بار مخالف در دو بیو‌پلیمر تولید می‌شوند. در این تحقیق، تولید و ویژگی‌های نانوکمپلکس‌های کاپاکاراگینان ـ کازئینات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات کمپلکس کازئینات-کاراگینان به شدت به pH و غلظت دو بیو‌پلیمر بستگی داشت و برای هر دو پارامتر pH و غلظت، مقادیر بهینه‌ای وجود داشت. کمترین اندازه‌ی ذرات 74...