بابک قنبرزاده

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، کد پستی۱۶۴۷۱-۵۱۶۶۶

[ 1 ] - زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم‌شده شامل نانوتاربلورسلولوز و نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید: مطالعه ساختار و نفوذپذیری بخار آب

فیلم خالص نشاسته معایبی مانند خاصیت آبدوستی شدید و خواص مکانیکی نسبتاً ضعیف دارد که استفاده از آن را برای تولید فیلم­‌های مصرفی در صنایع بسته‌­بندی محدود می­‌سازد. در این پژوهش براساس مطالعات پیشین، برای بهبود خواص فیلم نشاسته نرم شده (PS) از مقدار ثابت %۱۰ سیتریک­ اسید و %۱۰ پلی­‌وینیل­‌الکل (PVA) و نیز مقادیر مختلف نرم­‌کننده گلیسرول (GLY)، نانوویسکرسلولوز (CNW) و ­تیتانیم دی‌­اکسید (TiO2)  اس...

[ 2 ] - نانوکمپلکس‌های زیست‌پلیمری کاراگینان- سدیم‌ کازئینات به عنوان حامل ویتامین D: بررسی تشکیل کمپلکس، اندازه ذرات و بازده کپسولی‌شدن

نانوکپسول­‌های بر پایه کمپلکس پروتئین ـ پلی­‌ساکارید از انواع نانو­حامل‌­های زیست­ پلیمری‌­اند که ­ بالقوه می‌­توانند برای کپسولی­‌شدن مواد غذا - داروی آبگریز استفاده شوند. در این پژوهش، از کمپلکس سدیم کازئینات - کاپاکاراگینان برای کپسولی­‌شدن ویتامین D استفاده شد. کمپلکس بین کازئینات و کاراگینان، با افزودن محلول کاراگینان به محلول کازئینی حاوی ویتامین D و کاهش pH به کمتر از نقطه ایزوالکتریک کا...

[ 3 ] - نانو کمپلکس های ژلان -کازئینات به عنوان حامل امگا سه: بررسی اندازه ذرات، رئولوژی و کارایی انکپسولاسیون

نانوکمپلکس¬های بیوپلیمری، دسته¬ای از نانو حاملها هستند که بیشتر با استفاده از برهم کنش های بین پلی ساکاریدها و پروتئین ها تولید می¬شوند. آنها توانایی حمل، حفاظت و افزایش دسترسی زیستیِ مواد غذا- داروی آبگریز در محلولهای آبی را دارند. در این تحقیق، کمپلکس¬های ژلان-کازئینات حاوی امگا سه، با افزودن محلول¬های ژلان به سیستم کازئینات حاوی امگا سه و تنظیم pH به زیر نقطه ایزوالکتریک کازئینات (9/4 PI =) ت...

[ 4 ] - بهینه‌سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی بر پایۀ کربوکسی متیل سلولز براساس حداقل اُفت وزنی و حداکثر اندیسِ "هاو" در تخم‌مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی مرکب که از ترکیب بیوپلیمرها و لیپیدها تهیه می شوند، از طریق کاهش تبادل رطوبت و گازها بین محیط و مواد غذایی، می توانند باعث بهبود کیفیت و ماندگاری مواد غذایی از جمله تخم مرغ گردند. در این پژوهش، تاثیر بهینه‌سازی فرمولاسیون پوشش¬های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر فاکتورهای فیزیکی مهم تخم مرغ یعنی درصد اُفت وزنی و اندیس هاو(HU) مورد بررسی قرار گرفت. برای این من...

[ 5 ] - مدل سازی پارامترهای رنگی در طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بکارگیری همزمان پیش¬تیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر تغییرات پارامترهای رنگی و ارزیابی حسی آلو طی خشک¬کردن با جریان هوای داغ بود. در این پژوهش، پیش¬تیمارهای اولتراسوند در 2 زمان 10 و 30 دقیقه، غلظت محلول اسمزی در 2 بریکس 50 و 70 و زمان غوطه¬وری در محلول اسمزی در 4 زمان 60، 120، 180 و 240 دقیقه روی نمونه¬های آلو اعمال شد و سپس این نمونه¬ها در دمای 80 درجه سانتی...

[ 6 ] - مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز

خشک کردن مواد غذایی می¬تواند اثرات منفی بر ویژگی¬های کمی و کیفی این محصول¬ها از جمله میزان تخلخل و چگالی ظاهری داشته باشد. لذا، به منظور بهبود این ویژگی¬ها، می¬توان از فن¬آوری¬های جدید استفاده کرد. در این پژوهش، تغییرات چگالی ظاهری طی خشک¬کردن انگور پیش¬تیمار¬¬شده با امواج فراصوت به مدت 10، 20 و 30 دقیقه و کربوکسی متیل سلولز در سه غلظت 1/0، 2/0 و 3/0 درصد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور خشک¬کردن...

[ 7 ] - اثر مونت موریلونیت (MMT) بر مشخصه های ساختاری، نوری و حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی نشاسته سیب زمینی تولید شده در ایران

در این تحقیق با استفاده از روش قالب­ریزی، فیلم­های نانوبیو­کامپوزیتی نشاسته سیب­زمینی نرم­شده با گلیسرول حاوی چهار سطح نانورس مونت­موریلونیت(0، 5/0، 1 و 2% وزنی- وزنی نشاسته) تولید شدند. نتایج آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، افزایش دماهای ذوب و انتقال شیشه­ای و بهبود خواص حرارتی نانوبیو­کامپوزیت در اثر افزودن نانورس را نشان داد. حضور 5 درصد نانورس در فیلم نشاسته سبب افزایش دمای انتقال شیشه­ا...

[ 8 ] - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ویژگی‌های فیزیکی حامل‌های لیپیدی نانوساختار (NLC) حاوی عصاره آویشن شیرازی

عصاره آویشن شیرازی دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی می‌باشد و می تواند به عنوان افزودنی‌ها در مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. چنین کاربردی نیازمند استفاده از حامل‌های مناسب نظیر حامل های لیپیدی نانوساختار(NLC) می‌باشد. هدف از این مطالعه، درون‌پوشانی عصاره در داخل NLC و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی آن می‌باشد. در این پژوهش خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ویژگی‌های فیزیکی با استفاده از: روش‌های DPPH ، اسپکتروسک...

[ 9 ] - بهینه سازی پایداری سیستم امولسیونی سس سالادِ حاوی برخی از هیدروکلوئیدها، در طی نگهداری سرد و منجمد توسط روش سطح پاسخ

در این تحقیق اثر سه متغیر مقدار کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) (7/0 تا 8/2%) و کازئینات سدیم (CAS) (7/0 تا 8/2%) به عنوان جایگزین تخم مرغ و کربوکسی متیل سلولز (CMC) (066/0 تا 234/0%) به عنوان قوام دهنده بر پایداری سس سالاد طی نگهداری در دمای اتاق، یخچال و انجماد بررسی شد. نتایج پایداری در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی و تجزیه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که افز...

[ 10 ] - تولید و ارزیابی نانولیپوزومهای حاوی نایسین و ناتامایسین به روش مظفری

در این تحقیق، نانولیپوزوم‌های حاوی نایسین و ناتامایسین به روش مظفری تولید شدند. مقدار نایسین و ناتامایسین درون پوشانی شده توسط اتوآنالیزر و اسپکتوفتومتری اندازه‌گیری شد. سپس اندازه ذرات و پایداری لیپوزوم‌ها طی زمان (70 روز) در فرمولاسیون‌های حاوی پلی اتیلن گلیکول و بدون پلی اتیلن گلیکول ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات بترتیب در محدودهء nm 76 تا 90 و nm 73/0 تا 9/0 ...

[ 11 ] - تولید و بررسی نانوساختار و خواص فیزیکوشیمیایی فیلم زیست کامپوزیت نشاسته حاوی نانوذرات TiO2

در این پژوهش، فیلم‌های نانوزیست‌کامپوزیت جدید نشاسته سیب‌زمینی حاوی نرم‌کنندۀ گلیسرول و چهار سطح نانوذرۀTiO2 (0، 5/0، 1 و 2% وزنی- وزنی نشاسته) به روش قالب‌ریزی تهیه شدند. بررسی ریزساختار فیلم‌های نانوبیوکامپوزیتی توسط آزمون‌های میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و طیف‌سنجی‌ فروسرخ (FT-IR)، به‌ترتیب پخش یکنواخت نانوذرات TiO2در ماتریس نشاسته، ایجاد پیوندهای هیدروژنی و برهمکنش‌های الکترواستاتیک بین آنها ...

[ 12 ] - ارزیابی ویژگیهای کلوئیدی و آنتی اکسیدانی نانولیپوزوم های حاوی عصاره گزنه

درون‌پوشانی ترکیبات فنولیک، به عنوان آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی، یکی از راه‌های جلوگیری از اکسیداسیون و بهبود جذب آن‌ها در بدن است. لیپوزوم‌ها ذرات کلوئیدی متشکل از لیپیدهای قطبی هستند که به علت داشتن بخش‌های آبدوست و لیپیدی، در به دام انداختن، تحویل و آزادسازی ترکیبات آب‌دوست، چربی‌دوست و آمفی‌فیلیک می توانند بکار گرفته شوند هدف از این پژوهش، بررسی قابلیت لیپوزوم ها در درون پوشانی عصاره گزنه و ارز...

[ 13 ] - تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی روی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن

آگاهی از روابط بین متغیرهای مختلف طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق محصولات غذایی از طریق مدل‌سازی می‌تواند راه مناسبی برای کنترل بهینه شرایط فرآیند و در نتیجه افزایش کیفیت محصول سرخ‌شده باشد. هدف از این پژوهش، بررسی و مدل‌سازی چروکیدگی طی سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی پیش‌تیمار‌شده با غلظت 1/0 و %2/0 کربوکسی‌متیل‌سلولز و امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه بود. قطعات سیب‌زمینی با اندازه‌های 4×...

[ 14 ] - حامل‌های لیپیدی نانوساختار(NLC) حاوی ویتامینA پالمیتات؛ عوامل موثر بر اندازۀ ذرات، کارایی درون‌پوشانی و پایداری

درون‌پوشانی ترکیبات غذا- دارو مانند ویتامین های محلول در چربی، توسط حامل‌های لیپیدی نانوساختار(NLC)، روشی بالقوه مؤثر در افزایش پایداری آنها، در طی فرایند و نگه‌داری می‌تواند باشد. در این پژوهش، NLC حامل ویتامین A با استفاده از روش هوموژناسیون گرم تولید و فرمولاسیون بهینه این نانوحامل‌های کلوئیدی با تغییر شرایط مختلف از جمله نوع فاز لیپیدی جامد (کامپریتول888ATO، ستیل پالمیتات، پیرسرول AT05)، نو...

[ 15 ] - مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

در این تحقیق، تأثیر به‌کارگیری همزمان پیش‌تیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر تغییرات دانسیته ظاهری آلو طی خشک‌شدن در دمای 80 درجه سانتی‌گراد و سرعت هوای 4/1 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌تیمارهای انجام شده شامل اولتراسوند در 2 زمان 10 و 30 دقیقه، غلظت محلول اسمزی در 2 بریکس 50 و 70 و زمان فرآیند اسمز در 4 زمان 60، 120، 180 و 240 دقیقه بودند. در ادامه، مدل‌سازی دانسیته ظاهری توسط مدل...

[ 16 ] - بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین

 نایسین به عنوان ماده ضدمیکروبی در صنایع غذایی و داروئی کاربردهای متعددی دارد. در فرم آزاد، به دلیل واکنش با قند احیاء کننده و به طور غیراختصاصی با باند شدن بر لیپیدها و پروتئین‌ها خاصیت ضد‌میکروبی آن کاهش می‌یابد. برای غلبه بر این محدودیت، درون پوشانی نایسین با استفاده از لیپوزوم‌ گزارش شده است. لیپوزوم‌ها به دلیل امکان درون پوشانی مواد محلول در آب، محلول در چربی و همچنین زیست ‌تخریب‌پذیری، قا...

[ 17 ] - مطالعه تأثیر دما و حضور نانوتقویت کننده بر مهاجرت آنتی اکسیدان TBHQ از فیلم نانوکامپوزیت فعال برپایۀ پلی لاکتیک اسید

در این پژوهش  فیلم نانوکامپوزیت فعال بر پایۀ پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) حاوی آنتی‌اکسیدان ترت بوتیل هیدروکینون (TBHQ) تولید شد. به‌منظور تهیۀ فیلم فعال و فیلم نانوکامپوزیت فعال PLA، به ترکیب این بیوپلیمر به ترتیب TBHQ (3درصد وزنی) و مخلوط TBHQ (3درصد وزنی) و نانوفیبر سلولز اصلاح‌شده (MCNF) (8درصد وزنی) اضافه شد. مطالعۀ رهایش آنتی‌اکسیدان نشان داد که روند رهایش TBHQ به سیمولانت اتانول 95درصد با افزود...

[ 18 ] - بهینه‌سازی فرمولاسیون پوشش‌های فعال پلی‌ساکاریدی برای افزایش ماندگاری سیب کامل رددلیشز از طریق روش سطح پاسخ

در این تحقیق بهینه‏سازی فرمولاسیون پوشش برای سیب رددلشیز از طریق روش سطح پاسخ با طرح مرکب مرکزی با چهار متغیر (کربوکسی‏متیل‏سلولزـ‌پکتین، اسیداسکوربیک‌ـ‌اسیدسیتریک، سوربات پتاسیم، و هیدروکسی‌آنیزول بوتیله) مطالعه شد. بر پایۀ کمترین مقدار افت وزن بهترین پوشش تعیین و سپس تأثیر پوشش بهینه روی ویژگی‏های کیفی سیب ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نمونه‏های کنترل، 5درصد وزن اولیه و نمونه‏های پوشش‌داده‌شد...

[ 19 ] - تأثیر قوام‌دهنده‌های گوار و کربوکسی متیل سلولز بر خواص رئولوژیکی و فیزیکی ماست میوه‌ای قالبی

در این تحقیق تأثیر دو قوام‌دهندۀ کربوکسی متیل سلولز (CMC) و گوار بر خواص رئولوژیکی ماست میوه‌ای قالبی بررسی شد. با افزودن  CMCو گوار در ماست میوه‌ای، به‌ترتیب تا غلظت 2/0درصد و 06/0درصد، مدول‌های ویسکوالاستیک (G' , G'')، ویسکوزیتة ظاهری، و ویسکوزیتۀ کمپلکس افزایش و فاکتور افت کاهش یافت و در بالاتر از این غلظت‌ها، عکس موارد ذکر‌شده رخ داد. همچنین با افزودن  CMCو گوار در ماست میوه‌ای، آب‌اندازی ک...

[ 20 ] - تأثیر آبگیری اسمزی بر ریزساختار، چروکیدگی، جذب مجدد آب، و ویژگی‌های حسی میوۀ "به" پیش‌تیمار‌شده با پوشش خوراکی فعال

در این تحقیق، ابتدا بهینه‏سازی ترکیب محلول اسمزی در فرایند آبگیری اسمزی میوۀ "به" به‌وسیلۀ روش سطح پاسخ [1](RSM) و بر‌اساس حداکثر ضریب کارایی آبگیری اسمزی (WL/SG) بررسی شد. نتایج نشان داد که فروکتوز به‌صورت خطی و درجۀ دو بر WL/SG مؤثر است، در‌حالی‌که کلرید کلسیم و اسیدسیتریک تأثیر معنی‌داری بر میزانWL/SGندارند. اثر پوشش‌های خوراکی فعال بر پایۀ کربوکسی ‌متیل سلولزـ‌پکتین‌ـ‌‌اسید‌اسکوربیک و همچنی...

[ 21 ] - مقایسۀ ریز‌ساختار، توپوگرافی و آب‌دوستی سطحی فیلم‌های آلیاژی نشاسته‌ـ‌پلی‌وینیل الکل حاوی نانوکریستال سلولز و نانورس

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و مقایسۀ ریز‌ساختار نانو‌کامپوزیت‌های نشاسته‌ـ‌پلی‌وینیل الکل‌ـ‌نانوکریستال سلولز (PVA-ST-NCC) و نشاسته- پلی‌وینیل الکل- نانورس (PVA-ST-MMT) به‌وسیلۀ روش پراش X و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) و همچنین، مقایسۀ اثر این دو نانو‌ذره بر آب‌دوستی سطحی و جذب رطوبت است. الگوی‌های پراش X نشان دادند که ریز‌ساختار فیلمPVA-ST-MMT از نوع لایه‌لایه[1] است، در‌حالی‌که ساختار فیلم PVA...

[ 22 ] - فیلم¬های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز: (1) ویژگی¬های ساختاری و خواص مکانیکی

در پژوهش حاضر، فیلم مخلوط کربوکسی متیل سلولز (CMC) - پلی وینیل الکل (PVOH) حاوی مقادیر صفر تا 10% نانوویسکر سلولز (CNW) با استفاده از روش قالب گیری تولید شده و خواص­ فیزیکی فیلم­های تولید شده مورد بررسی قرار گرفته است. نانوکامپوزیت­های CNW-PVOH-CMC با استفاده از سوسپانسیون رقیق نانوویسکرهای سلولز تهیه شدند. سوسپانسیون نانوویسکر سلولز به وسیله هیدرولیز اسیدی لینتر پنبه با استفاده از اسید سولفوری...

[ 23 ] - فیلم¬های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز:(2) ویژگی¬های حرارتی، نفوذپذیری به بخار آب و آب دوستی سطحی

در پژوهش حاضر فیلم مخلوط کربوکسی متیل سلولز (CMC)- پلی وینیل الکل (PVOH) با روش قالب گیری تولید شد. در مرحله بعد نانوویسکر سلولز (CNW) به وسیله هیدرولیز اسیدی لینتر پنبه تولید و به منظور تهیه بیونانوکامپوزیت­های کاملاً زیست تخریب­پذیر CMC – PVOH - نانوویسکر سلولز مورد استفاده قرار گرفت. سوسپانسیون نانوویسکر سلولز  تولید شده، حاوی ذرات میله­ای شکل با طول میانگین nm 240 و قطر میانگین nm 13 بود. نت...

[ 24 ] - تاثیر هیدروکلوئید زانتان در بهبود ویژگی های فیزیکی و حسی خمیر و نان بربری

در این تحقیق، اثر هیدروکلوئید زانتان در دو غلظت 5/0% و 1/0% (وزنی- وزنی بر پایه آرد) بر ویژگی های فیزیکی و حسی نان بربری تازه و در طول دوره نگهداری مورد مطالعه قرار گرفت. اثر زانتان بر خصوصیات فیزیکی نان بعد از پخت، توسط آزمون مکانیکی، رنگ سنجی پوسته نان و آزمون کالریمتری روبشی تفاضلی ( (DSC مطالعه شد. همچنین آزمون حسی برای تعیین میزان مقبولیت نان بربری انجام شد. تمام آزمون‌های انجام شده بر روی...

[ 25 ] - اثرات جایگزینی قندهای گلوکز و ساکارز با قندهای سوربیتول و فروکتوز در آبگیری اسمزی انگور شاهرودی پوشش داده شده

سابقه و هدف: فرآیند آبگیری اسمزی اغلب به­عنوان یک فرآیند مقدماتی در خشک کردن مواد غذایی توصیه می­شود. استفاده از قندهای ساکارز و گلوکز موجب تولید محصولی با کیفیت تغذیه­ای پایین­تر می­گردد. در این پژوهش، تأثیر جایگزینی قندهای رایج با قندهای سوربیتول و فروکتوز که کیفیت تغذیه­ای بالاتری دارند، بر کارایی آبگیری اسمزی و خواص کیفی انگور شاهرودی خشک شده (کشمش) مطالعه شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...

[ 26 ] - مهاجرت دی متیل فتالات و دی بوتیل فتالات در گلاب بسته‌بندی شده در ظروف پلی‌اتیلن ترفتالات

سابقه و هدف: پلی‌اتیلن ترفتالات PET (Poly ethylene terephthalate) از پرکاربردترین ظروف در صنعت بسته­بندی و غذا است. با وجود ویژگی­های مناسب، ترکیبات موجود در ساختار بسپار ممکن است به داخل ماده‌ی غذایی مهاجرت کنند که تجمع این مواد در بدن انسان سبب بروز مشکلاتی در سلامتی می­ گردد. مواد و روش‌ها: 27 نمونه یک لیتری گلاب تهیه شد و در دماهای 4، 25 و C˚42 و زمان‌های 2 روز، 2 هفته و 2 ماه، میزان مهاجرت...

[ 27 ] - مدل‌سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی پیش‌تیمارشده با فراصوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق

هدف این پژوهش، بررسی اثر شرایط فرآیند و پیش‌تیمارهای فراصوت و مایکروویو بر میزان چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق بود. پیش‌تیمار فراصوت تحت فرکانس‌های 28 و 40 کیلوهرتز و پیش‌تیمار مایکروویو با توان‌های 3 و 6 وات بر گرم، روی قطعات سیب‌زمینی اعمال شد و سپس این قطعات در دماهای 150، 170 و 190 درجه سانتی‌گراد و زمان‌های 60، 120، 180 و 240 ثانیه سرخ شدند. طبق نتایج، پیش‌تیمار فراصوت ب...

[ 28 ] - بررسی سینتیک خشک‎شدن لایه نازک آلوی پیش‎تیمارشده به‎صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی

امواج فرا­صوت یکی از فناوری­‎های نو­ظهور است که کاربرد آن در خشک­‎کردن مواد غذایی با هدف کاهش زمان مورد نیاز فرآیند و بهبود ویژگی‎­های کیفی محصول خشک‎­شده، روز به روز در حال گسترش است. در این پژوهش، تاًثیر به‎­کارگیری همزمان پیش­‎تیمار­های امواج فرا­صوت و آبگیری اسمزی بر خشک­‎شدن لایه نازک آلو در دمای 80 درجه سانتی‎­گراد و سرعت هوای 1/4 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. پیش‎­تیمار­های انجام‎­شد...

[ 29 ] - طراحی و بهینه‌سازی محافظ انجمادی بر پایه نانوسلولز برای افزایش قابلیت زنده‌مانی لاکتوباسیلوس برویس JN368471.1 در طی فرایند خشک کردن انجمادی

خشک کردن انجمادی بهترین روش تولید کشت‌های پروبیوتیکی آماده برای تلقیح مستقیم است اما کاهش زنده‌مانی در این روش وجود دارد. اصلی‌‌ترین علت کاهش زنده‌مانی، آسیب‌های ناشی از انجماد بر سلول‌ها است که برای جلوگیری از این آسیب‌ها از مواد محافظ استفاده می‌شود. برای بهینه‌سازی محیط خشک کردن انجمادی حاوی مواد محافظ نانوسلولز، شیر پس‌چرخ و ترهالوز، از طرح آماری روش سطح پاسخ (طرح مرکب مرکزی) استفاده شد. بر...

[ 30 ] - تأثیر پیش‌تیمار با فراصوت و آنزیم‌بری روی جذب روغن سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای فراصوت و آنزیم‌بری بر میزان جذب روغن و مدل‌سازی جذب روغن طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق قطعات سیب‌زمینی بود. پیش‌تیمار فراصوت تحت فرکانس 40 کیلوهرتز در دو زمان 20 و 40 دقیقه و پیش‌تیمار آنزیم‌بری در آب داغ با دمای 80 درجه سانتی‌گراد به مدت 2 و 4 دقیقه اعمال شد. سپس سرخ‌کردن در دماهای 150، 170 و 190 درجه سانتی‌گراد به مدت 90، 180، 270 و 360 ثانیه صورت گرفت. در ای...

[ 31 ] - بررسی تأثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته‌بندی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید

هدف از این پژوهش، تقویت خواص بیوپلیمر پلی لاکتیک اسید (PLA) با استفاده از نانوفیبر سلولز (CNF) و افزایش کارایی آن در بسته‌بندی مواد غذایی می‌باشد. به منظور بهبود سازگاری و قابلیت اختلاط با پلیمر، CNF با اسید اولئیک وارد واکنش شده و اصلاح گردید. در ادامه، نانوفیبر سلولز اصلاح شده (MCNF)، با استفاده از روش قالب‌ریزی (در سه غلظت 4، 8 و 12 درصد وزن بیوپلیمر) به ترکیب فیلم PLA اضافه شده و تأثیر آن ب...

[ 32 ] - بررسی عوامل مؤثر بر اندازه ذرات، پتانسیل زتا و ویژگی‌های رئولوژیک پایا در سامانه کلوئیدی حاوی نانو ذرات کاپاکاراگینان- کازئینات سدیم

نانو کمپلکس‌های بیو‌پلیمری از طریق ایجاد و افزایش برهم‌کنش‌های الکترواستاتیک بین گروه‌های با بار مخالف در دو بیو‌پلیمر تولید می‌شوند. در این تحقیق، تولید و ویژگی‌های نانوکمپلکس‌های کاپاکاراگینان ـ کازئینات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات کمپلکس کازئینات-کاراگینان به شدت به pH و غلظت دو بیو‌پلیمر بستگی داشت و برای هر دو پارامتر pH و غلظت، مقادیر بهینه‌ای وجود داشت. کمترین اندازه‌ی ذرات 74...

[ 33 ] - تأثیر فرآوری سیب‌زمینی با پیش‌تیمارهای امواج فراصوت و مایکروویو روی جذب روغن طی سرخ‌کردن

هدف این پژوهش، بررسی اثر شرایط فرآیند و پیش­تیمارهای فراصوت و مایکروویو بر جذب روغن قطعات سیب­زمینی طی فرآیند سرخ­کردن بود. در این پژوهش، پیش­تیمار فراصوت تحت فرکانس­های 28 و 40 کیلوهرتز و پیش­تیمار مایکروویو با توان­های 3 و 6 وات بر گرم، روی قطعات سیب زمینی اعمال ­شد و سپس این قطعات در دماهای 150، 170 و 190 درجه سلسیوس و زمان­های 1، 2، 3 و 4 دقیقه سرخ شدند. نتایج نشان داد اعمال پیش­تیمار فراصو...

[ 34 ] - بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی‌دکستروز با استفاده از روش سطح‌پاسخ

گرایش به مصرف خامه به­عنوان یک فرآورده لبنی پرچرب در جامعۀ ایران نسبتاً بالاست ولی مقادیر بالای چربی آن سبب ایجاد نگرانی­هایی از جانب مصرف­کنندگان شده است. از طرف دیگر، کاهش چربی، ویژگی­های حسی و رئولوژیکی خامه را به گونه­ای منفی تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس، پژوهش پیش­رو با هدف دستیابی به فرمولاسیون بهینه خامه کم­چرب با ویژگی­های خوشایند رئولوژیکی و حسی و همچنین تولید یک غذای با پتناسیل ف...

[ 35 ] - تهیه فیلم‌های فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز-کیتوزان-اسید اولئیک حاوی اسانس زنجبیل و تعیین ویژگی‌های فیزیکی، ضد‌کپکی و ضد‌اکسایشی

هدف از این پژوهش تولید فیلم­های ضد ­میکروب بر پایه کربوکسی متیل سلولز-کیتوزان- اسید اولئیک و بررسی اثر افزودن اسانس زنجبیل بر ویژگی­های مختلف فیزیکی، ضد­اکسایشی و ضد ­کپکی فیلم­ها می­باشد. نتایج طیف سنجی مادون قرمز برقراری اتصالات هیدروژنی بین اسانس زنجبیل و بستر پلیمر را اثبات نمود. افزودن اسانس زنجبیل باعث کاهش معنی دار (05/0 > P) میزان نفوذ پذیری نسبت به بخار آب فیلم خالص از 7-10× 28/5 به 7-...

[ 36 ] - بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده

پلی اتیلن ترفتالات (PET) از جمله پلاستیک­هایی می­باشد که به صورت گسترده در بسته بندی مواد غذایی و به ویژه نوشیدنی­ها و روغن­های خوراکی کاربرد دارد. در این پژوهش، مهاجرت دی اتیل هگزیل آدیپات[1] (DEHA)، از نرم کننده­های رایج در PET، به محلول مدل آبلیمو بررسی می­شود. طبق قوانین اتحادیه اروپا (EC) مقدار مجاز مهاجرت ویژه[2] (SML)، برای این ماده 18 (لیتر/میکروگرم) می­باشد. در کار پژوهشی حاضر، یک روش ...

[ 37 ] - نانوکمپلکس های صمغ عربی- کازئینات حامل بتا کاروتن (2): بررسی اندازه ذرات، پتانسیل زتا ، مورفولوژی و کارایی انکپسولاسیون

در این تحقیق، ویژگی­های نانوکمپلکس­های بر پایۀ صمغ عربی-کازئینات سدیم (تولید شده به روش همتافتی[1]) و کارایی انکپسولاسیون بتا کاروتن توسط این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا محلول­های کازئینات سدیم (در دو غلظت 1/0 و 5/0% وزنی-حجمی) و صمغ عربی (در سه غلظت0، 1/0، 5/0 و 1 % وزنی-حجمی) تهیه شدند و سپس بتاکاروتن در محلول­های کازئینات سدیم بارگذاری شده و محلول­های صمغ عربی به آنه...

[ 38 ] - تأثیر ترکیبی پیش‌تیمارهای اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی روی سینتیک دفع رطوبت طی سرخ‌کردن عمیق سیب‌زمینی

هدف از این پژوهش، مدل­سازی دفع رطوبت طی سرخ­کردن عمیق قطعات سیب­زمینی پیش­تیمار شده با اولتراسوند (فرکانس 40 کیلو­هرتز به مدت 10 و 30 دقیقه)، مایکروویو (توان 5 وات بر گرم به مدت 5 دقیقه) و آبگیری اسمزی (محلول سدیم کلرید با غلظت­های 1 و 3 درصد و دمای 40 درجه سانتی­گراد به مدت 3 ساعت) بود. از قانون دیفوزیون فیک برای مدل­سازی دفع رطوبت طی فرآیند سرخ­کردن استفاده شد. پیش­تیمار اولتراسوند به مدت 10 ...

[ 39 ] - نانوکمپلکس‌های صمغ عربی- کازئینات حامل بتا کاروتن (1): بررسی تشکیل کمپلکس توسط FTIR، DSC، کدورت و رئولوژی

در این تحقیق، تولید نانوکمپلکس­های بر پایۀ دو بیوپلیمر صمغ عربی- کازئینات به منظور ایجاد یک سیستم حامل برای بتا کاروتن، توسط تکنیک های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا محلول­های کازئینات سدیم در دو سطح غلظت 1/0 و 5/0(درصد وزنی-حجمی) و صمغ عربی در سه سطح غلظت 1/0، 5/0 و 1 درصد (درصد وزنی-حجمی)  تهیه شدند. سپس بتاکاروتن در محلول­های کازئینات سدیم بارگذاری شد و صمغ عربی در غلظت­ها...

[ 40 ] - مدل‌سازی تجربی جذب روغن و بررسی تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی طی سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی

هدف از این پژوهش، بررسی میزان و مدل­سازی جذب روغن طی سرخ­کردن قطعات سیب­زمینی پیش­تیمار­شده با غلظت 1/0 و %2/0 کربوکسی­متیل­سلولز و امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه بود. قطعات سیب­زمینی با اندازه­های 4×2/1×2/1 سانتی­متر برش داده شدند و بعد از انجام پیش­تیمار­های مربوطه در سه دمای 150، 170 و Cº190 به مدت 1، 2، 3 و 4 دقیقه سرخ شدند. پیش­تیمار پوشش خوراکی در هر دو غلظت و امواج فر...

[ 41 ] - نانوکامپوزیت‌های برپایۀ نشاستۀ ترموپلاستیک - نانوذرات نقره - نانورس: بررسی اثرات ضد باکتریایی روی اشرشیاکلی، ویژگی‌های مکانیکی و نفوذپذیری

بسته بندی­های برپایۀ پلیمرهای زیستیِ حاوی نانوذرات نقره، انواع جدیدی از بسته­بندی­های فعال هستند که علاوه بر برخورداری از ویژگی زیست تخریب پذیری، می­توانند موجب کاهش خطر ناشی از آلودگی­­های میکروبی در مواد غذایی تازه و فرایند شده گردند. در این پژوهش، برای بهبود ویژگی­های مکانیکی و نفوذپذیری فیلم­های پلیمری زیستی نشاستۀ ترموپلاستیک و تولید نانوکامپوزیت زیستی، از نانورس (مونت موریلونت) و برای تولی...

[ 42 ] - تأثیر اولتراسوند و مایکروویو بر دانسیته ظاهری قطعات سیب‌زمینی سرخ‌شده و مدل‌سازی سینتیک آن

فرآیند سرخ­کردن عمیق مواد غذایی یکی از روش­های متداول پخت می­باشد. این فرآیند، باعث ایجاد یک­سری تغییراتی در ویژگی­های فیزیکی مواد غذایی از جمله دانسیته ظاهری می­شود. در این پژوهش، اثر شرایط فرآیند (دما و زمان) و پیش­تیمارهای اولتراسوند و مایکروویو بر میزان دانسیته ظاهری قطعات سیب­زمینی طی فرآیند سرخ­کردن بررسی شد. پیش­تیمار اولتراسوند تحت فرکانس­های 28 و 40 کیلوهرتز و پیش­تیمار مایکروویو با تو...

[ 43 ] - مقایسه نفوذ پذیری، زاویه تماس و ویژگی های گرمایی نانو چندسازه های بر پایه کربوکسی متیل سلولز دارای دو نوع نانو پرکننده: نانو رس و نانو ویسکر سلولز

کربوکسی متیل سلولز، پلی ساکاریدی است که توانایی تشکیل فیلم‌های شفاف و به نسبت مقاوم را داراست. نانو رس (مونت موریلونیت) و نانوویسکر سلولز دو نوع نانوپرکننده به ترتیب با اشکال هندسی ورقه ‌ای و میله ‌ای می‌باشند که اولی ماده ای تجدید ناپذیر و زیست تخریب ناپذیر و دومی تجدید پذیر و زیست تخریب پذیر است. در حال حاضر، نانو بلور سلولز به ‌صورت صنعتی تولید نمی شود و در این پژوهش این ماده از لینتر پن...

[ 44 ] - تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید و نقره بر ویژگی‌های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی

نانوکامپوزیت‌های بر پایه‌ی پلی‌استایرن با استفاده توام از نانوتیتانیوم دی‌اکسید و نانونقره (نسبت 7 به 3) به وسیله‌ی فرآیند اختلاط با ذوب در دمای °C190 و در دو سطح %5/0 و %1 تولید شدند. با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) متصل شده با طیف‌نگاری پاشندگی انرژی اشعه‌ی x (EDS)، حضور و مقادیر نانوذرات تیتانیوم و نقره تایید شد. تصاویر حاصل ازSEM نشان داد که نانوذرات به صورت مجزا و تجمع یافته وجو...

[ 45 ] - بررسی خواص فیزیکی و ضد میکروبی فیلم‌های نانوبیوکامپوزیت‌ امولسیونی بر پایۀ کربوکسی‌متیل‌سلولز- نانو نقره

در این پژوهش، فیلم­های امولسیونی بر پایۀ کربوکسی­متیل­سلولز (CMC) به روش قالب ریزی، تهیه شد و اثرات نانو ذرات نقره، بر روی خواص فیزیکی و ضدمیکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. حلالیت در آب و میزان جذب رطویت فیلم­ها با افزایش غلظت نانو ذرات در سه سطح ٥/٠%، ١% و ٢% کاهش یافت. به منظور بررسی خواص مکانیکی از آزمون کشش استفاده شد و نتایج نشان داد با افزایش غلظت نانو ذرات از صفر به ٢%، استحک...

[ 46 ] - بررسی اثر پوشش‌های پلی‌ساکاریدی آنتی‌اکسیدانی بر زمان غوطه‌وری بهینه، محتوای ویتامین C و جذب نمک در ورقه‌های میوه "به" طی آبگیری اسمزی

In this study, the effects of carboxymethyl cellulose-low methyl pectin based edible coatings containing ascorbic acid antioxidant were investigated on optimum immersion time during osmotic dehydration of quince sheets. The selection of coating type was based on natural composition of fruits peel, (i.e cellulose) and pectin and the osmotic solutions were formulated on the basis of natural ingre...

[ 47 ] - تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور

عصاره­های گیاهی حاوی مواد غذا- دارو و ترکیبات فنلی بوده اما پایداری پایین و جذب اندکی دارند. نیوزوم­ها از سورفاکتانت­های غیریونی تشکیل شده و دارای پایداری شیمیایی و دسترسی زیستی و جذب سلولی بالاتر در بین بقیه حامل­های لیپیدی می­باشند. در این پژوهش به تولید و شناسایی خصوصیات فیتونیوزوم­های حاوی عصاره ساقه انگور به روش هیدراسیون لایه نازک با کمی اصلاح، پرداخته شده است. از روش سطح پاسخ و طرح باکس-...

نویسندگان همکار

جلال دهقان نیا 7  

محمود صوتی خیابانی 6  

حامد همیشه کار 6  

لیلا ابوالقاسمی فخری 5  

صوتی, محمود 5  

رضا رضایی مکرم 4  

جلال دهقان نیا 4  

جلال دهقان نیا 3  

محمود صوتی 2  

شیوا قیاسی فر 2  

طاووس رونقی 2  

سید صادق سیدلو هریس 2  

سید امیر اولیایی 2  

علی اکبر مؤیدی 2  

سمیرا تیزچنگ 2  

جلال دهقان نیا 2  

علی اکبر انتظامی 2  

علی اکبر انتظامی 1  

محمدیار حسینی 1  

محمدیار حسینی 1  

چیا عزیزانباری 1  

منور طهماسبی پور 1  

صحرا هاشمی زاده 1  

آرزو سلمان پور 1  

سید حسین جلالی 1  

محسن ضیایی 1  

معصومه خاتمیان 1  

سارا حق جو 1  

سولماز اثنی عشری 1  

طاووس رونقی 1  

اکرم پزشکی 1  

محمد مقدم 1  

مریم محمدی 1  

رسول قربانی 1  

سید صادق سیدلو هریس 1  

یوسف جوادزاده 1  

اصغر خسروشاهی اصل 1  

علی اکبر انتظامی 1  

هادی الماسی 1  

آیدا تقی زاده 1  

محمود صوتی 1  

اکبر زمانی 1  

هادی الماسی 1  

مینا اکبریان 1  

نوشین نوشیروانی 1  

حسینی, جواد 1  

سبحانی, زهرا 1  

همایونی راد, عزیز 1  

یوسفی, غلامحسین 1  

فاطمه کیوانی نهر 1  

محمدامین حجازی 1  

حامد همیشه کار 1  

ایرج اروجی 1  

عرفان دانش 1  

مهدی هاشمی 1  

نوشین نوشیروانی 1  

لادن رحیمی 1  

مونا رحیمی 1  

علی مرتضوی 1  

مهدی برمور 1  

سید علی مرتضوی 1  

فرزانه دریکوند 1  

جابر سلیمانی 1  

خالد عرب 1  

امیر پورفرزاد 1  

شیوا بیلانکوهی 1  

موسی رسولی 1