رضا وفایی شوشتری

گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

[ 1 ] - بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید

گونه­ های مختلف درختان بید در صنایع تهیه عرق، کاغذ­سازی، ساخت لوازم مهندسی پزشکی و در آبخیزداری و کشاورزی به ­عنوان یک منبع انرژی تجدید شونده مورد استفاده قرار می­ گیرند. این درختان مورد هجوم آفات گوناگون قرار گرفته و ضمن اختلال در رشد، ضایعات کمی و کیفی به چوب آن­ها وارد می ­شود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی و شاخص ­های تنوع گونه­ ای آفات بید در استان آذربایجان غربی می­ باشد. در این تحقیق 5 ...

[ 2 ] - اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری

اثرات حشره­‌کشی کائولین فرآوری شده سپیدان® و تاثیر آن بر تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه شپشه آرد Triboliumconfusum (Coleoptera: Tenebrionidae) و شپشه دندانه­‌دارOryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) در شرایط آزمایشگاهی (°C 1± 25، RH %5±65 و در تاریکی) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی بذور گندم رقم فلات در چهار تکرار به ­صورت جداگانه با غلظت­‌های 1000، 2000، 3000، 5000 و 10000 پی...

[ 3 ] - تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae)، یکی از عوامل اصلی محدود­کننده تولید گندم در ایران و بعضی کشورهای همسایه است. تغذیه از شیره برگ، ساقه و دانه توسط پوره­ها و حشرات بالغ منجر به ایجاد خسارات کمی و کیفی زیادی به محصول گندم می­ شود. متاسفانه استفاده از آفت­ کش ­ها مهم­ترین راه کنترل این آفت می­ باشد، بنابراین یافتن راه­ هایی که استفاده از سموم را محدود کند مورد توجه ا...

[ 4 ] - استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا

کنه تارتن دولکه‌ای (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch مهم‌ترین آفت مزارع لوبیا در اغلب نواحی کاشت لوبیا در ایران از جمله استان لرستان است. در سال 1388، مشخصات زمین آماری این آفت در مزارع لوبیای شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، دو مزرعه لوبیای قرمز رقم گلی هر یک به مساحت حدود چهار هکتار انتخاب گردید. در هر مزرعه، تعداد حدود 300 نقطه (ایستگاه) مشخص و علامت­ گذاری و...