داود قنبریان

دانشیار، دانشگاه شهرکرد

[ 1 ] - تعیین میزان تازگی شیر فرادما با تعیین شاخص‌های رنگی L*a*b* توسط پردازش تصویر

در این پژوهش به بررسی امکان تعیین میزان ماندگاری شیر فرادما با تعیین شاخص‌های رنگی L*a*b* و با استفاده از پردازش تصویر، پرداخته شد. بدین منظور پاکت‌های شیر خریداری شده به مدت شش ماه در انکوباتور در دمای محیط (C˚5±25) ذخیره‌سازی شدند، سپس عملیات تصویربرداری و پردازش تصویر جهت استخراج پارامتر رنگی میانگین (mean) از کانال‌های L،a* و b* سیستم رنگی CIELab انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تغی...

[ 2 ] - بررسی تاثیر پاربویلینگ برنج به وسیله امواج مایکروویو بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم

فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید شامل عملیاتی است که از مرحله خشک کردن تا مرحله درجه­بندی روی برنج انجام می‌گیرد. شکست برنج شاخص­ترین افت تبدیل در کشور ما به شمار می­رود. پاربویلینگ با ژلاتینه کردن نشاسته برنج و پر کردن ترک‌های دانه برنج باعث افزایش مقاومت دانه برنج و در نتیجه آن درصد شکستگی به نحو چشمگیری کاهش و ضریب تبدیل و درصد برنج سالم افزایش می­یابد. اخیرا استفاده از امواج مایکروویو در عمل...

[ 3 ] - مدل‌سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

توت سفید یکی از میوه‌های سرشار از قند مفید بوده و از راه‌های نگه‌داری این محصول خشک کردن می‌باشد. امروزه شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی خشک‌کردن در حال رشد و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی کیفیت خشک‌شدن توت سفید توسط شبکه عصبی انجام گردید. آزمایش‌های خشک‌کردن توسط خشک‌کن جریان هوای داغ در دو رطوبت اولیه  (1± 85% و 1±80%) و در سه دمای 50، 60 و70 درجه سلسیوس و سه جریان هوای 5/1، 2و 5/2 م...

[ 4 ] - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه اندازه بند پیاز زعفران از نوع استوانه دوار

ایران با تولید بیش از 90% زعفران دنیا بزرگترین تولید کننده این محصول به شمار می‌رود. تکثیر این گیاه به دلیل عقیم بودن، توسط کاشت پیازهای آن امکان پذیر است. یکی از مشکلات اساسی تولید زعفران، افت شدید عملکرد به دلیل کاشت پیازهای کوچک است. در این تحقیق دستگاه جدیدی برای اندازه‌بندی پیاز‌های زعفران طراحی و ساخته شده است. دستگاه مورد نظر عبارت است از استوانه ‌دواری که در تمام مساحت جانبی آن از شیاره...

[ 5 ] - Dehydration Characteristics of Whole Lemons in a Convective Hot Air Dryer

In this study, whole lemons were dried using a laboratory convective hot air dryer and the effects of drying temperature on dehydration behaviour and mass transfer characteristics of the lemons were investigated. The drying experiments were conducted using air temperatures of 50, 60 and 75 °C and air velocity of 1 m/s. It was observed that the drying temperature affected the drying time and...

[ 6 ] - بررسی راندمان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی مزارع تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان‌غربی

در این مطالعه، تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان­غربی از دیدگاه راندمان مصرف انرژی و اقتصادی در سال زراعی 91-1390 مورد مطالعه قرار گرفت. مزارع منطقه از نظر مساحت در سه گروه: با مساحت کمتر از یک هکتار، با مساحت بین یک تا دو هکتار و با مساحت بیشتر از دو هکتار دسته­بندی شدند. اطلاعات مربوط به میزان نهاده­ها و ستاده­ها از طریق پرسش­نامه و مصاحبه با کشاورزان جمع­آوری گردیدند. نتایج ...

[ 7 ] - تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی بذر دو رقم چغندرقند به نام‎های "شیرین" و گدوک (436) به عنوان تابعی از محتوای رطوبت بذر مورد بررسی قرار گرفت. این خواص عبارت از: طول، عرض، ضخامت، میانگین‌های حسابی و هندسی ابعاد، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، زاویه انباشتگی، سرعت حد، چگالی واقعی، چگالی ظاهری، تخلخل و ضریب اصطکاک ایستایی بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل دو رقم بذر و چهار سطح ...

[ 8 ] - طراحی و ساخت واحد ‌اندازه‌بند مغزبادام با استفاده از تابع اندازه‌بندی چشمی و خواص بیومکانیکی

مهم‌ترین بخش در ماشین­های اندازه‌بندی محصولات کشاورزی، واحد اندازه‌بندی آن‌ها است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین برخی خواص مهندسی مغزبادام و طراحی و ساخت واحد اندازه‌بند برای استفاده در یک ماشین اندازه‌بندی بود. برای انتخاب بهترین مکانیزم اندازه‌بندی از مفهوم تابع پارامتر اندازه‌بندی چشمی استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد ضخامت و طول با ضرایب به ترتیب 647/0 و 353/0 مهم‌ترین نقش را در اندازه‌بندی ...