وحید برادران

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال، تهران، ایران

[ 1 ] - بخش‌بندی مشتریان صنایع تولید و پخش کالاهای پرگردش بر اساس مدل بهبود‌یافته RFM (مطالعه موردی: شرکت گلستان)

بخش‌بندی مشتریان و تحلیل رفتار آنها در صنایع تولید و پخش کالاهای پرگردش، با تعداد کثیری از مشتریان متفاوت در نقاط پراکنده، سبب هدفمندشدن فعالیت­های بازاریابی و ارتباط مؤثر آنها با مشتریان می‌شود. بخش‌بندی مشتریان از رویکردهای داده‌کاوی که به کشف گروه‌های مشابه از مشتریان منجر می‌شود، عمدتاً براساس متغیرهای تازگی، تکرار و حجم خرید در مدل RFM انجام می‌شود. کیفیت بخش‌بندی، به انتخاب مناسب متغیرهای ...

[ 2 ] - بخش‏بندی مشتریان در صنعت بانکداری با استفاده از مدل توسعه‌یافته RFMC

  پس از ورود جدی بانک‏های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به عرصه بانکداری، رقابت بین موسسات و بانک‏ها به منظور شناسایی، جذب و حفظ مشتریان از اهمیت بالایی برخودار شده است. تحلیل رفتار مشتریان در سازمان­های فعال در این حوزه که با تعداد کثیری از مشتریان در نقاط پراکنده با ویژگی‏های متفاوت سر و کار دارند، باعث موفقیت آنها در بازار رقابتی و مدیریت ارتباط موثر با مشتریان می‌شود. بخش‌بندی مشتریان، از ر...

[ 3 ] - تحلیل موانع توسعه بهره‌وری در اداره کل واگن‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تحلیل شاخص‌های بهره‌وری و ارائه راهکارهای مؤثر بر ارتقای آن

آنچه زمینه بقای سازمان ها را فراهم می­آورد، توجه به جنبه‌های مختلف بهره‌وری شامل رعایت اصول و شیوه­های صحیح انجام کارها (کارایی) و انجام کارهای صحیح (اثربخشی) است که سازمان ها در محیط رقابتی ملزم به تمرکز برآن و اجرای آن ها می­باشند. شاید نتوان برای رسیدن به بهره­وری میزان و سقف مشخصی را در نظر گرفت. اما آنچه اهمیت دارد، رسیدن به نقطه بهینگی در انجام امور و وظایف سازمانی است. سؤال اساسی پژوهش ا...

[ 4 ] - عوامل موثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی بر اساس توسعه مدل پذیرش فناوری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری، برخی از بانک‌ها اقدام به توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برای مشتریان حقوقی خود نموده‌اند. ظهور فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی نمونه‌ای از این خدمات است. لازمه موفقیت و پذیرش این خدمات مانند هر فناوری دیگری نیاز به مطالعه و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر پذیرش آن توسط کاربران دارد. در این مقاله ضمن مطالعه ادبیات تحقیق، مدل پذیرش فناوری (TAM) متناس...

[ 5 ] - ارائۀ روش فراابتکاری مبتنی بر تصمیم‌گیری چندمعیاره در حل مسئلۀ اجتماع‌یابی

یکی از مسائل مهم در زمینۀ شبکه‌های اجتماعی، مسئلۀ اجتماع‌یابی است. هدف اجتماع‌یابی، افرازبندی شبکه به بخش‌هایی است که ارتباط میان اعضای شبکه در این نواحی متراکم است. به‎دلیل ارتباط پررنگ اعضای شبکه در این بخش‌ها، می‌توان این اعضا را متعلق به یک اجتماع دانست. تحقیقات بسیاری به توسعۀ الگوریتم‌های متعدد در حل این مسائل پرداخته‌اند. در این پژوهش نیز یک الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چندمعیا...

[ 6 ] - Activity– level as a link between customer retention and consumer lifetime value

Customer activity has received more attention due to the increase of social network applications. Moreover, customer activity could be an answer to the research debate about the significant relationship between retention rate and lifetime profitability of customers. Several researchers believe that an increase in the retention rate of customers may enhance their customer lifetime value (CLV), o...

[ 7 ] - بهبود کیفیت ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع نیروی برق ایران با رویکرد تحلیل پوششی تصادفی غیرپارامتریک دادهها (StoNED)

ارزیابی دقیق کارایی شرکتهای توزیع برق ایران به شناسایی الگوهای موفق در کشور و ارائه برنامه‌های هدفمند جهت ارتقاء شرکتهای ناکارا و خدمات به مشترکین کمک خواهند نمود. عموماً از روشهای تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل مرز تصادفی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. در کنار مزیتهای هر یک از این روشها، اشکالاتی مانند عدم تفکیک‌پذیری مناسب و یا نیازمندی به شکل تابع تولید به هر کدام وارد اس...

[ 8 ] - بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی

تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آن‌ها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری‌ها و امکان اثرگذاری قابل‌توجه این متغیر بر زیربخش‌های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه‌چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت ‌می‌پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و...

[ 9 ] - برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌‌پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر‌های مارکوف (مطالعۀ موردی: شعبۀ دو تأمین اجتماعی همدان)

لازمۀ برنامه‌ریزی مناسب برای توسعۀ خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق‌بیمه، پیش‌بینی رفتار بیمه‌پردازان به‌خصوص بیمه‌پردازان اختیاری، و برنامه‌ریزی برای نگه‌داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه‌پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر‌های مارکوف برای محاسبۀ احتمال تغییر وضعیت آنها مدل‌سازی شده است. وضعیتهای بیمه‌پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع‌آوری و مطالعۀ داده...

[ 10 ] - ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی فازی جهت ارتقاء بهره‌وری انرژی الکتریکی در تأسیسات تأمین آب شرب (مطالعه موردی: طرح آبرسانی سیستان)

در سیستم تولید و توزیع آب شرب در مناطق شهری، تعیین برنامه کارکرد الکتروپمپ‌های تأمین آب از مهم‌ترین مسائل عملیاتی است. هزینه الکتریکی مصرفی که تابعی از برنامه کارکرد الکتروپمپ‌ها است، بخش زیادی از هزینه‌های علمیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب را به خود اختصاص می‌دهد. در این پژوهش، ضمن مطالعه میدانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان، محدودیت‌های تعیین میزان کارکرد الکتروپمپ‌ها در منابع تأمین آ...

[ 11 ] - Assessment and Prioritizing the Risks of Urban Rail Transportation by Using Grey Analytical Hierarchy Process (GAHP)

Some incidents in urban railway systems affect the function of the subway’s company adversely and they could disorder the services. These events may inflict irreparable damage to passengers, employees and equipment. By recognizing the hazards existing in this type of transportation system and evaluating and prioritizing risks, we can perform appropriate actions to reduce the probability and sev...

[ 12 ] - توسعه مسئله زمان‌بندی پروژه چندمهارته با ظرفیت متغیر از منابع محدود در طول زمان و ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی برای حل آن

مسئله زمان‌بندی پروژه با منابع محدود و چندمهارته یکی از مسائل کاربردی تحقیق در عملیات است. در این نوع مسئله، کارکنان چندمهارته در طول انجام فعالیت‌های پروژه موردنیاز هستند. میزان دسترسی به کارکنان در طول افق برنامه‌ریزی پروژه، به دلایل وجود تعطیلات رسمی، تعطیلات آخر هفته، بیماری یا مرگ ثابت نیست. بنابراین در این مقاله، یک مدل ریاضی برای مسئله زمان‌بندی پروژه چندمهارته پیشنهاد می‌شود که در آن می...

[ 13 ] - تعیین تعداد بهینۀ کانبان در سیستم‌های کانبان حمل با رویکردهای برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه و شبیه‌سازی

سیستم کانبان حمل در زنجیره‌های تأمین با انتقال مناسب اطلاعات باعث کاهش انواع اتلاف‌ها می‌شود. تحقق اهداف تولید ناب مستلزم تعیین مناسب مؤلفه‌‌هایی مانند تعداد کانبان در سیکل است. مسئلۀ تعیین تعداد کانبان در سیکل، مسأله‌ای چند‌هدفه است که باید اهداف تولید‌کننده و تأمین‌کنندگان را با‌توجه‌به شرایط زنجیره تأمین برآورده کند. در این مقاله براساس مطالعۀ زنجیره تأمین خودرو، اهداف و محدودیت‌های مسأله در...

[ 14 ] - ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA

مسئله‌ی اجتماع‌یابی، از جمله مسائل تحلیل شبکه‌های اجتماعی، عبارت است از افرازبندی شبکه به بخش‌هایی که ارتباط میان اعضای شبکه در هر بخش متراکم است. در این مقاله، افرازبندی شبکه در قالب مسئله‌ی بهینه‌سازی چندهدفه با توابع هدف، شاخص پودمانگی و امتیاز اجتماعات مدل‌سازی شده است. به‌منظور حل مدل بهینه‌سازی چندهدفه، دو الگوریتم تکاملی N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌A بهبود یافته است. الگوریتم‌های پیشنهادی برای ا...

[ 15 ] - An Energy-efficient Mathematical Model for the Resource-constrained Project Scheduling Problem: An Evolutionary Algorithm

In this paper, we propose an energy-efficient mathematical model for the resource-constrained project scheduling problem to optimize makespan and consumption of energy, simultaneously. In the proposed model, resources are speed-scaling machines. The problem is NP-hard in the strong sense. Therefore, a multi-objective fruit fly optimization algorithm (MOFOA) is developed. The MOFOA uses the VIKO...

[ 16 ] - Detecting communities of workforces for the multi-skill resource-constrained project scheduling problem: A dandelion solution approach

This paper proposes a new mixed-integer model for the multi-skill resource-constrained project scheduling problem (MSRCPSP). The interactions between workers are represented as undirected networks. Therefore, for each required skill, an undirected network is formed which shows the relations of human resources. In this paper, community detection in networks is used to find the most compatible wo...

[ 17 ] - توسعه مدل شناسایی مؤدیان کم‌اظهار مالیات بر ارزش افزوده با رویکردهای داده‌کاوی

عدم ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی دقیق توسط مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده از مشکلات سازمان‌ مالیاتی کشور است. تعداد زیاد اظهارنامه‌ها، محدودیت منابع و مقرون به صرفه‌نبودن بررسی تمامی آن‌ها، توسعه روشی هوشمند جهت شناسایی مؤدیان با ریسک بالا در کم‌اظهاری مالیات را ضروری می‌نماید. در این مقاله، بر اساس نظرات ممیزین مالیاتی، داده‌های هجده متغیر بالقوه مؤثر بر شناسایی کم‌اظهاری مالیات بر ارزش افزوده در...

[ 18 ] - انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها

انتخاب راهبرد مناسب بازاریابی، بر فروش بیشتر محصولات و خدمات و موفقیت سازمان‌ها در عرصة رقابت مؤثر است. ازجمله عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مناسب بازاریابی، تصمیمات و راهبردهای رقبا در بازار است. توسعة ابزار ریاضی مناسب برای انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی با توجه به راهبردهای انتخابی رقیب، هدف اصلی این مقاله است. رویکرد تئوری بازی‌ها که ابزار تصمیم‌گیری در شرایط تعارض است، برای انتخاب راهبرد بهین...

[ 19 ] - An Evolutionary Algorithm Based on a Hybrid Multi-Attribute Decision Making Method for the Multi-Mode Multi-Skilled Resource-constrained Project Scheduling Problem

This paper addresses the multi-mode multi-skilled resource-constrained project scheduling problem. Activities of real world projects often require more than one skill to be accomplished. Besides, in many real-world situations, the resources are multi-skilled workforces. In presence of multi-skilled resources, it is required to determine the combination of workforces assigned to each activity. H...

[ 20 ] - یک مدل مکان‌یابی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت

افزایش توجه به مسائل زیست محیطی اهمیت مسئله طراحی زنجیره‌های تأمین حلقه بسته را که شامل تولید و بازیافت و امحاء ضایعات است، دو چندان کرده است. مسئله طراحی یکپارچه شبکه‌های زنجیره تأمین حلقه بسته به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره‌های تأمین شامل تعیین هم‌زمان مکان و تعداد تسهیلات مورد نیاز (تولید، جمع‌آوری، بازیافت و انهدام) در زنجیره تأمین رو به جلو و معکوس، موجودی هر تسهیل و کمیت جریان...

[ 21 ] - مدل‌سازی فرایند انتشار خبرگی میان کارکنان در مسئلة زمان‌بندی پروژه با منابع محدود و چندمهارته

در این پژوهش، یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط برای مسئلة زمان‌بندی پروژة چندهدفه با منابع محدود و چندمهارته ارائه شده است. اهداف مدل، کمینه‌سازی زمان تکمیل پروژه و کمینه‌سازی هزینه‌های پروژه است. در این مسئله، امکان تشکیل گروه‌های کاری برای مهارت‌های مدنظر فعالیت‌ها وجود دارد. در مدل پیشنهادی، کارایی کارکنان متفاوت است و آن‌ها می‌توانند به‌کمک همکاری با کارکنان کارآمدتر، کارایی خود را بهبود دهند. ب...

[ 22 ] - Development of Markov Chain Grey Regression Model to Forecast the Annual Natural Gas Consumption

Accurate forecasting of annual gas consumption of the country plays an important role in energy supply strategies and policy making in this area.  Markov chain grey regression model is considered to be a superior model for analyzing and forecasting annual gas consumption.  This model Markov is a combination of the Markov chain and grey regression models. According to this model, the residual er...

[ 23 ] - توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

با توجه به پیامدهای ناگوار حوادث غیرمترقبه که رخداد آنها عمدتاً اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی است، برنامه ریزی و آمادگیقبل از وقوع حوادث برای کاهش پیامدهای آنها و مدیریت بحران اهمیت ویژه ای دارد. یکی از جنبه های برنامه ریزی و مدیریت بحران،احداث مراکز امداد به تعداد و مکان مناسب برای پاسخ گویی سریع به آسیب دیدگان احتمالی پس ازوقوع حادثه است. در این مقاله مسئله یمکان یابی مراک...

[ 24 ] - Modified Pareto archived evolution strategy for the multi-skill project scheduling problem with generalized precedence relations

In this research, we study the multi-skill resource-constrained project scheduling problem, where there are generalized precedence relations between project activities. Workforces are able to perform one or several skills, and their efficiency improves by repeating their skills. For this problem, a mathematical formulation has been proposed that aims to optimize project completion time, reworki...

[ 25 ] - ارائه مدل چندهدفه مسیریابی در شبکه سیستم‌های حمل و نقل عمومی چندوجهی درون‌شهری

توسعه انواع سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی شهری که هر کدام مناطق مختلفی را پوشش می‌دهند، مسئله انتخاب نوع سیستم حمل‌ونقل و تعیین مسیر مناسب سفر بین دو ایستگاه مبداء و مقصد مشخص را برای مسافران و استفادهکنندگان سیستمهای حمل‌ونقل عمومی دشوار کرده است. در شهرهای بزرگ مانند تهران شبکه‌ای از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی موسوم به سیستم‌های چندوجهی شامل ایستگاه‌ها به عنوان گره‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی واسط بین...