ندا عبدالوند

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا

[ 1 ] - عوامل پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی با توجه به مزایای فراوان آنها مورد توجه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها قرار گرفته‌اند. اما هزینه‌های بالای پیاده‌سازی این سیستم‌ها سبب شده که سازمان‌های کوچک و متوسط کمتر به استفاده از این سیستم‌ها روی آورند. سیستم‌های مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمانی مبتنی بر رایانش ابری فرصت‌های تازه‌ای را برای سازمان‌های کوچک تا متوسط فراهم می‌آورد تا با به‌کارگیری ای...

[ 2 ] - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازیچکیده: تجارت اجتماعی به‌عنوان روش نوینی برای افزایش فروش، کاهش هزینه‌های بازاریابی و افزایش مشتریان معرفی شده است. این رویکرد ترکیبی از تجارت، ارتباطات افراد و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر وب 2.0 است و به ‌همین ترتیب موفقیت آن از عوامل مختلف مبتنی بر کسب‌وکار، افراد و فرهنگ و فناوری تاثیر ...

[ 3 ] - Activity– level as a link between customer retention and consumer lifetime value

Customer activity has received more attention due to the increase of social network applications. Moreover, customer activity could be an answer to the research debate about the significant relationship between retention rate and lifetime profitability of customers. Several researchers believe that an increase in the retention rate of customers may enhance their customer lifetime value (CLV), o...

[ 4 ] - A Supervised Method for Constructing Sentiment Lexicon in Persian Language

Due to the increasing growth of digital content on the internet and social media, sentiment analysis problem is one of the emerging fields. This problem deals with information extraction and knowledge discovery from textual data using natural language processing has attracted the attention of many researchers. Construction of sentiment lexicon as a valuable language resource is a one of the imp...

[ 5 ] - ایجاد اعتماد برخط: مطالعه عوامل موثر با رویکرد آزمایشی

یکی از دلایل عدم تمایل به معاملات برخط، کمبود اعتماد به فروشنده شناسایی شده است. از این رو یکی از حیطه‌های پژوهشی شناخت عوامل موثر بر بهبود اعتماد مشتریان برخط می‌باشد. برخلاف بیشتر پژوهش‌هایی که در این حیطه با رویکرد توصیفی صورت گرفته، این پژوهش با به‌کارگیری رویکرد آزمایشی در صنعت خرده‌فروشی تاثیر عوامل شهرت، حضور برون‌خط و نوع محصول بر اعتماد مشتریان برخط و نیز تاثیر ارتباط برهم‌کنش این عوام...

[ 6 ] - مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده

تمام تلاش‌های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می‌شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه‌گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می‌گردد. برای این منظور نمایندگی‌های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده‌سازی مدل قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی‌ها، به بخش‌بندی آنها بر اساس معیارهای مؤثر بر CLV که ش...

[ 7 ] - بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش XBRL در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش XBRL  در شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های تابعه آن است. بدین منظور، 141 نفر از کارکنان امورمالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های تابعه آن در پژوهش حاضر شرکت کردند. آنان به پرسشنامه­های ارتباط شغلی، پیچیدگی ادراک شده، سازگاری ادراک شده، کیفیت نرم­افزار، تجربه نرم­افزار، حمایت سازمانی، سودمندی و سهولت ادراک شده و استفاده از XBRL پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل دا...

[ 8 ] - پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب

یکی از گزینه‌های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می‌باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش‌بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت‌های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دا...

[ 9 ] - ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب‌و‌کار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری به‌منظور بهره‌مندی از ارزش‌های وب 0/2 است. روش: در این پژوهش به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب‌و‌کار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده با بهره‌مندی از نظر خبرگان در 9 مؤلفه بوم مدل کسب‌و‌کار استروالدر و پیگنر (2010) دسته‌بندی شد...

[ 10 ] - Improving Accuracy of Recommender Systems using Social Network Information and Longitudinal Data

The rapid development of technology, the Internet, and the development of electronic commerce have led to the emergence of recommender systems. These systems will assist the users in finding and selecting their desired items. The accuracy of the advice in recommender systems is one of the main challenges of these systems. Regarding the fuzzy systems capabilities in determining the borders of us...