بابک تیمورپور

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

هدف از این پژوهش، رتبه‌بندی مؤلفه‌های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر رویکرد شبکه اجتماعی در مدارس براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است، تا بتوان از ابزارهای شبکه اجتماعی به عنوان یک ابزار آموزشی در فرآیند آموزش در سیستم مدارس مجازی در جهت افزایش بهره‌وری استفاده نمود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه 59 نفر از خبرگان و مخاطبین (دانش‌آموزان، دبیران و مدیران) زن و مرد از 6 م...

[ 2 ] - تدوین نقشۀ دانش برای پژوهش‎های مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه‎ای

در این تحقیق با بررسی علم مدیریت دانش به‎عنوان حوزۀ میان‎رشته‎ای، تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که ساختار علمی و نقشۀ دانشی پژوهش‌های مدیریت دانش در دو حیطۀ حوزه‌های علمی و کلیدواژه‌ها به چه صورتی است؟ برای این کار، حدود 40000 سند علمی که مدیریت دانش یکی از کلیدواژه‎های آن بود، در پایگاه علمی اسکوپوس انتخاب شد و در حیطه‎های علمی مختلف، بررسی شدند. برای هر یک از شاخص‌های علم‌سنجی شامل ح...

[ 3 ] - مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده

تمام تلاش‌های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می‌شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه‌گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می‌گردد. برای این منظور نمایندگی‌های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده‌سازی مدل قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی‌ها، به بخش‌بندی آنها بر اساس معیارهای مؤثر بر CLV که ش...

[ 4 ] - شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

چکیده در شرایط بازار رقابتی با توجه به فراوانی بانک­های خصوصی، دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‏ها همواره می‏کوشند برای اینکه از سوی مشتریان ترجیح داده شوند، رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کنند. هدف از این مقاله شناسایی و طبقه­بندی گروه­هایی از مشتریان سیستم بانکی است که تمایل و گرایش ایشان به یک جهت­گیری استراتژیک و عوامل ارزش­آفرین مشابه است. از این رو، شناخت عوامل ارزش­آفرین برای مشتر...

[ 5 ] - رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

هدف از این پژوهش، رتبه‌بندی مؤلفه‌های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر رویکرد شبکه اجتماعی در مدارس براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است، تا بتوان از ابزارهای شبکه اجتماعی به عنوان یک ابزار آموزشی در فرآیند آموزش در سیستم مدارس مجازی در جهت افزایش بهره‌وری استفاده نمود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه 59 نفر از خبرگان و مخاطبین (دانش‌آموزان، دبیران و مدیران) زن و مرد از 6 م...