میرفیض فلاح شمس

استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، تهران، ایران

[ 1 ] - طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

این پژوهش کیفی با هدف کاوش فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد انجام گرفته است. به این منظور با 10 نفر از مدیران شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از تجربۀ بحران مالی در سال‌های 1385 تا 1391، موفق به احیا شده­اند، مصاحبه‎ای باز انجام گرفت. ابتدا مجموعه‎ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آنها مقوله‌هایی به‎دست آمد. سپس در مر...

[ 2 ] - پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

اندازه و روند شاخص‌های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می‌باشد. جهت پیش‌بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول‌ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل‌های 3ARIMA هستند اما این مدل‌ها در عمل جهت پیش‌بینی بعضی از سریها ناموفق بوده‌اند. در تحقیق حاضر برای پیش‌بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه‌های عصبی پیش خور4 با قانون یادگیری پس انتشار خطا5 در...

[ 3 ] - بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه‌های منسجم ریسک

در این پژوهش با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه‌‌های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه‌های منسجم ریسک به‌ویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو‌های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و ...

[ 4 ] - ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی‌های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده‌سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه‌سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه‏گذاری است، در بازار سرمایۀ ایران کمتر به آن توجه...

[ 5 ] - بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

در تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH,ARCH) و مدل های اتورگسیو ( VAR ) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازارآزاد و سرمایه گذاری...

[ 6 ] - ارزیابی عملکرد به‌کارگیری سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: بانک سینا)

     ازآنجاکه مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری می‌تواند عملکرد و کارایی سازمان را بهبود ببخشد، این تحقیق درصدد است با بررسی ارزیابی عملکرد شعبه‌های «بانک سینا» و رتبه‌بندی این شعبه‌ها میزان اهمیت معیارهای ECRM را مشخص کند. به‌وسیله تعیین درجه اهمیت این معیارها می‌توان عملکرد بانک را موردبررسی قرار داد و نسبت به تقویت نقاط قوت و کاهش و از‌بین‌بردن نقاط ضعف اقدام ...

[ 7 ] - حل مسأله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

سرمایه­گذاران مختلف با سطوح سرمایه­گذاری متفاوت در یک هدف با یکدیگر مشترک هستند و آن هم دست­یابی به سبدی از دارایی­ها است که در عین برآورده نمودن بازده مورد انتظار آنها، حداقل ریسک ممکن را به همراه داشته باشد. در این تحقیق هدف ما کمک به یک شرکت سرمایه­گذاری جهت دست­یابی به ترکیب بهینه­ای از دارایی­ها متشکل از  سهام  شرکت­های خصوصی زیر مجموعه­ی خود و انواع دیگری از دارایی­ها که ریسک کمتری را به ...

[ 8 ] - بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در بسیاری از بورس های دنیا، قانون گذاران به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنین کاهش زیان سرمایه گذاران در اثر تصمیمات هیجانی اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان می کنند. یکی از معایب این اقدام، ایجاد اثر ربایش در حد نوسان قیمت است که یک تورش رفتاری است. در این پژوهش اثر عدم تقارن اطلاعات در بروز ربایش در حد نوسان قیمت، براساس داده های بین روز 25 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالها...

[ 9 ] - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا

در این تحقیق با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل‌های ارزش در معرض خطر ورایانس کواریانس مبتنی بر توزیع نرمال و تی استیودنت، پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و همچنین توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل اقدام به پس آزمایی این مدل‌ها شد. همچنی...

[ 10 ] - اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی

هدف از نگارش مقاله پیش‌رو، آزمون رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و ریسک نکول در نمونه‌ای متشکل از 60 شرکت­ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون (BSM) استفاده شد که در آن ریسک نکول شرکت از قیمت‌های بازاری سهم آن نشأت می‌گیرد. این روش برخی از مشکلات مرتبط با معیارهای...

[ 11 ] - سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران

طی سال‎های گذشته، بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران‌های مالی، تکانه‌های نفتی، تغییر سیاست‌های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک‌ که درجۀ خفیف بحران‌ است، همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می‎شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو، بررسی شدت و جهت انتشار نوسان‎ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این پژوهش،...

[ 12 ] - ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش‌بینی نکول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاکنون مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده‌های تاریخی نباشد و از داده‌های بازار نیز به‌عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کی‌ام‌وی جهت پیش‌بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانک‌های ایرانی و ارزیابی دق...

[ 13 ] - بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سیستم اطلاعات حسابداری و اثر آنها برشاخص های سودمندی با استفاده از تکنیکDEMATEL

سیستم اطلاعات حسابداری) AIS (به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات دارای کاربرد گسترده ایاست وسبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است.بنابراین،شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بسیاریاز کشورها برنامه های خاصی را در جهت ارتقای این فناوری تدوین و پیاده سازی نموده اند،که این خود در جهتتوسعه سطح دانش و ارائه راهکارهای نوین درارائه ابزارهای مورد استفاده بسیار موثر بوده است.این در حالی است...

[ 14 ] - طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک)  نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای  با استفاده از ...

[ 15 ] - بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی اول فروردین 91 تا آخر آذر 91 حباب رخ داده است. در این دوره با بررسی قیمت ها بین روزی و سری ز...

[ 16 ] - مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده GARCH  به مدل سازی ریسک...

[ 17 ] - بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی

در این مقاله سعی شد تا پس از مشخص نمودن حباب هایی که به صورت عمدی ایجاد شده اند، به وسیله روش ها و مدل های دارای پایه آماری، احتمال بروز مجدد حباب مورد سنجش قرار گیرد. هدف غایی در این مطالعه، ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم397 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معامل...

[ 18 ] - آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش، نقش ریسک نکول در بروز اثر شتاب با استناد به داده­های شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 31/01/1387 تا 31/04/1393 تحلیل می­شود. اثر شتاب، استمرار بازده در میان­مدت، که طی دو دهه گذشته در بازارها و دوره­های زمانی متفاوت مشاهده شده است، با استفاده از دو دیدگاه قابل تشریح می‌باشد: دیدگاه مبتنی بر ریسک و دیدگاه رفتاری. دیدگاه اول، وجود اثر شتاب را به‌عنوان پا...

[ 19 ] - بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

در اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،تلاطم )منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد( و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجازنوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از مهم ترین اثرات اعمال دامنهمجاز نوسان، اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیدها...

[ 20 ] - بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا

چکیدهتاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری مشتریان ارائه شده است دراین میاناستفاده از مدلی که تنها متکی برداده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری درموردوضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد ، ضروری به نظر می رسد.در اینپژوهش رابطه بین اجزاء ساختار سرمایه و احتمال نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمورد بررسی قرار گرفته...

[ 21 ] - اثر تمایلی زیان گریزی سرمایه گذاران بر اساس حجم معاملاتIPO در بورس اوراق بهادار تهران

در بحث های مالیه رفتاری، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های افراد موثرند، مورد بررسی قرارنامیده می شوند که از مهم ترین آنها، زیان گریزی است. در نتیجه « تورش های رفتاری » می گیرند. این ویژگی هاشناسایی و پی بردن به این تورش رفتاری و در نهایت ارائه راهکارهای کاربردی برای کاهش اثر زیان گریزیوپیامدهای ناشی از آن و افزایش قابلیت نقدشوندگی که متأثر از میزان حجم معاملات و در نهایت افزایش کاراییبازار...

[ 22 ] - بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش‌های انتخاب سبد سهام در سرمایه‌گذاری و پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها در دهه‌های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش‌های سنتی در انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم‌های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلساز...

[ 23 ] - بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH,ARCH) و مدل های اتورگسیو ( VAR ) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازا...

[ 24 ] - برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تأکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته

با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه‌ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه‌های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق‌های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل‌های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده‌های تغییرات قیمت‌های آتی سکه طلا، در ...

[ 25 ] - بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش مشخص گردید که در بورس تهران طی دورة زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون‌های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسی...

[ 26 ] - Comparison of Performance of Traditional Value at Risk Models with Switching Model in Tehran Stock Exchange

The problem of portfolio optimization has made many advances since Markowitz proposed an average-variance-based optimization. It can be said that the most important achievement of the Markowitz model was the introduction of variance as a risk indicator and indeed, the introduction of a quantitative benchmark into it. This research is a model for predicting value at risk. This model extends the ...

[ 27 ] - ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران با رویکرد مبتنی بر ریسک

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایر...

[ 28 ] - تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

سواد مالی و تورش های رفتاری (شخصیت ماکیاولیستی)، دو عامل بسیار مهم تاثیر گذار بر تصمیمات و رفتارهای مالی سرمایه گذاران است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق، معرفی معیارهایی برای سنجش میزان سواد مالی سرمایه‌گذاران و بررسی رابطه آن با میزان شخصیت ماکیاولیستی آن‌ها جهت یافتن مناسب‌ترین معیار موج...

[ 29 ] - An Overview on the Literature and History of Systemic Banking Crisis in Iran and Around the World

Often, systemic banking crises initiate from one or more banks and affect countries by rapid spreading in the banking network, financial markets and economy of countries. According to Reinhart & Rogoff (2009) in the book titled "This time is Different," financial crises are pointed as an equal opportunity menace for high-income countries and emerging markets. Although The International Mo...

[ 30 ] - Managers' Social Capital and Financial Performance of Banks

Given the present era, the major share of resources attraction and allocation in the banks occurs in connection with society. As such, managers need social capital as well as physical and human capital in order to attain organizational goals, provide the ground for competition and pave the way for the development of their respective organization. Managerial social capital is an asset in a socia...

[ 31 ] - شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی

ریسک عملیاتی طبق تعریف کمیتة بال، ریسک حاصل از زیان‌های ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است؛ اما راه اندازی و پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک پروژه‌ای است که برای موفقیت به هدفگذاری ، برنامه ریزی و سازماندهی دقیق نیاز دارد. در مسیر اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها، موانعی وجود دارد که حتی گ...

[ 32 ] - طراحی سیستم پیش‌هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره‌های مارکوفی)

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش‌هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل‌برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی آنها به عنوان شاخص‌های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخ...

[ 33 ] - بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن

بررسی و تحلیل سرایت پذیری تلاطم در میان بازارها، چند دهه‌ای است که به صورت بسیار کاربردی و به صورت تفصیلی مورد تأکید نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن در اقتصاد کلان بر این ایده استوار است، که شوک‌های منفی به اقتصاد بخش مسکن ممکن است.رفتار بازار مسکن نیز بخاطر تاثیر قیمت مسکن بر پورتفو‌های وام‎های بانکی و دیگر موسسات مالی حائز اه...

[ 34 ] - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر

در طول دوران استرس مالی، تأثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولاً در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تأثیرات استر س مالی بر فعالیت های اقتصادی در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تأثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 م...

[ 35 ] - رفتار ریسک تجاری در شرکت‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

هدف: تأثیر سیستماتیک صرف ارزش در توضیح بازده سهام مدتی طولانی است که ادبیات مالی و اقتصاد را به کنکاش واداشته است. مطالعات اخیر شواهدی از داده‏های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت‏های رشدی و ارزشی را نشان می‏دهد؛ اما دلایل و منابع این رفتار متفاوت را نشان نمی‏دهد. روش: علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلافاتی همچنان در بازارهای سرمایۀ کشورهای دیگر وجود ...

[ 36 ] - مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

ادبیات گسترده‌ای در زمینه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات خارجی ارائه شده است و هر یک از اندیشمندان این حوزه به یک یا چند بعد آن اشاره کردند، ولی تاکنون یک مدل فراگیر از عوامل و مولفه‌های موثر بر قصدخرید مشتری و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان برای محصولات‌ غذایی ‌خارجی است. ابتدا با بررسی سیستماتیک ادبیات، مجموعه جامعی ...

[ 37 ] - Optimizing Financial Asset Pricing Using Quantitative Behavioral Bias Measurement

Optimization of pricing financial assets less an emerging discipline that attempts to model the impact of biases that investors in asset prices. This article provides an overview of the theoretical foundations and challenges and offers some solutions in this field. The paper is divided into two parts. In the first part of the paper, an overview of the selected literature is presented on key the...

[ 38 ] - بهینه‌یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار‌هدفه سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

انتخاب و تشکیل سبد سهام بهینه، یکی از مهمترین‌ مسائل در حوزه تحقیقات مالی است که تلاش می‌کند ترکیب بهینه‌ای از دارایی‌ها را انتخاب نماید تا با توجه به محدودیت‌ها، بیشینه مطلوبیت برای سرمایه‌گذار ایجاد شود. با توجه به آنکه بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولاً مبهم و نادقیق است، یکی از مهمترین چالش-های سرمایه‌گذاری، عدم‌اطمینان نسبت به آینده و پیامدهای آن‌ها می‌باشد. بر این اساس، در این مقاله...

[ 39 ] - مقاله پژوهشی: انتخاب عملکرد چند دوره ای مبتنی بر الگوی برینستون: مطالعه موردی صندوق های مختلط بورس اوراق بهادار تهران

یکی از چالش‌های مدیران سرمایه‌گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش‌افزوده کل هریک از گروه‌های تشکیل‌دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام‌یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه‌های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه‌ها (تخصیص دارایی) می‌باشد. با توجه به اینکه عموماً بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و...

[ 40 ] - سرمایۀ اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

سرمایة اجتماعی قدرت هنجارها و تراکم شبکه‌های اجتماعی را در یک منطقه نشان می‌دهد. عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی می‌تواند بر تصمیم‌های تعدیلی منابع مدیریتی اثرگذار باشد. ازین‌رو، شرکت‌هایی با سرمایة اجتماعی بالاتر تقارن کمتری در رفتار هزینه‌ها نشان می‌دهند. بنابراین، سرمایة اجتماعی مدیران را از اتخاذ تصمیمات تعدیل‌کنندة منابع فرصت‌طلبانه، که باعث چسبندگی هزینه‌ها می‌شود، بازمی‌دارد. بر پایة این استدلال...

[ 41 ] - ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرایندی عمومی جهت بهینه‌سازی فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایران است. به این منظور، ادبیات مرتبط بررسی و سه نوع محدودیت قانونی، سیستمی و آرمانی در سرمایه‌گذاری‌ها ذکر و محدودیت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نظیر محدودیت‌های مدیریت نقدینگی مورد تأکید قرار گرفت. سپس تمایز ویژه بانک‌ها در خصوص معیارها و شاخص‌ها تشریح گردید و سطوح دوگانه ارزیابی‌های عملکرد س...

[ 42 ] - بررسی تأثیر کار احساسی بر تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: بانک ملی ایران)

تحقیق حاضر به بررسی نقش و سازوکار تأثیرگذاری متغیر کار احساسی بر تصویرذهنی کارکنان از برند سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائة مدلی از تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان با در نظر گرفتن متغیر مستقل کار احساسی و متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کیفیت خدمات است. پرسشنامة پژوهش از پرسشنامه-های استاندارد موجود استخراج شده، اما برای اثبات ...

[ 43 ] - بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی

ایجاد تمایل در بین ‌‌سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ‌‌سرمایه‌گذاری در بورس ایران نیاز به باثبات سازی روند نوسانات قیمت سهام و همچنین کاهش بازدهی در سایر بازار‌‌ها و کاهش تنش‌‌های سیاسی دارد. در ‌پژوهش حاضر به بررسی حباب‌‌های قیمتی در  بورس ایران و همچنین میزان اثر بازدهی بازارهای طلا و ارز و نفت و شوک‌‌های اقتصادی بر بورس ایران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده...

[ 44 ] - ارزیابی ریسک سیستمی نظام بانکی از طریق مدلسازی توپولوژی شبکه بازار بین بانکی

هدف این مقاله مدلسازی، شناسایی توپولوژی و تحلیل شبکه بازار بین بانکی ایران به منظور ارزیابی ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های آماری است که در تئوری شبکه های پیچیده به کار می رود. به این منظور از اطلاعات مربوط به تعاملات فی مابین 33 بانک و موسسه اعتباری فعال دربازار بین بانکی ایران از فروردین ماه 1389 الی شهریور ماه 1394 شامل 66 ماتریس ماهانه استفاده شده است. بررسی دو سنجه توزیع تجمعی درجه و مع...

نویسندگان همکار

علیرضا ناصرپور 3

روح اله رضازاده 2

هادی خواجه‌زاده دزفولی 2

علی ثقفی 2

میثم احمدوند 2

غلامرضا زمردیان 2

Hanifi, F. 2

فریدون رهنمای رودپشتی 2

محمد سجاد سیاهکارزاده 1

مقصود امیری 1

مرضیه اسکندری 1

علی ثقفی 1

Vahid Rezaie 1

احسان ساده 1

فرهاد عزیزی 1

علیرضا صالحی 1

شهرام واحدی 1

محمد جواد سلیمی 1

سیدکامران نوربخش 1

بیتا دلنواز اصغری 1

مجید شریعت پناهی 1

سید جلال صادقی شریف 1

احمد یعقوب نژاد 1

کریم قالمق 1

سعید محمدی اقدم 1

محمد حسین رنجبر 1

بهمن اسکندری 1

مریم ظریف ثاقب 1

غلامرضا زمردیان 1

فرهاد حنیفی 1

محمد علی رستگار 1

محمد رضا فقیری 1

مهدی معدنچی زاج 1

ابوالحسن جلیلوند 1

منصور ایران دوست 1

حامد حسینی راد 1

یحیی حساس یگانه 1

عبداله رجبی خانقاه 1

مهدی تقوی 1

یعقوب پناهی 1

غلامرضا زمردیان 1

Aligholi, M. 1

روح الله نجفی 1

شهرزاد کاشانی تبار 1

محمد مهدی بحرالعلوم 1

علی رستمی 1

طیبه زنگنه 1

محمدحسین رنجبر 1

هاشم نیکومرام 1

فریدون رهنمای رودپشتی 1

Zomorodian , G. 1

علی اصغر انواری رستمی 1

Donya Haji Shahverdi 1

Karimkhani, M. 1

علی سعیدی 1

رضا احتشام راثی 1

ابراهیم چیرانی 1

مجتبی رستمی نوروزآباد 1

جمیل جلیلیان 1

محمد حسین قوام 1

میثم علی محمدی 1

Aflatooni, Abbas 1

Gholami Jamkarani, Reza 1

Hamidreza Kordlouoie 1

عظیم زارع 1

علی اصغر عبدالرحیمیان 1

Mohammadi, Seyed Moosa 1

حسین رحمان‌سرشت 1

سینا نعمتی زاده 1

امیر دهقانی 1

حمیدرضا کردلویی 1

سید مجید سید حسینی 1

امیر بیات ترک 1

محمد نوروزی 1

سیدکاظم چاوشی 1

هاشم نیکو مرام 1