سعید حاتمی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - نقش هویت اجتماعی برند بر خوش‌نامی باشگاه از دیدگاه هواداران

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری هویت اجتماعی برند بر خوش­نامی باشگاه از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال می­باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم­بستگی است.­ به­لحاظ هدف نیز کاربردی می­باشد. جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبال دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور پیدا کرده بودند تشکیل دادند. ا...

[ 2 ] - نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد فوتبال پایتخت می‌باشد. این پژوهش که به روش توصیفی انجام شده است، از نوع مطالعات هم‌بستگی می‌باشد و با توجه به هدف، در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. ‌جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای شهرآورد فوتبال پایتخت در شهریور ماه 1391 به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکیل دادند. از‌آن‌جا که حج...