هاله مهدی پور

کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

[ 1 ] - نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن پس از زلزله 1384 جزیره قشم روستای گورزین

در پی زمین‌‌لرزه آذر‌ماه سال 1384 جزیره قشم واقع در استان هرمزگان، برنامه بازسازی روستاهای آسیب‌دیده همانند برنامه‌های پیشین بازسازی کشور در دستور کار قرار‌گرفت. این در حالیست که سنت و باور مردم منطقه عمدتاً اهل تسنن بوده و بر نحوه زندگی آنان نیز غالب می‌باشد. در مقاله‌ی حاضر، ابتدا تاثیر فرهنگ و سنت مردم منطقه در مسکن پیش از زلزله بررسی می‌شود و سپس تغییرات کالبدی مردم بر اساس فرهنگ و سنت‌هایشا...

[ 2 ] - برنامه‌ریزی کاهش خطرپذیری سیلاب با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه استان تهران

زمینه و هدف: بر اساس جغرافیای طبیعی کشور ایران، عدم توجه به اثرات سوء ناشی از سیلاب، می­تواند خسارات جانی و مالی جبران­ ناپذیری را بر جای گذارد که در این میان رخداد سیلاب ناشی از بارش، یکی از چالش ­برانگیزترین موضوعات است. در این میان، بررسی وقوع سیل در استان تهران از ضروریات است. در حقیقت قرارگیری تهران بر دامنه­ ها و شیب­های تند و همچنین وجود سیلاب­ دشتها و نواحی پست و سیل­ گیر باعث شده است ب...

نویسندگان همکار