× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سیداصغر غلامیان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

[ 1 ] - معرفی یک سلول جدید برای اینورتر چندسطحی با دو استراتژی اتصال آبشاری

با توجه به گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر، برای ایجاد منابع AC مطمئن و پایدار، اینورترهای چندسطحی با مدل‌ها و ساختارهای متفاوت، جایگاه ویژه‌ای پیدا نموده‌اند. در این مقاله، با در نظر گرفتن آرایشی متفاوت از نیمه‌هادی‌های الکترونیک قدرت، ساختار جدیدی از اینورتر چندسطحی نامتقارن با دو نوع استراتژی اتصال آبشاری معرفی گردیده است که در شاخص‌های مقایسه اینورترهای چندسطحی نظیر تعداد نیمه‌هادی‌ها، تعداد لی...

[ 2 ] - طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم جهت کاهش گشتاور دندانه‌ای با استفاده از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی و آنالیز اجزا محدود

از موانع اصلی توسعه وکاربرد موتورهای آهنربای دائم بدون جاروبک علیرغم داشتن نسبت گشتاور به وزن بالا، قابلیت اطمینان و بازده بالا عوامل مزاحمی مانند گشتاور دندانه‌ای و ریپل گشتاور می‌باشد. در این مقاله از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی(TaguchiExperiment Design Method) برای کاهش گشتاور دندانه‌ای بهره‌گیری شده است. برای ارزیابی موثر بودن روش پیشنهادی، مطالعه موردی روی دو نوع متفاوت از موتورهای آهنربای...

[ 3 ] - طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود

موتورهای مغناطیس دائم بدون جاروبک در بسیاری از کاربردها نقش اساسی ایفا می‌کنند. چگالی توان و بازده دو عامل مورد توجه در طراحی این موتورها هستند. در این مقاله رویکرد نوینی برای طراحی موتورهای مغناطیس دائم بدون جاروبک بر اساس ترکیبی از چگالی توان و بازده پیشنهاد شده است. این مقاله ابتدا به ارائه معادلات مربوط به طراحی و ابعاد موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک می پردازد، سپس طراحی بهینه بر اساس الگور...

[ 4 ] - Design of High-Efficiency and Low-Cost Six-Phase Permanent Magnet Synchronous Generator for Direct-Drive Small-Scale Wind Power Application

Permanent magnet synchronous generators (PMSG) have a huge potential for direct-drive wind power applications. Therefore, optimal design of these generators is necessary to maximize their efficiency and to reduce their manufacturing cost and total volume. In this paper, an optimal design of a six-phase 3.5 KW direct-drive PMSG to generate electricity for domestic needs is performed. The aim of ...

[ 5 ] - A Comparison Between Electrical Circuit and Finite Element Modeling Methods for Performance Analysis of a Three-Phase Induction Motor under Voltage Unbalance

Induction motor is the most popular load in the industry, it is very important to study about the effects of voltage quality on induction motor performance. One of the most important voltage quality problems in power system is voltage unbalance. This paper evaluates and compares two methods including finite element method (FEM) and equivalent electrical circuit simulation for investigation ...

[ 6 ] - Discrimination of Inrush from Fault Currents in Power Transformers Based on Equivalent Instantaneous Inductance Technique Coupled with Finite Element Method

The phenomenon of magnetizing inrush is a transient condition, which occurs primarily when a transformer is energized. The magnitude of inrush current may be as high as ten times or more times of transformer rated current that causes malfunction of protection system. So, for safe running of a transformer, it is necessary to distinguish inrush current from fault currents. In this paper, an equiv...

[ 7 ] - دسترسی به نقطه بیشینه توان ماکزیمم در سیستم توربین بادی متصل به ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم هوشمند

برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی و به علت طبیعت غیرخطی این سیستم، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه‌ی حداکثر توان امری ضروری است. این سیستم کنترلی، نقطه کار توربین بادی را به گونه‌ایی تعیین می-کند که سرعت رتور در نقطه بهینه خود قرار گیرد و توربین ماکزیمم توان بیشینه را تولید کند. تکنیکهای مختلف زیادی جهت ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان در سیستم بادی استفاده شده‌اند، که بیشتر این روشه...

[ 8 ] - بررسی پتانسیل انرژی باد در بندر امیرآباد به منظور امکان سنجی تأسیس نیروگاه بادی

قدم اول جهت دست یابی به انرژی باد، مکان یابی نقاطی با چگالی قدرت باد مناسب در کشور است. داده های باد که در یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ثبت می شوند، بهترین گزینه در دسترس برای مطالعه پتانسیل باد یک منطقه به شمار می روند. در این تحقیق دوره سرعت باد ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی بندر امیرآباد مورد مطالعه قرار گرفت، زیرا در میان 15 ایستگاه هواشناسی استان مازندران از سرعت بالاتری برخوردار می باشد (بج...

[ 9 ] - روش جدید مدولاسیون پهنای پالس مبتنی بر مفهوم تجزیه مدار پایه برای یکسوساز ویینا

در این مقاله، راهبردجدیدی از مدولاسیون پهنای پالس مبتنی بر مفهوم تجزیه مدار پایه، به‌عنوان جایگزینی برای روش‌های متعارف مدولاسیون ناپیوسته در یکسوساز ویینا پیشنهاد گردیده‌است. براساس روش پیشنهادی، یکسوساز ویینا در هر ناحیه کاری معین به دو مبدل بوست دوسطحی تجزیه‌شده که این امر کاهش چشمگیری در پیچیدگی طراحی کنترل‌کننده به‌همراه خواهدداشت. ازطرفی، در مقایسه با سایر روش‌های متعارف مدولاسیون پهنای پ...

[ 10 ] - Virtual Flux Based Direct Power Control on Vienna Rectifier

This paper proposes the virtual flux based direct power control for Vienna rectifier. No need for the input voltage sensors, the current regulation loop and PWM voltage modulation block along with the active and reactive power decoupling are some of the salient advantages of this method that make it suitable for controlling the conventional active rectifiers. However, due to the three-level nat...

[ 11 ] - Distributed Voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Photovoltaic Systems

In this paper, a distributed method for reactive power management in a distribution system has been presented. The proposed method focuses on the voltage rise where the distribution systems are equipped with a considerable number of photovoltaic units. This paper proposes the alternating direction method of multipliers (ADMMs) approach for solving the optimal voltage control problem in a distri...