× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رحمت اله هوشمند

دانشگاه اصفهان

[ 1 ] - طراحی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه‌ صنعتی مبتنی بر منابع CHP از طریق برنامه‌ریزی تولید و پاسخ تقاضا

چکیده: بهره‌برداری بهینه از یک ریزشبکه به‌منظور مدیریت کارآمد و اقتصادی منابع انرژی موجود در آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه باید با در نظر گرفتن همزمان بارهای الکتریکی و گرمایی، برای بهره‌برداری از ریزشبکه برنامه‌ریزی کند. در این مقاله، یک مسئلهی مدیریت انرژی با هدف کمینه کردن هزینه‌ی بهره‌برداری از یک ریزشبکه‌ی‌ صنعتی پیشنهاد می‌شود. تابع هدف مساله در قالب برنامه‌...

[ 2 ] - یک روش جدید تشخیص جزیره‌ای شدن اکتیو در سیستم‌های ریزشبکه با استفاده از تزریق جریان توالی منفی

مهم‌ترین نیازهای حفاظتی برای ریزشبکه‌های متصل به شبکه تشخیص شرایط جزیره و حفاظت برای مقابله با شرایط جزیره است. در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص شرایط جزیره برای یک ریزشبکه استاندارد مجهز به منابع تولیدی انرژی نو مختلف شامل توربین بادی با ژنراتـور القـایی از دو سو تغذیه (DFIG ، CHP) و سلول‌هـای فتوولتائیک ارائه شده است. در این روش سیستم‌های کنترلی DFIG، CHP و سلول‌های فتوولتائیک مدل‌سازی شده...

[ 3 ] - کاهش مشارکت تولیدات پراکنده سنکرون در تغذیه جریان خطا

حضور گسترده تولیدات پراکنده (DG) در شبکه با بالا بردن سطح اتصال کوتاه، باعث از بین رفتن هماهنگی ادوات حفاظتی در سیستم توزیع می‌شود. با توجه به این‌که DGهای از نوع ماشین سنکرون (SMDGها) بیشترین مشکل را برای هماهنگی سیستم حفاظت (رله‌های اضافه جریان) ایجاد می‌کنند؛ در این مطالعه تخلیه میدان تحریک SMDGها، هنگام وقوع خطا پیشنهاد شده است. در این روش، مشارکت SMDGها در تغذیه جریان خطا، با کنترل جریان ت...

[ 4 ] - یک روش جدید برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل S

چکیده: در این مقاله، روش جدیدی برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان ارائه می‌گردد. بر این اساس، ابتدا مشخصه‌های پیشنهادی با استفاده از تبدیل S از شکل موج اغتشاشات استخراج می‌گردند. سپس بر اساس مقادیر این مشخصه‌ها، نوع اغتشاش شناسایی می‌شود. این روش برای تشخیص و طبقه‌بندی 10 گونه از اغتشاشات کیفیت توان شامل ضربه‌ایگذرا، قطعی، بیش‌بود، کمبود، شکاف، نوسانی گذرا، هارمونیک، فلیکر، هارمونیک با بیش‌بود و ...

[ 5 ] - بهینه‌سازی همزمان جابجایی فازها، بازآرایی و جایابی DG در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم BF-SD

: نامتعادلی بار و فاز و همچنین تلفات، دو مسئله بسیار مهم در شبکه‌های توزیع هستند. یکی از روش‌هایی که برای از بین بردن نامتعادلی در شبکه معرفی می‌شود، جابجایی فازها می‌باشد. همچنین یکی از راه‌حل‌های مؤثر در کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ، بازآرایی می‌باشد. این در حالی است که بازآرایی، تأثیر زیادی در متعادل کردن شبکه نخواهد داشت. بر این اساس در این مقاله، روش جدیدی در بهینه‌سازی همزمان متعادل‌سا...

[ 6 ] - طراحی همزمان اجزاء سیستم اندازه گیری فراگیر در شبکه های قدرت مدرن با هدف کمینه سازی هزینه کل

افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی و مطرح‌شدن پدیده تجدید ساختار در شبکه­های قدرت و مشکلات حاصل از آن‌ها، باعث افزایش تمایل بهره­برداران شبکه­های قدرت به استفاده از WAMS (Wide Area Measurement System) به جای SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) شده است. یکی از مباحث مهم در WAMS کاهش هزینة جایابی بهینه PMU (Phasor Measurement Unit) و هزینه ساختار ارتباطی مربوط به آن‌ها است. در این م...

[ 7 ] - الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده

: تجدید آرایش یکی از راه‌های کم‌هزینه و آسان برای بهره‌برداری بهتر از شبکه‌های توزیع می‌باشد. تاکنون تجدید آرایش در حضور منابع تولید پراکنده و با هدف بهبود قابلیت اطمینان و در حالتی که DG قابلیت تامین بار را دارد،به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در مسائل بازآرایی همواره آرایش‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بنابراین الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان باید بگونه‌ای نوشته شود که عمومیت ...

[ 8 ] - پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر ‏نیروگاه‏ها‌‏ی تجدیدپذیر در بازار برق ‏

‎‏ امروزه مسائل بهره‏برداری بهینه از نیروگاه‏ها‌‏ی تجدید‏پذیر و پیشنهاد تولید بهینه این نیروگاه‏ها‌‏ جزو مسائل روز بازار برق است‏. با توجه به این مسأله، در این مقاله، روش جدیدی در بهره‏برداری هماهنگ از نیروگاه‏‏های بادی، فتوولتائیک و تلمبه- ذخیره‏‏ای در بازار ارایه می‏‌‏شود. هدف اصلی این برنامه‏ریزی، ‏‏افزایش سود مجموعه نیروگاه‏ها‌‏ست‏. در این پژوهش، از شبکه عصبی مصنوعی برای‏ پیش‏بینی‏ تولید نی...

[ 9 ] - یک روش جدید بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شاخص های سطح امنیت سیستم قدرت و شبکه های عصبی مصنوعی

سیستم های قدرت مدرن امروزی در سطح امنیت پایینتری به دلیل تجدید ساختار و مشکل افزایش ظرفیت های انتقال بهره برداری می شوند. وقوع خاموشی های گسترده در سالهای اخیر بیانگر افزایش قابل توجه آسیب پذیری سیستم های قدرت در برابر اغتشاشات می باشد. یکی از آخرین اقدامات کنترلی جهت کنترل شبکه و حفظ پایداری، بارزدایی می‌باشد. در این مقاله یک روش بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوع...

[ 10 ] - روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

: اهمیت استفاده از انرژی‌های نو باعث افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع شده که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی متعدد، تأمین انرژی در وضعیت ایزوله شدن سیستم توزیع را سبب می‌شود. در وضعیت ایزوله شدن ریزشبکه، جهت برقراری تعادل فرکانس و حفظ پروفیل ولتاژ در سطح مجاز نیاز به یک سیستم بارزدایی موثر ضروری است. در این مقاله با بررسی تأثیر حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت تولید آن در ریزشبکه، معیا...

[ 11 ] - یک پایدارساز فازی خودjتنظیم جدید با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی برای سیستمهای قدرت چند ماشینه

در این مقاله روشی جدید برای طراحی یک پایدارساز مقاوم در سیستم‌های قدرت با استفاده از تکنیک فازی خودتنظیم مرکب با الگوریتم تکامل تفاضلی ( DEA) ارائه شده است. در این پایدارساز ضریب مقیاس بندی کنترلر با توجه به روند پروسه و به صورت در حال کار توسط فاکتور بروزرسانی ( ) تغییر می کند. DEA به صورت خارج خط برای تنظیم پارامترهای این کنترلر استفاده شده است. شبیه سازی‌ها در سیستم قدرت چند ماشینه انجام شده...

[ 12 ] - جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط

امروزه در شبکه‌های قدرت به دلایل مختلف، از جمله تخمین حالت دینامیکی و بهبود سرعت سیستم‌های کنترلی و حفاظتی، استفاده بهینه از واحدهای اندازه‌گیری فازور رو به گسترش است. در این مقاله، روش جدیدی برای تعیین تعداد بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازور به منظور رؤیت‌پذیری کامل شبکه در قالب یک مسأله برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح دودویی ارائه می‌شود. همچنین، مسأله جایابی بهینه این واحدها در شرایط خروج تکی هر یک ا...

[ 13 ] - عملکرد بهینه ترانسفورماتور قدرت الکترونیکی توزیع با استفاده از روش رگولاتور خطی درجه دو

ترانسفورماتورها وظایفی همچون انتقال ولتاژ، ایزولاسیون و تفکیک نویز را بر عهده دارند و یکی از اجزاء ضروری سیستم توزیع قدرت الکتریکی هستند. در عین حال، در فرکانس‌های صنعتی (50 هرتز) یکی از سنگین‌ترین و گران‌ترین اجزا در سیستم توزیع هستند. امروزه از ترانسفورماتور قدرت الکترونیکی به جای ترانسفورماتور قدرت معمولی استفاده می‌شود تا انتقال ولتاژ و تحویل توان در سیستم قدرت را انجام دهد. در این مقاله سا...

[ 14 ] - طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره‌های قوس الکتریکی

به‌منظور استفاده مؤثّر از توان الکتریکی در کوره‌های قوس صنایع فولادسازی لازم است تا مشکل جبران توان راکتیو در کوره‌های قوس الکتریکی حل گردد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا یک مدل بهینه برای قوس الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. بر روی این مدل بار، فلیکر ولتاژی با فرکانس 3 تا 14 هرتز به ‌صورت سینوسی منظور می‌شود تا تأثیرات جبران کننده بر روی فلیکر ولتاژ نیز بررسی شود. سپس با توجه به اهمیت جبران‌سازی ...

[ 15 ] - بررسی بارزدایی تطبیقی در سیستم‌های قدرت با استفاده از شبکه‌های عصبی

یکی از اصول اساسی در سیستم‌های قدرت پایداری ولتاژ و فرکانس می‌باشد. بارزدایی یکی از آخرین اقدامات کنترلی جهت حفظ پایداری سیستم قدرت می‌باشد. از آنجایی که روشهای بارزدایی سنتی تا حدی زمانبر و غیردقیق هستند، در این مقاله یک روش بارزدایی تطبیقی سریع و بهینه به کمک شبکه‌های عصبی برای حل مشکل مزبور ارائه شده است. کل توان تولیدی و نرخ کاهش فرکانس به عنوان ورودیهای شبکه عصبی انتخاب شده‌اند. این روش بر...

[ 16 ] - محاسبه نرخ خرابی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم فتوولتائیک به روش مونت‌کارلو با درنظرگرفتن شرایط آب و هوایی

در این مقاله، با توجه به رشد فزاینده استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک در شبکه قدرت و اهمیت آنها، قابلیت اطمینان یک سیستم فتوولتائیک محاسبه شده‌است. در این راستا ابتدا  نرخ خرابی عناصر سیستم با استفاده از استاندارد Fides Guide و با درنظرگرفتن شرایط محیطی، شامل منحنی‌های تابش، دما و رطوبت محاسبه شده‌است. سپس عملکرد زیرسیستمهای یک سیستم فتوولتائیک از نگاه قابلیت اطمینان ارزیابی شده و قابلیت اطمینان...

[ 17 ] - روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبران‌ساز سری در سیستم‌های تجدید ساختار یافته با هدف رفع تراکم خطوط انتقال

در سیستم‌های قدرت گسترده‌ی امروزی، امکان آزمایش تمامی خطوط برای قرار دادن ادوات جبران‌ساز وجود ندارد، لذا ایجاد یک روند بهینه سازی مطلوب براساس تشکیل یک لیست اولیه از خطوط اولویت‌دار سیستم ضروری به‌نظر می‌رسد. از مهم‌ترین روشهای تشکیل لیست اولیه در سیستم‌های تجدیدساختاریافته می‌توان به روش‌های تفاوت قیمت‌های گره‌ای، مشارکت در هزینه‌ی تراکم و ضریب حساسیت خروج خطوط اشاره نمود. در این مقاله ضمن مق...

[ 18 ] - عملکرد بهینه ترانسفورماتور قدرت الکترونیکی توزیع با استفاده از روش رگولاتور خطی درجه دو

ترانسفورماتورها وظایفی همچون انتقال ولتاژ، ایزولاسیون و تفکیک نویز را بر عهده دارند و یکی از اجزاء ضروری سیستم توزیع قدرت الکتریکی هستند. در عین حال، در فرکانس‌های صنعتی (50 هرتز) یکی از سنگین‌ترین و گران‌ترین اجزا در سیستم توزیع هستند. امروزه از ترانسفورماتور قدرت الکترونیکی به جای ترانسفورماتور قدرت معمولی استفاده می‌شود تا انتقال ولتاژ و تحویل توان در سیستم قدرت را انجام دهد. در این مقاله سا...

[ 19 ] - طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره‌های قوس الکتریکی

به‌منظور استفاده مؤثّر از توان الکتریکی در کوره‌های قوس صنایع فولادسازی لازم است تا مشکل جبران توان راکتیو در کوره‌های قوس الکتریکی حل گردد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا یک مدل بهینه برای قوس الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. بر روی این مدل بار، فلیکر ولتاژی با فرکانس 3 تا 14 هرتز به ‌صورت سینوسی منظور می‌شود تا تأثیرات جبران کننده بر روی فلیکر ولتاژ نیز بررسی شود. سپس با توجه به اهمیت جبران‌سازی ...

[ 20 ] - بررسی بارزدایی تطبیقی در سیستم‌های قدرت با استفاده از شبکه‌های عصبی

یکی از اصول اساسی در سیستم‌های قدرت پایداری ولتاژ و فرکانس می‌باشد. بارزدایی یکی از آخرین اقدامات کنترلی جهت حفظ پایداری سیستم قدرت می‌باشد. از آنجایی که روشهای بارزدایی سنتی تا حدی زمانبر و غیردقیق هستند، در این مقاله یک روش بارزدایی تطبیقی سریع و بهینه به کمک شبکه‌های عصبی برای حل مشکل مزبور ارائه شده است. کل توان تولیدی و نرخ کاهش فرکانس به عنوان ورودیهای شبکه عصبی انتخاب شده‌اند. این روش بر...

[ 21 ] - یک طراحی چند هدفه جدید برای جایابی بهینه واحدهای توربین گازی به منظور بهبود قابلیت خودراه اندازی

نصب واحدهای تولیدی جدید به عنوان واحدهای خودراه انداز یک راه حل موثر برای افزایش سرعت بازیابی یک سیستم بویژه در شرایط راه اندازی ناموفق واحدهای خودراه انداز از پیش تعیین شده می باشد. بر این اساس، در این مقاله یک طراحی بهینه جدید برای جایابی واحدهای توربین گازی به منظور بهبود عملکرد سیستم قدرت در هر دو شرایط عادی و بازیابی ارائه شده است. در انجام این طراحی، توابع هدف مورد نظر که در روند بهینه‌سا...

[ 22 ] - Active Distribution Networks Restoration after Extreme Events

After extreme events such as floods, thunderstorms, blizzards and hurricanes there will be devastating effects in the distribution networks which may cause a partial or complete blackout. Then, the major concern for the system operators is to restore the maximum critical loads as soon as possible by available generation units.  In order to solve this problem, this paper provides a restoration s...