× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

امین خدابخشیان

دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی

[ 1 ] - یک روش جدید تشخیص جزیره‌ای شدن اکتیو در سیستم‌های ریزشبکه با استفاده از تزریق جریان توالی منفی

مهم‌ترین نیازهای حفاظتی برای ریزشبکه‌های متصل به شبکه تشخیص شرایط جزیره و حفاظت برای مقابله با شرایط جزیره است. در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص شرایط جزیره برای یک ریزشبکه استاندارد مجهز به منابع تولیدی انرژی نو مختلف شامل توربین بادی با ژنراتـور القـایی از دو سو تغذیه (DFIG ، CHP) و سلول‌هـای فتوولتائیک ارائه شده است. در این روش سیستم‌های کنترلی DFIG، CHP و سلول‌های فتوولتائیک مدل‌سازی شده...

[ 2 ] - یک روش ترکیبی اعمال اصلاحی برای جلوگیری از حوادث پی‌درپی در شبکه برق اصفهان - خوزستان با استفاده از مدل OPA

با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، سیستم­های قدرت امروزی در حاشیه پایداری کمتری نسبت به گذشته کار می‌کنند. وقوع خاموشی­های بزرگ در سال‌های اخیر نشان می­دهد که ریسک وقوع خاموشی سراسری افزایش یافته است. خطاهای پی‌درپی، علل اصلی وقوع خاموشی­های بزرگ هستند. در این مقاله، یک استراتژی کنترل اعمال اصلاحی بهینه برای سیستم قدرت اصفهان - خوزستان با استفاده از مدل استاندارد خاموشی OPA ارائه ش...

[ 3 ] - مشارکت بهینـه توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه در کنترل کوتاه مدت فرکانس

با افزایش نفوذ انرژی باد در سیستم‌های قدرت، مطالعات فراوانی جهت بررسی تأثیر نیروگاه‌های بادی بر عملکرد سیستم قدرت انجام شده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اصول کنترل فرکانس در نیروگاه‌های سنتی، ساختار و نحوه اتصال توربین بادی به شبکه قدرت، معرفی شده و عملکرد توربین بادی پس از وقوع اغتشاش فرکانسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. روشهای متعددی جهت مشارکت توربین بادی در کنترل کوتاه مدت فرکانس پیشنهاد شد...

[ 4 ] - پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر ‏نیروگاه‏ها‌‏ی تجدیدپذیر در بازار برق ‏

‎‏ امروزه مسائل بهره‏برداری بهینه از نیروگاه‏ها‌‏ی تجدید‏پذیر و پیشنهاد تولید بهینه این نیروگاه‏ها‌‏ جزو مسائل روز بازار برق است‏. با توجه به این مسأله، در این مقاله، روش جدیدی در بهره‏برداری هماهنگ از نیروگاه‏‏های بادی، فتوولتائیک و تلمبه- ذخیره‏‏ای در بازار ارایه می‏‌‏شود. هدف اصلی این برنامه‏ریزی، ‏‏افزایش سود مجموعه نیروگاه‏ها‌‏ست‏. در این پژوهش، از شبکه عصبی مصنوعی برای‏ پیش‏بینی‏ تولید نی...

[ 5 ] - یک روش جدید بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شاخص های سطح امنیت سیستم قدرت و شبکه های عصبی مصنوعی

سیستم های قدرت مدرن امروزی در سطح امنیت پایینتری به دلیل تجدید ساختار و مشکل افزایش ظرفیت های انتقال بهره برداری می شوند. وقوع خاموشی های گسترده در سالهای اخیر بیانگر افزایش قابل توجه آسیب پذیری سیستم های قدرت در برابر اغتشاشات می باشد. یکی از آخرین اقدامات کنترلی جهت کنترل شبکه و حفظ پایداری، بارزدایی می‌باشد. در این مقاله یک روش بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوع...

[ 6 ] - روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

: اهمیت استفاده از انرژی‌های نو باعث افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع شده که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی متعدد، تأمین انرژی در وضعیت ایزوله شدن سیستم توزیع را سبب می‌شود. در وضعیت ایزوله شدن ریزشبکه، جهت برقراری تعادل فرکانس و حفظ پروفیل ولتاژ در سطح مجاز نیاز به یک سیستم بارزدایی موثر ضروری است. در این مقاله با بررسی تأثیر حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت تولید آن در ریزشبکه، معیا...

[ 7 ] - جایابی بهینه UPFC در شبکه برق اصفهان - خوزستان با استفاده از الگوریتم APSO به منظور بهبود پایداری گذرا

چکیده: امروزه سیستم‌های قدرت با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی در حاشیه پایداری کمتری نسبت به گذشته کار می‌کنند. افزایش وقوع خاموشی‌های گسترده در سال‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا مبین این نکته است. استفاده از ادوات FACTS نقش مهمی در بهبود پایداری در سیستم‌های قدرت دارد. یکی از ادوات FACTS کارآمد برای کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو خطوط UPFC است که باعث بهبود پایداری در سیستم قدرت م...

[ 8 ] - یک پایدارساز فازی خودjتنظیم جدید با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی برای سیستمهای قدرت چند ماشینه

در این مقاله روشی جدید برای طراحی یک پایدارساز مقاوم در سیستم‌های قدرت با استفاده از تکنیک فازی خودتنظیم مرکب با الگوریتم تکامل تفاضلی ( DEA) ارائه شده است. در این پایدارساز ضریب مقیاس بندی کنترلر با توجه به روند پروسه و به صورت در حال کار توسط فاکتور بروزرسانی ( ) تغییر می کند. DEA به صورت خارج خط برای تنظیم پارامترهای این کنترلر استفاده شده است. شبیه سازی‌ها در سیستم قدرت چند ماشینه انجام شده...

[ 9 ] - طراحی همزمان پایدارساز سیستم قدرت و پارامترهای کنترل‌کننده STATCOM با استفاده از الگوریتم ترکیبی BF-NM

همگام با گسترش شبکه‌های قدرت و افزایش روز افزون استفاده از ادوات FACTS، فعل و انفعالات پیچیده و پیش‌بینی نشده در سیستم قدرت افزایش یافته است. با توجه به غیرخطی بودن سیستم قدرت، تغییرات نقطه کار و عکس­العمل میان سیستم قدرت و ادوات FACTS استفاده از روش‌ها‏ی خطی برای طراحی کنترل­کننده­ها مناسب نیست. در این راستا، مدل غیرخطی سیستم قدرت برای طراحی همزمان پایدارساز سیستم قدرت (PSS) و جبرانگر استاتیکی...

[ 10 ] - یک طراحی چند هدفه جدید برای جایابی بهینه واحدهای توربین گازی به منظور بهبود قابلیت خودراه اندازی

نصب واحدهای تولیدی جدید به عنوان واحدهای خودراه انداز یک راه حل موثر برای افزایش سرعت بازیابی یک سیستم بویژه در شرایط راه اندازی ناموفق واحدهای خودراه انداز از پیش تعیین شده می باشد. بر این اساس، در این مقاله یک طراحی بهینه جدید برای جایابی واحدهای توربین گازی به منظور بهبود عملکرد سیستم قدرت در هر دو شرایط عادی و بازیابی ارائه شده است. در انجام این طراحی، توابع هدف مورد نظر که در روند بهینه‌سا...

[ 11 ] - Active Distribution Networks Restoration after Extreme Events

After extreme events such as floods, thunderstorms, blizzards and hurricanes there will be devastating effects in the distribution networks which may cause a partial or complete blackout. Then, the major concern for the system operators is to restore the maximum critical loads as soon as possible by available generation units.  In order to solve this problem, this paper provides a restoration s...