اکبر بهرامی

کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - توانایی تولید اسید و تحمل به اسید و نمک‏های صفراوی در لاکتوباسیل‏های جدا‌شده از خمیرترش‏های سنتی

بررسی ویژگی‏های بیوشیمیایی و فعالیت متابولیکی باکتری‏های لاکتوباسیل به‌منظور انتخاب آن‏ها به‏عنوان کشت‏های آغازگر در تولید نان ضروری است. در این تحقیق، ویژگی‏های بیوشیمیایی، تولید اسیدی‏، و خواص پروبیوتیکی (مقاومت به اسید و نمک‏های صفراوی) لاکتوباسیل‏های جدا‌شده از خمیرترش‏های سنتی (پلانتاروم، کورواتوس، و پارالیمنتاریوس) ارزیابی شد. هر سه سویۀ لاکتوباسیل توانایی رشد در دمای 15 درجۀ سلسیوس و غلظ...

[ 2 ] - تغییرات ترکیبات فراسودمند و برخی ویژگی‌های شیمیایی در کیک غنی شده با جوانه گندم

جوانه گندم یک مکمل غذایی مغذی و سالم است که می‌تواند در جلوگیری از سرطان‌ها و دیگر مشکلات سلامتی مؤثر باشد. در این مطالعه، اثر افزودن جوانه گندم خام و تثبیت‌شده بر ویژگی‌های شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای کیک مطالعه شد. جوانه گندم خام تثبیت شد و سپس آسیاب شد و جوانه گندم خام و تثبیت‌شده در مقدارهای 0، 5، 10، 15 و 20 درصد به فرمولاسیون کیک افزوده شد. ویژگی‌های تغذیه‌ای کیک‌های غنی شده با 20 درصد جوانه ...