فرید قدمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[ 1 ] - بهبود دقت ابعادی در فرایند استریولیتوگرافی

در دنیای امروز، حضور در عرصة رقابت جهانی، بیش از هر چیز، مستلزم افزایش سرعت ساخت برای انطباق با تغییرات سریع بازار به‌همراه ارائة محصولاتی با کیفیت بالاتر است. فناوری‌های نمونه‌سازی و ساخت سریع نیز در پاسخ به چنین نیازی ظهور و بروز پیدا کرده‌اند. استریولیتوگرافی،به‌عنوان یک فرایند چاپ سه‌بعدی، نخستین روش توسعه‌یافته در نمونه‌سازی سریع است. روش مذکور یک روش ساخت لایه به لایه است که در کمترین زما...