علیرضا خدایاری

گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - ارائه یک الگوریتم پردازش تصویر هوشمند جدید برای تشخیص و شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی مبتنی بر منطق فازی

در این مقاله یک الگوریتم هوشمند جدید برای تشخیص و شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی، براساس پردازش تصویر و منطق فازی، ارائه می‌شود. این الگوریتم شامل سه مرحله پیش‌پردازش، تشخیص و شناسایی می‌باشد. در مرحله پیش‌پردازش با اعمال الگوریتم‌های پردازش تصویر، تغییرات به منظور بهبود کیفیت تصویر دریافتی و حذف داده‌های نامرتبط با هدف مورد نظر انجام می‌گیرد. در مرحله شناسایی یک الگوریتم بینایی ماشین هوشمند ...

[ 2 ] - شناسایی رفتار رانندگی مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامین در فرآیند تعقیب خودرو به کمک روش فازی- عصبی تطبیقی

در سال­های اخیر مصرف مواد محرک نسبت به مصرف الکل و مواد مخدر بسیار رواج پیدا کرده است، اما هنوز تحقیقات گسترده‍ای در زمینه تاثیر سوء مصرف مواد محرک بر رانندگی انجام نشده است. در این مقاله به ارائه روشی برای شناسایی رفتار رانندگانی که از مواد محرک آمفتامین استفاده نموده­اند؛ پرداخته شده است. در این روش رانندگان در شبیه­ساز رانندگی قرار گرفته و آزمایش­های عملی برای بررسی رفتار رانندگی آنها طراحی ...

[ 3 ] - طراحی الگوریتم جدیدی برای حرکت دو بعدی توده ی ربات ها بر مبنای عدم برخورد با مانع مبتنی برمعادلات لاگرانژ

در این مقاله الگوریتمی جدید برای رفتار توده­ای از ربات­ها با هدف تجمع توده در مرکز جرم آن در ابتدا و پس از آن حرکت به سمت نقطه­ای خاص ارائه می­شود. از آنجایی که معادله حرکت توده بر اساس معادلات لاگرانژ می­باشد، بنابراین در الگوریتم ارائه شده با حداقل کردن انرژی، اعضای توده کوتاهترین مسیر ممکن را برای رسیدن به مقصد طی می­نمایند. همچنین با فرض موانع...

[ 4 ] - Design, Fabrication and Intelligent Control of the Gripper Based on SMA Actuators

This paper presents the designing, simulation, fabrication and control of a gripper actuated by Shape Memory Alloy (SMA) wire. The presented gripper has the advantage of the small linear displacement of the slider connected to the SMA wire, and can convert the linear displacement into angular movement of the gripper fingers. In this study, design and simulation processes have been done by two p...

[ 5 ] - ارائه یک الگوریتم جدید برای پارک موازی خودرو مبتنی بر طراحی مسیر با انحنای پیوسته کلوتوئید

یکی از دستاورد‌های صنعت خودرو در سال‌های اخیر اضافه نمودن سیستم انجام پارک خودوند خودرو می‌باشد که این سیستم میتواند بدون دخالت یا با راهنمایی انسان خودرو را در محل مورد نظر پارک نماید. در این مقاله با ارایه یک الگوریتم جدید سعی شده تا با استفاده از خواص منحنی کلوتوئید، مسیر قابل پیمایشی برای حرکت خودرو به سمت جایگاه پارک طراحی شود. حرکت خودرو در این مسیرِ هموار به صورت پیوسته، با سرعت ثابت و ای...

[ 6 ] - طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند تشخیص عدم تمرکز‌حواس راننده

یکی از چالش‌های بزرگ جهان امروز تصادفات رانندگی است که با خسارات متعدد مالی و جانی همراه است. تصادفات رانندگی بر اثر عوامل مختلفی همچون نقص فنی خودرو، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و یا عدم تمرکز‌حواس راننده در مدت زمان رانندگی رخ می‌دهند. درصد عمده‌ای از تصادفات رانندگی بر اثر عدم تمرکز حواس راننده در مدت زمان رانندگی است. این مقاله یک الگوریتم هوشمند کنترلی جهت تشخیص حالت راننده بر اس...

[ 7 ] - Optimization of fuzzy controller for an SMA-actuated artificial finger robot

The purpose of this paper is to design and optimize an intelligent fuzzy-logic controller for a three-degree of freedom (3DOF) artificial finger with shape-memory alloy (SMA) wire actuators. The robotic finger is constructed using three SMA wires as tendons to bend each phalanx of the finger around its revolute joint and three torsion springs which return the phalanxes to their original positio...