بهرام ثقفیان

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[ 1 ] - ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیلاب‌های استثنایی در تحلیل فراوانی سیلاب

وجود سیلاب­‌های استثنایی بزرگ که در دوره آماربرداری منظم و سیستماتیک در ایستگاه­‌های آب­‌سنجی مشاهده می‌شوند، باعث دشواری­‌هایی در اجرای روش کلاسیک تحلیل فراوانی سیلاب می­‌شوند. در این پژوهش در ابتدا شناسایی سیلاب­‌های استثنایی به­‌وسیله یکی از آزمون­‌های متداول تعیین مقادیر پرت نظیر دیکسون، گرابز و گرابز-بک در ایستگاه­‌های منطقه مورد مطالعه (حوزه آبخیز سد گلستان) صورت گرفت. به‌منظور تعیین تابع...

[ 2 ] - تعیین دمای سطح با استفاده از فن‌آوری سنجش از دور در منطقه سیستان

دمای سطح زمین شامل خاک، آب، برف و پوشش گیاهی از جمله متغیرهایی است که در دامنه وسیعی از مطالعات و تحقیقات علوم زمین و محیط زیست کاربرد دارد و عموماً دید مکانی وسیعی از آن در پروژه‌ها مورد نیاز است. فن­آوری سنجش از دور، امکان پایش مکانی هم‌زمان این کمیت را در سطوح وسیع فراهم می‌آورد و سری زمانی تصاویر، پیکره پیوسته زمانی- مکانی این متغیر را تشکیل می‌دهد. چنین پیکره پیوسته‌ای در بیشترمدل سازی‌های ...

[ 3 ] - عوامل موثر‎ ‎بر رسوب‌دهی معلق حوزه‌های آبخیز جنوب غربی ‏ایران

طی دهه‌های گذشته، بررسی عوامل موثر بر رسوب‌دهی حوزه آبخیز رودخانه‌ها، در مطالعات آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های بار رسوبی رودخانه‌ها، علی‌رغم کم‌بود تعداد و طول دوره آماری، می‌تواند در تحلیل رسوب‌دهی استفاده شود. در این تحقیق، 20 زیرحوضه واقع در منطقه جنوب غرب کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، 48 متغیر فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین‌شناسی و شا...

[ 4 ] - بررسی خشک‌سالی‌های هواشناسی در استان اصفهان

با توجه به اینکه بخش وسیعی از استان اصفهان در ناحیه خشک مرکزی ایران قرار دارد، مستعد وقوع خشک­سالی است. لذا انجام مطالعات و تحقیقات مناسب به­ منظور پایش و پیش‌بینی خشک­سالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های متعددی برای تعریف خشک­سالی با استفاده از شاخص‌های گوناگون ارائه شده است.در این تحقیق خشک­سالی‌های هواشناسی با استفاده از سری‌های بارندگی سالانه و سطوح آستانه متفاوت(50,40,30،60،70،80،90...

نویسندگان همکار