فخری شهیدی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور

پالم اولئین جزیی است مایع که بر اثر تفکیک جزء به جزء روغن پالم و در پی تبلور تحت دامنه دمای کنترل شده از روغن پالم به دست می­آید. پالم اولئین با دو درجه تولید می­شود، اولئین استاندارد و اولئین دو بار تفکیک شده (موسوم به سوپر اولئین) که دارای نقطه کدورت پایین­تری در مقایسه با اولئین استاندارد می­باشد. از روغن پالم اولئین تصفیه شده وارداتی توسط کشتی به بندر شهید رجایی نمونه­برداری شد. آزمون­های ...

[ 2 ] - بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترخون، بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زا در شرایط برون‌تنی

زمینه و هدف: ترخون (Artemisia dracunculus) به‌عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند، در طب سنتی استفاده فراوانی دارد. افزایش مقاومت باکتری‌ها به عوامل ضدمیکروبی، یکی از مشکلات مهم در پزشکی است. این مطالعه با هدف شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ترخون و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس بر باکتری‌های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، سالمونلا تیفی و انتروباکتر آئروژینوزا در شرایط برون‌تنی انجام شد. ر...

[ 3 ] - Melissa officinalis Essential Oil: Chemical Compositions, Antioxidant Potential, Total Phenolic Content and Antimicrobial Activity

Background and Objectives: Melissa officinalis belongs to plant Lamiaceae family and is native to Iran as well as other countries. The aim of this study was to identify chemical compositions and antioxidant activity of the M. officinalis essential oil (EO). Another aim of this paper was to assess antimicrobial activity of M. officinalis EO on growth of clinical and commercial strains causing in...

[ 4 ] - بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران

زعفران گران­ترین محصول کشاورزی جهان می­باشد و ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان است، آلوده­شدن زعفران در مراحل مختلف فرایند تولید، علاوه بر کاهش کیفیت منجر به کاهش اعتبار در بازار جهانی و صادرات می­شود. لذا انتخاب یک روش مناسب جهت غیرفعال­سازی فلور میکروبی زعفران ضرورت دارد. در بین روش­های مختلفی که برای غیرفعال کردن میکروب­ها استفاده می­شوند، پلاسمای سرد به علت وجود مزایای بالقوه بی­شما...

[ 5 ] - بهینه سازی استخراج گرمایی عصاره آبی آرد میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی

سابقه و هدف: عملکرد سلامتی بخش میوه عناب مربوط به مجموعه‌ای از ترکیب‌های فراسودمند موجود در بخش‌های مختلف این میوه می‌باشد. ترکیب‌های زیست فعال و ظرفیت ضد اکسایشی میوه‌ عناب تحت تاثیر عوامل مختلف مثل واریته، شرایط کاشت، آلودگی پس از برداشت و مرحله رسیدن میوه قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر، بهینه سازی شرایط فرایند استخراج عصاره آبی از میوه عناب کاشت شده در ایران و مقایسه مقدار ترکیب‌های زیست فعال...