نتایج جستجو برای آندوسکوپی

تعداد نتایج: 471  

دانشی, احمد, فرهادی, محمد, محمدی, شباهنگ, موسوی بفروئی, سیدفتح اله,

Choanal atresa is a congenital disorder that could be unilateral or bilateral and could also be bony or membranous. Choanal atresia is a medical emergency. Surgical intervention in different ways may be used after air way and feeding way stabilized. In this article we explain endiscopic surgery for choanal atresia on five patients with choanal atresia admitted to ENT ward of Hazrat Rasul-e Akra...

ژورنال: پژوهش در پزشکی 2004
امیر هوشنگ محمدعلیزاده, , زهرا هنرکار, , بهرام هاشمی, , رحیم آقازاده, , محمدرضا زالی, , مهستی ابتیاع, , مهناز بالادست, ,

Background : Barrett's esophagus is a precancerous lesion leading to esophageal carcinoma in 10% of cases. It is usually remained undetected during endoscopy and most of physicians do not take biopsy from gastroesophageal junction (GEJ) when it seems to be normal. In the present study we have determined the frequency of Barrett's esophagus in a group of Iranian patients referring for endoscopy ...

نوروآندوسکوپی در جراحی اعصاب به منظور تشخیص و درمان کاربرد دارد. از موارد کاربرد تشخیصی آن و نتریکولوسکوپی، سیسترنوسکوپی و بیوپسی از ضایعات پاتولوژیک داخلی بطنی است و از موارد درمانی آن و نترویکولوستومی بطن سوم جهت درمان هیدروسفالی می باشد. درمان معمول هیدروسفالی گذاشتن شانت V.P است. در روش استفاده از نوروآندوسکوپ بین بطن سوم و سیسترن بین پایک های مغزی ارتباط ایجاد می شود و با این کار نیازی به ...

حامد رضایی, شهرام گوران, علی‌محمد فخریاسری, محمدرضا نیکوبخت, نگار بهتاش,

مقدمه: وسایل داخل رحمی (IUD) سال‌های سال به عنوان وسیله جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود و تاکنون در بیش از 100 میلیون زن استفاده شده است. مهاجرت IUD به احشای مجاور گزارش شده است، ولی مهاجرت آن به مثانه خیلی نادر است. ورود IUD به داخل مثانه می‌تواند باعث تشکیل سنگ روی آن شود. بسیاری از بیماران بدون علامت هستند و ممکن است از علائم تحریکی و انسدادی ادرار شکایت داشته باشند. در مطالعه حاضر بیماری ...

مقدمه: آندوسکوپی یک روش تشخیصی و درمانی تهاجمی است و برای بیماران یک روش اضطراب آور است. مطالعات گذشته نتایج متفاوتی در مورد عوامل مرتبط با اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بیان کرده‌اند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی انجام شد. روش کار: در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت، تعداد 400 بیمار به روش نمونه گیری مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. پر...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان 1380

هدف از این مطالعه گزارش موارد جراحی آندوسکوپیک سینوس در بیماران با تشخیص سینوزیت مزمن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا از اسفند 1379 لغایت شهریور 1380 می باشد.

خالقی , سیامک, خامدا, رفعت, طالبی طاهر, مهشید , علوی, نینا,

سابقه و هدف: شیوع عفونت با هلیکوباکترپیلوری در افراد مسن با شکایت دیس پپسی در ایران نامعلوم است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تظاهرات بالینی و یافته های اندوسکوپی/پاتولوژی در افراد مسن و بزرگسالان جوان در یک مرکز اموزشی است. روش بررسی: در این مطالعه، که در طی شش ماه در یک بیمارستان آموزشی انجام شد، تمامی بیماران بالاتر از سن 18 سال با شکایت دیس پپسی وارد مطالعه شدند. بیماران در دو گروه بالا و...

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی, دکتر محمد قلی نادعلیان, دکترعلی حسن پور,

آندوسکوپی معده بر روی 24 رأس اسب عرب جهت بررسی معده و اثبات وجود زخم انجام گرفت 62.5% اسبهای تحت مطالعه زخم معده داشتند که 73.33% موارد در ناحیه غیر غده ای و 26.67% در ناحیه غده ای معده بودند. اختلاف بین رخداد زخم در دو ناحیه معده معنی دار بود (P

اولیاء بخشایشی, , ترانه تقوی, , حمید رضوانی, , زهره پارسا یکتا, , علیرضا نیکبخت نصرآبادی, , مصطفی حسینی, ,

  Background &Aim: Anxiety has been known as a problem for patients undergoing gastrointestinal procedures. Consultation is an approach used to decrease anxiety and distress in patients. The aim of this study is to determine the effect of nursing consultation on the anxiety level of patientsundergoing upper gastrointestinal endoscopy.   Material& Methods : It was a quasi- experimental study. On...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید