نتایج جستجو برای اسطوخودوس

تعداد نتایج: 306  

ژورنال: کومش 2017
حسینی آبفروش, ندا, عسگری, محمد رضا, قدس, علی اصغر,

درد تجربه ناخوشایندی است که در نتیجه پاسخ فیزیکی و روانی به آسیب ایجاد می‌شود. کنترل درد از اهداف اصلی درمان محسوب می‌شود و یافتن روش‌های ایمن، آسان، و ارزان در کنترل درد یک ضرورت محسوب می‌شود. رایحه درمانی از دیرباز در تسکین درد و درمان بیماری‌های گوناگون به کار می‌رود. یکی از گیاهان نام آشنا در رایحه‌درمانی که از اهمیت و ارزش خاصی در درمان و تسکین درد دارد اسطوخودوس است که کاربرد زیادی در بال...

داودی, شقایق , عشایری, حسن , کاکا, غلامرضا , یعقوبی, کیوان ,

داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی و مضرات غیرقابل انکاری هستند. تلاش برای یافتن جایگزینی مناسب موجب شده تا موجی در سرتاسر دنیا برای استفاده از درمان‌های طبیعی به ‌راه بیفتد. همین امر اهمیت افزایش دانش را در این زمینه بیشتر می‌کند. گیاه اسطوخودوس بر اکثر ارگان‌ها و سلول‌های بدن اثر می‌گذارد. این گیاه اثر گسترده بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی نظیر اثرا...

ژورنال: کومش 2017
ستوده‌اصل, نعمت, عمادی خلف, محسن, قدس, علی‌اصغر, میرمحمدخانی, مجید,

هدف: پرستاران دائماً با درد، رنج، حوادث و مرگ و میر بیماران در محیط کاری خود روبرو هستند و تنش شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 78 نفر از پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 1394 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب  شدند. نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل...

ژورنال: طب مکمل 2014
بهزادی, فاطمه, حکمت پو, داوود, خراسانی, سمیه, سجادی هزاوه, محبوبه, شمسی خانی, سهیلا, شمسی خانی, سیمین,

  Introduction: Sleep problems are common in medical students . One of the methods to improve the quality of sleep is lavender aromatherapy . The aim of this study was to determine the effect of Lavender aromatherapy on sleep quality of nursing students in Arak University of Medical Sciences .   Methods: This is a clinical trial performed on 66 female nursing students selected through purposive...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه 1393

اسطوخودوس(lavandula angustifolia) گیاهی است با طبیعت گرم و طعم تند، متعلق به خانواده نعناعیان که در طب سنتی استفاده های فراوانی از آن شناخته شده است. تنش شوری یکی از تنشهای محیطی است که تاثیرات سوئی بر میزان رشد و تولید محصول گیاهان دارد. گیاه اسطوخودوس مقاومت بالایی به تنش شوری دارد و قادر به تحمل مقادیر مشخصی از شوری می باشد. در این پژوهش، با هدف شناسایی تاثیر شوری بر پارامترهای رشدی و برخی پ...

ژورنال: :کومش 0
ندا حسینی آبفروش, neda hoseini abforosh nursing care re..., mohamad reza asgari nursing care rese..., ali asghar ghods nursing care researc...,

درد تجربه ناخوشایندی است که در نتیجه پاسخ فیزیکی و روانی به آسیب ایجاد می شود. کنترل درد از اهداف اصلی درمان محسوب می شود و یافتن روش های ایمن، آسان، و ارزان در کنترل درد یک ضرورت محسوب می شود. رایحه درمانی از دیرباز در تسکین درد و درمان بیماری های گوناگون به کار می رود. یکی از گیاهان نام آشنا در رایحه درمانی که از اهمیت و ارزش خاصی در درمان و تسکین درد دارد اسطوخودوس است که کاربرد زیادی در بال...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0
کیوان یعقوبی, yaghoobi k تهران، سه راه اراج، دانشگا..., kaka gr شقایق داودی, davoodi sh حسن عشایری, ashayeri h,

داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی و مضرات غیرقابل انکاری هستند. تلاش برای یافتن جایگزینی مناسب موجب شده تا موجی در سرتاسر دنیا برای استفاده از درمان های طبیعی به راه بیفتد. همین امر اهمیت افزایش دانش را در این زمینه بیشتر می کند. گیاه اسطوخودوس بر اکثر ارگان ها و سلول های بدن اثر می گذارد. این گیاه اثر گسترده بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی نظیر اثرات...

مقدمه: اختلال خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است. یکی از درمان های جایگزین مطرح در این زمینه رایحه درمانی می باشد که اجرای آن ساده، بی خطر و نسبتاً کم هزینه است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور همراه با گروه کنترل در سال 1393 بر روی 76 زن یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی...

عصارزادگان, نزیهه, نیک فرجام, مسعود, پروین, ندا,

زمینه و هدف: برخی از گیاهان دارویی سالهاست که در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله افسردگی و اضطراب به کار می‌روند. این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف اسطوخودوس بر افسردگی بیماران مصرف کننده سیتالوپرام انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 80 بیمار سرپایی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بیمارستان هاجر شهرکرد که طبق مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه هامیلتون معیارهای...

جواد گنجلو, سیدسعید نجفی, محمدحسن رخشانی, نیلوفر میربستگان,

مقدمه: بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی هنگام بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دچار اضطراب می شوند. اضطراب خطر ایسکمی به دنبال انفارکتوس قلبی را افزایش می دهد وپیش آگهی را بدتر می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی است که به روش تصادفی تخصیص بلوک‌های جایگشتی بر روی ۶۰ بیمار ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید