نتایج جستجو برای انجماد ماهی

تعداد نتایج: 9534  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1340

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی 1392

در جهان تمایل به مصرف ماهی به منظور تأمین غذا و همچنین دسترسی به فواید آن در حفظ سلامت انسان روز به روز در حال افزایش است. در صورتی که مواد غذایی آماده شده منجمد شوند علاوه بر اینکه مدت زمان بیشتری قابل نگهداری هستند می توان با روش های مختلفی مانند آون گذاری یا مایکروویو در کمترین زمان ممکن غذا را آماده کرد. روش پختن- منجمد کردن و گرم کردن مجدد، امروزه جایگزین مناسبی برای طبخ مرسوم غذا به شمار ...

ژورنال: علوم آب و خاک 2007
محمد علی سحری, , سهراب معینی, , مسعود رضائی, ,

Qualitative indices including moisture content (M), total lipid (TL), peroxide value (PV), free fatty acid (FFA), heme iron (HI), TBA, neutral lipid (NL) and phospholipid (PL) content were investigated on anchovy fish immediately after harvesting and during frozen storage at -18 and -30°C up to 8 months (2, 4, 6, 8). Profile of their fatty acid and any possible changes were also determined. Sta...

محمد علی سحری, , سهراب معینی, , مسعود رضائی, ,

Qualitative indices including moisture content (M), total lipid (TL), peroxide value (PV), free fatty acid (FFA), heme iron (HI), TBA, neutral lipid (NL) and phospholipid (PL) content were investigated on anchovy fish immediately after harvesting and during frozen storage at -18 and -30°C up to 8 months (2, 4, 6, 8). Profile of their fatty acid and any possible changes were also determined. Sta...

ژورنال: علمی شیلات ایران 2017

این تحقیق با هدف بررسی اثر انجماد 18- درجه سانتی­گراد بر برخی ویژگی­های شیمیایی و میکروبی بافت خوراکی ماهی سرخو معمولی انجام پذیرفت. برای این منظور تعداد 30 قطعه از ماهی مذکور با میانگین وزنی و طولی به ترتیب 708 گرم و 35 سانتی­متر در سال 1394 از بازار ماهی­­فروشان بندر بوشهر تهیه شد و به مدت 180 روز در سردخانه نگهداری گردید. بر اساس نتایج این تحقیق مقادیر پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و رطوبت د...

ژورنال: علمی شیلات ایران 2010
فرحناکی, عسگر, قیصری, حمیدرضا, موسوی نسب, مرضیه, پرویزی, میترا,

Surimi is a high quality myofibrillar protein concentrate that is obtained from cheap and underutilized fish species. In this research, surimi burger was prepared from Sarm (Scomberiodes commersonnianus) surimi (60%) and  other  ingredients.  Some  quality attributes of surimi burger were investigated during 3 months of frozen storage at -20°C. Fat value was determined in fresh raw surimi and s...

ژورنال: علمی شیلات ایران 2013
کرمی , بابک, حسینی, سیدابراهیم , سلطانی , مهدی , مرادی, یزدان , مطلبی , عباسعلی,

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر انجماد کند و تند روی تغییرات حسی، مقدار آبچک (Drip)، ریز ساختمان(Microstructure)و ترکیبات تقریبی فیله ماهی تیلاپیای نیل (( (SEM) بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی در فیله تیلاپیای نیل تازه به ترتیب 12/79، 85/1، 70/18، 30/1 درصد بود که مقدار آنها طی فرایند انجماد دستخوش تغییرات گردید. تغییر ترکیبات تقریبی در نمونه های منجمد شده به روش ان...

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 1997
دکتر رضا شهیدی,

تعداد490 جنین خرگوش در مرحله مرولا،با استفاده از روش Nieman(1985) منجمد ودر ازت مایع نگهداری گردید. بعد از ذوب و استخراج گلیسرول ،80 درصد جنین ها وضعیت خوبی داشتند. 180 عدد از جنین ها بعد از ذوب در محیط های کشتAustralianو whitenنگهداری گردید. 78 درصد از جنین های نگهداری شده در محیط کشت به مرحله بلاستوسیت و بالاتر رسیدند.

ژورنال: :علوم و صنایع غذایی ایران 0

چکیده در این مطالعه، اثرات انجماد و دو روش انجمادزدائی روی کیفیت غذایی فیله های تاس ماهی ایرانی (acipenser persicus) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، فیله های تازه ماهی قره برون در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 4 ماه در فریزر منجمد گردیدند و سپس به دو روش مختلف انجمادزدائی در دمای 4 درجه سانتیگراد در یخچال و ماکروویو انجمادزدائی شدند. فرآیندهای انجماد-انجمادزدائی موجب کاهش در درصد پروتئین...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود