نتایج جستجو برای: ترکیبات زیست فعال

تعداد نتایج: 75075  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1393

زعفران (طلای قرمز)، گران ترین ادویه جهان، کلاله های خشک شدهکرکوس ساتیووس است.افزودنی خوراکی رنگ و طعم دهنده به غذا، رنگ کردن منسو جات و کاربرد دارویی در طب سنتی از جمله مصارف زعفران می باشد. با توجه به معایب روش های حرارتی مواد غذایی مانند افت خواص حسی و تغذیه ای و هزینه ی بالا، در چند دهه اخیر تمایل به استفاده از روش های غیر حرارتی مانندپرتودهی افزایش یافته است.پرتو دهی به تنهایی یا همراه با س...

ترکیبات زیست فعال به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم میشوند. ترکیبات زیست فعال اولیه برای رشد موجودات زنده ضروری بوده اما ترکیبات زیست فعال ثانویه برای زندگی موجودات ضروری نبوده و از ترکیبات زیست فعال اولیه به وجود میآیند. بیشتر ترکیبات زیست فعال ثانویه بقا جاندار را موجب میشوند. میکروارگانیسمهای دریایی به صورت آزادزی و یا همزیست با گیاهان و حیوانات دریایی زندگی میکنند و بسیاری از ترکیبات زیست فعال...

ژورنال: :طب مکمل 0
عباس میرجلیلی abbas mirjalili isfahanاصفهان کوی امیریه مرکز تحقیقات کشاورزی

مقدمه: گیاه انار گونه ای بومیِ ایران است که طی سال های اخیر به دلیل مصارف متعدد در تغذیه و داروسازی، توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. به دلیل اینکه قسمت های مختلف درخت انار از ترکیبات ­زیست­فعّال خاصی همانند پلی فنل ها، انتوسیانین ها، اسیدهای چرب کونژوگه و غیره برخوردار است، اثرات متعدد دارویی همچون خواص آنتی اکسیدانی، ضدّمیکروبی، ضدّدیابتی و ضدّسرطانی از آن گزارش شده است. مواد و روش ها: به منظو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1391

با توجه به اهمیت رقم زیتون، مرحله رسیدگی و منطقه اقلیمی کشت آن بر کمیت و کیفیت و بالطبع ارزش افزوده روغن حاصل، در مطالعه حاضر تاثیر سه فاکتور فوق (شرایط اقلیمی، دو منطقه قم و گرگان؛ مرحله رسیدگی، 4 و 5 و سه رقم کرونیکی، بلیدی و میشن) روی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی (اندازه، وزن و نسبت گوشت به هسته، میزان روغن و رطوبت) و ترکیبات کم مقدار اما پر اهمیت آن (ترکیب اسیدهای چرب، فنل های قطبی، استرول ...

ژورنال: :شیلات 2012
آریا باباخانی لشکان مسعود رضائی کرامت ا... رضایی سید جعفر سیف آبادی

عصاره های جلبک قهوه ای سارگاسوم sargassum angustifolium با استفاده از روش استخراج به کمک مایکروویو استخراج شدند. تیمارها شامل 3 حلال (آب، متانول و اتانول) 3 قدرت و مدت زمان استخراج (w 90 ×10، w180×20 و w 270×30 دقیقه) و 3 نسبت جلبک به حلال (1:5، 1:10 و 1:20) بود. برای طراحی آزمایش ها از طرح بهینه سازی تاگوچی استفاده شد. میزان ترکیبات فنولی کل، شناسایی ترکیبات فنولی، قدرت کاهندگی آهن، درصد خنثی ...

Journal: :Journal of Entomological Society of Iran 2023

میکروامولسیون یک فرمولاسیون پایدار و همگن آفت­کش­ها بر پایه حلال آبی است که جایگزین مناسبی برای امولسیونی است. در این مطالعه، حشره­کش سایپرمترین کنترل Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)، یکی از آفات مهم بسیاری گیاهان زراعی زینتی طراحی شد. زایلین به­عنوان مناسب، اساس حلالیت مناسب انتخاب نمودارهای فاز دیاگرام با روش تیتراسیون آب ساخته شدند. ترکیب‌های استفاده مخلوط‌های متشکل سایپرمترین، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم دریایی 1391

با توجه به کاربرد ترکیبات زیست فعال استخراج شده از موجودات دریایی و تولید داروهایی با عوارض جانبی کم و همچنین عملکرد اختصاصی کونوتوکسین های موجود در سم حلزون های مخروطی، شناسایی و استخراج این ترکیبات دارای اهمیت بسزائی بوده است. لذا در این تحقیق به بررسی روش های مختلف استخراج ترکیبات پپتیدی از دستگاه تولید سم و همچنین مقایسه ی این ترکیبات در بخش های مختلف دستگاه تولید سم با روش سنجش پروتئین کل ...

ژورنال: :علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 0
زهرا محمدحسینی z mohammad hosseini مریم هاشمی m hashemi عبدالرضا محمدی a mohammadi فوژان بدیعی f badie سارا عشقی s eshghi کریم احمدی صومعه k ahmadi کیاندخت قناتی

سابقه و هدف: پرتقال تامسون به دلیل مقدار ویتامین c، فولات، فیبر، عناصر معدنی و ترکیبات فیتوشیمیایی شامل انواع فلاونوئیدها، اسیدهای آمینه، تری ترپن ها، اسید فنلیک و کاروتنوئیدها ارزش تغذیه ای و سلامتی بخش فراوانی دارد. پس از برداشت میوه ی پرتقال به دلیل ادامه داشتن تنفس احتمال تغییر ترکیبات زیست فعال مطرح است. در این پژوهش، روند تغییرات ترکیبات زیست فعال شامل غلظت اسید اسکوربیک، ترکیبات فلاونوئی...

ژورنال: :علوم و صنایع غذایی ایران 0
فیروزه بذرافکن دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان سهیلا زرین قلمی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان علی گنجلو استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سه نوع حلال مختلف آب، اتانول و متانول بر بازده استخراج، میزان فنل کل (tpc)، فلاونوئید کل (tfc)  و فعالیت ضداکساینده به دو روش دی فنیل پیکریل هیدرازیل (dpph) و هیدروژن پراکسید (h2o2) عصاره آلبالو تلخه (white mahlab l.) بوده است. نتایج نشان داد که در بین عصاره­های مورد بررسی، عصاره اتانولی بالاترین راندمان استخراج) 5/0±33/3 درصد( را داشته است. در حالی که عصاره مت...

ژورنال: :نشریه جنگل و فرآورده های چوب 2015
علی عبدالخانی اکرم صداقت فرامرز خداییان چگینی محمد هادی قاسمی

در این پژوهش تأثیر استخراج با دو روش سوکسله و غوطه وری بر میزان و نوع ترکیبات فنولی زیست فعال گره چوب سرو سیمین بررسی شد. ترکیبات چربی دوست و آب دوست با استفاده از سوکسله و براساس استانداردt280 pm-99  به ترتیب با استفاده از هگزان و استون استخراج شدند. همچنین در روش غوطه وری نیز ابتدا ترکیبات چربی دوست با حلال هگزان حذف و سپس ترکیبات شیمیایی آب دوست با حلال اتانول ـ آب (v/v 1:9) استخراج شد. به م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید