نتایج جستجو برای هژمونی

تعداد نتایج: 581  

درک صحیح از مفاهیم قدرت و هژمونی امری ضروری است. این درک و فهم به‌ویژه در ارتباط با ایالات متحده امریکا اهمیت بیشتری دارد زیرا این کشور تأثیرات بسیار مهمی بر روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی برجای گذارده و همچنان تأثیرگذارترین کشور است. فرضیه‌های متعددی در پی شناخت و معرفی هژمون جدید، یعنی هژمونی فراملیتی جهانی سرمایه و یا بازگشت به هژمونی امریکا برآمده‌اند؛ بازگشتی که تحت عناوینی همچون هژمو...

چکیده خاورمیانه با موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود و برخورداری از منابع عظیم انرژی، در طول تاریخ همواره کانون توجهات قدرت­های فرامنطقه­ای بوده است. این عوامل باعث شده که ایالات متحده آمریکا به­عنوان تنها قدرت بزرگ جهانی توجه خاصی به این منطقه داشته باشد و در ابعاد مختلف، راهبرد نوین خود را در منطقه خاورمیانه پیگیری کند. پژوهش حاضر در پاسخ به چیستی راهبرد آمریکا در منطقه خاو...

هدف اساسی تحقیق حاضر این است که مهمترین ویژگیهای مرتبط با چگونگی بازنمایی فرآیند جامعه پذیری و شکلگیری هویت­های دینی و ملی و قومی را با تاکید بر نقش عنصر جنسیت و جایگاه سیستم های آموزشی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا از این طریق، مبانی نظری و یافته­های پژوهشی لازم بمنظور سنجش بازتولید مدل هژمونی مردانه جامعه­پذیری در ایران ارائه گردد. مطابق یافته­های این تحقیق، بازتولید الگوهای ناظر بر هژمونی ...

خاورمیانه با موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود و از سویی با برخورداری از منابع عظیم انرژِی در طول تاریخ همواره کانون توجهات قدرت های فرامنطقه ای بوده است. این عوامل باعث شده که ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت بزرگ جهانی توجه خاصی به این منطقه داشته باشد و در ابعاد مختلف راهبرد نوین خود را در منطقه خاورمیانه پی گیری کند. پژوهش حاضر در پاسخ به چیستی راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه بر اساس...

از سال 2002 با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، چرخش محسوسی در جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور به‌وجود آمد. این چرخش، خاطر کمالیست‌ها و نظامیان سکولار و همچنین طرفداران غربی آنکارا را بیشتر تیره ساخت. شاید آنها همانند احزاب اسلام‌گرای قبلی با پشت کردن به اصول و آموزه‌های کمالیسم و رویگردانی از غرب، درپی تقویت اسلام‌گرایی و ایجاد ائتلاف مذهبی در منطقه بودند. هر چند در این مقطع زمانی، اصول...

بهروز کافی, کامبیز حیدرزاده,

برنامه ریزی رسانه، پیام آگهی های تجاری را به افراد مناسب و در زمان مناسب منتقل می کند. برنامه ریزی رسانه شامل تصمیمات متعددی می شود: کجا، چه زمان و از طریق کدام رسانه باید آگهی تجاری را پخش و منتشر کرد همچنین هرچند وقت باید از آن ها استفاده کرد. برنامه ریزی کنندگان رسانه ها، نیاز توأمان به مهارت های مالی و نوآوری (خلاقیت) دارند. رسانه ها پیام ها را به مخاطبان هدف می رسانند. انتخاب صحیح رسانه ها...

ژورنال: :آینده پژوهی مدیریت 2003
بهروز کافی, کامبیز حیدرزاده,

برنامه ریزی رسانه، پیام آگهی های تجاری را به افراد مناسب و در زمان مناسب منتقل می کند. برنامه ریزی رسانه شامل تصمیمات متعددی می شود: کجا، چه زمان و از طریق کدام رسانه باید آگهی تجاری را پخش و منتشر کرد همچنین هرچند وقت باید از آن ها استفاده کرد. برنامه ریزی کنندگان رسانه ها، نیاز توأمان به مهارت های مالی و نوآوری (خلاقیت) دارند. رسانه ها پیام ها را به مخاطبان هدف می رسانند. انتخاب صحیح رسانه ها...

عبدالرضا بای,

میشل فوکو رابطه بین قدرت و دانش را رابطه­ای دیالکتیکی تلقی می­کند، در واقع قدرت مولد دانش و دانش مولد قدرت است، قدرت فوکویی قدرتی شناور و افقی است که مولفه بنیادین آن «مویرگی بودن» آن می­باشد، قدرت و دانش نیز در درون گفتمان تولید می­شود. گفتمان جهانی شدن، قدرت و دانش را در درون خود بازتولید می­کند، قدرت فوکویی در وضعیت جهانی شدن منطبق با «جامعه شبکه­ای» امانوئل کاستلز می­باشد، به­عبارتی « قدر...

بعد از گذشت 50 سال از گفتمان استبدادی رژیم مبارک مردم توانستند هژمونی گفتمان استبدادی را به چالش بکشند. با سقوط حکومت مبارک، اسلام‌گرایان اخوان قدرت را به دست گرفتند. یک سال از گفتمان اسلام‌گرای اخوان نگذشته بود که این گفتمان به علت عدم درک شرایط سیاسی و اقتصادی و به دلیل تأکید بر دانش التقاطی، نداشتن دال برتری همچون رهبری امام خمینی«ره»، نشانه‌ای چون ولایت فقیه و ناتوانی در کنترل مراکز ساختاری...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود