نتایج جستجو برای: Critical cultural awareness

تعداد نتایج: 632011  

Journal: :American Society for Clinical Laboratory Science 2017
JaniceConway-Klaassen, LisaManess,

Journal: :American Psychologist 2014
John ChambersChristopher, Dennis C.Wendt, JeanneMarecek, David M.Goodman,

2016
Chenit Ong-Flaherty,

Increasing multiculturalism and ongoing issues related to poor patient-centered care, teamwork, and safety call for urgent readdressing of cultural competency training. Critical cultural awareness education is needed to improve diversity in the nursing profession. Using Hofstede’s cultural dimension of InvidualismCollectivism, this paper proposes that the dominance of one culture may be the con...

Journal: :The American psychologist 2014
John Chambers Christopher, Dennis C Wendt, Jeanne Marecek, David M Goodman,

The number of psychologists whose work crosses cultural boundaries is increasing. Without a critical awareness of their own cultural grounding, they risk imposing the assumptions, concepts, practices, and values of U.S.-centered psychology on societies where they do not fit, as a brief example from the 2004 Indian Ocean tsunami shows. Hermeneutic thinkers offer theoretical resources for gaining...

Critical cultural awareness as a component of intercultural competence (Byram, 1997, 2012) has received the extensive attention of scholars in the fields of language teaching, cultural studies, ethnic studies, gender studies, communication studies, etc. in the recent decades. However, no instrument has ever been developed to assess this construct among Iranian EFL teachers. To fill this gap, in...

Journal: :Journal of Educational Research and Practice 2015
BeateBaltes, DavidHernandez, ChristinaCollins,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید