نتایج جستجو برای: Uncertainty theory

تعداد نتایج: 871271  

Journal: :International Journal of General Systems 1987
E. M.OBLOW,

2005
Eugene Eberbach,

The decision theory is defined typically as the combination of utility theory and probability theory. In this paper we generalize the decision theory as the performance measure theory and uncertainty theory. Intelligent agents look for approximate optimal decisions under bounded resources and uncertainty. The $-calculus process algebra for problem solving applies the cost performance measures t...

Journal: :Science China Information Sciences 2020
YongDeng,

In this paper, Generalized Aggregated Uncertainty measure 2 (GAU2), as a newuncertainty measure, is considered to evaluate uncertainty in a localization problem in which cameras’images are used. The theory that is applied to a hierarchical structure for a decision making to combinecameras’ images is Dezert-Smarandache theory. To evaluate decisions, an analysis of uncertainty isexecuted at every...

Journal: :FO & DM 2013
Jinwu Gao, Jin Peng, Baoding Liu,

The real life decisions are usually made in the state of uncertainty. This fact providesa motivation to study the behavior of uncertain phenomena. In order to deal withsubjective uncertainty, Liu (2007) founded an uncertainty theory that is a branch ofmathematics based on normality, monotonicity, self-duality, countable subadditivity,and product measure axioms. After that, u...

Journal: :International Letters of Social and Humanistic Sciences 2014
ŞtefanVlăduţescu,

Journal: :Computers & Mathematics with Applications 1997
S.V.Emelyanov, S.K.Korovin,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید