نتایج جستجو برای: acquisition

تعداد نتایج: 98293  

ژورنال: زبان و ادب فارسی 2002

مقاله حاضر کنش زبانی دوزبانه‌های آذری‌زبان و تک‌زبانه‌های فارسی‌ زبان را در فرایند یادگیری زبان سوم مورد بررسی قرار می‌دهد. پژوهش‌های موجود درباره توانایی‌های فرازبانی و شناختی زبان‌آموزان‌ کودک حاکی از این است که دوزبانه‌ها با توجه به کسب تجارب قبلی در یادگیری زبان دوم،در فراگیری زبان سوم موفق‌تر بوده و کنش زبانی آنها متفاوت‌تر از تک‌زبانه‌ها خواهد بود. در این تحقیق کنش زبانی دو گروه ده نفری ا...

Objectives: Persian is a pro-drop language with canonical Subject-Object-Verb (SOV) word order. This study investigates the acquisition of word order in Persian-speaking children. Methods: In the present study, participants were 60 Persian-speaking children (30 girls and 30 boys) with typically developing language skills, and aged between 30-47 months. The 30-minute language samples were audio...

Journal: :SAMRIDDHI : A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology 2017
Vikas KumarMishra, ShobhitKumar, NeerajShukla,

Journal: :Artificial Intelligence 2017
ChristianBessiere, FrédéricKoriche, NadjibLazaar, BarryO'Sullivan,

Journal: :International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2019
MarioaraPateşan, AlinaBalagiu, DanaZechia,

Journal: :College & Research Libraries News 1968
AmericanLibrary Association,

Journal: :Journal of Management Studies 2007
Hema A.Krishnan, Michael A.Hitt, DaewooPark,

Journal: :متن پژوهی ادبی 0
منصور فهیم, هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی,

0

Maryam Jamali,

This research showed that appropriate input and suitable contexts for interaction among students can lead to successful  second language acquisition (SLA). This study based on Swain's (2005) notion of collaborative dialogue, aimed to study whether EFL learners participating in negotiation of meaning based tasks collaborate with each other and, if so, to investigate the role of this behavior in ...

Journal: :International Journal of Human-Computer Studies 2013
NathalieAussenac-Gilles, FabienGandon,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید