نتایج جستجو برای: icu

تعداد نتایج: 24024  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده پزشکی 1394

مقدمه: بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه (icu) معمولا میزان مرگ و میر بالایی دارند و شناخت عوامل موثر بر مورتالیتی می تواند در کاهش آن کمک کننده باشد. لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در icu پرداختیم. روش مطالعه: این مطالعه مشاهده ای به صورت یک بررسی توصیفی – تحلیلی مقطعی بر روی 75 نفر از بیماران بستری در icu در بیمارستان امام حسین شهر...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 0

اساس هدف این مطالعه تعیین علتهای arf و تعیین درصد بیماران بهبود یافته در هر مورد عوامل منجر به arf در icu که این منظور با: 1) تعیین بهبود یافتگان بستری در بیمارستان 2) آنالیز عوامل موثر در بهبودی بوسیله سن، جنس ، بیماریهای دیگر، نارسایی مزمن کلیه که از قبل بیمار دچار آن بوده و همچنان نیز از آن رنج می برد. وضعیت سلامتی قبلی بیمار، ادرار روزانه، اینکه آیا بصورت اولیه یا ثانویه دچار آن شده، وضعیت ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان 0
کتایون حاجی باقری k hajibagheri infectious disease dept.- kurdistan university of medical sciences, tohid hospital, sanandaj, iranگروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-کردستان-ایران شهلا افراسیابیان sh afrasiabian infectious disease dept.- kurdistan university of medical sciences, tohid hospital, sanandaj, iranگروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-کردستان-ایران

چکیده   زمینه و هدف : عفونتهای بیمارستانی یکی از مسائل مهم بهداشتی در دنیا است. هزینه زیاد درمان و همچنین تعداد زیاد بیماران و مرگ و میر زیاد آنها و افزایش روز افزون این عفونتها اهمیت توجه خاص و اقدامات مؤثر به ویژه در زمینه پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی را روشن می کند. مطالعه با هدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در بخشهای icu و post icu بیمارستان توحید شهر سنند...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی 1390

چکیده فارسی سطح لاکتات سرم و مرگ و میر بیماران ، (gif score) عنوان: بررسی ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1389 (icu) بستری در بخش مراقبت های ویژه اساتید راهنما: آقای دکتر شعبانعلی علیزاده، خانم دکتر مهناز عدالت نژاد نگارش و پژوهش: دکتر اکبر نیک سپهر مقدمه: با توجه به عدم وجود مطالعات بالینی کافی در مورد ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی با مرگ بیماران بد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391

هایپرگلایسمی یک یافته ی شایع در icu می باشد.در مطالعات متعددی ارتباط خطی میان کنترل مناسب قند خون بیماران و نتایج درمانی آن ها ، حتی در بیماران غیردیابتی دیده شده است.در سال 2010 ada(american diabetes association)با در نظر گرفتن مزایا و معایب کنترل قند خون، سطح ( mg/dl180-140(را برای بیماران icu توصیه کرده است. القاء کننده های واکنش های استرس کسیداتیو و پیامد های آن برای بیماران با قند خون بالا...

Journal: :iranian journal of toxicology 0
محمودی ga mahmoudi forensic medicine department, lorestan university of medical sciences, khoramabad,iran صلحی h solhi forensic medicine department, arak university of medical sciences, arak, iran. افضلی s afzali forensic medicine department, hamedan university of medical sciences, hamedan, iran

introduction:poisoning is a common reasons for hospitalization in all over the world and exhausts a substantial share of health resources.khoramabad is a rather large city in iran but there has been no study about incidence of poisoned patients especially grave ones who are hospitalized in icus, thus we designed this study to epidemiologicall assess these patients in two major referral centers ...

Journal: :medical laboratory journal 0
hami kaboosi department of microbiology abolfazl khandan del msc of microbiology ezzat allah ghaemi department of microbiology sepide bakhshande nosrat department of obstetrics and gynecologic ali asghar ayatollahi department of medical laboratory science nastaran golriz department of microbiology

abstract        background and objective: staphylococcus aureus is the most common and important infectious agent. this bacterium can enter the bloodstream and cause some complications in the intensive care unit (icu).this organism can frequently be found in the nose and transmitted by the carriers. this study aimed to determine the efficiency of eradicating s. aureus from the nose of icu perso...

Journal: :international journal of pediatrics 0
mohammad adineh nursing department, nursing and midwifery faculty, lorestan university of medical sciences, khorramabad, iran. tahereh toulabi nursing care research center in chronic diseases, school of nursing and midwifery, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, iran. yadollah pournia pournia faculty of medicine, lorestan university of medical sciences, khorramabad, iran. shahram baraz nursing care research center in chronic diseases, school of nursing and midwifery, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, iran.

background a child's hospitalization in intensive care units causes stress and worry in other family members. this study aimed to determine the effect of family presence during pediatric icu bedside on family general health. materials and methods in this clinical trial study, 46 family members of the pediatrics hospitalized in the icu in teaching hospital affiliated with the lorestan unive...

Journal: :iranian journal of pathology 2009
maryam amini ahmad javanmard ali davati ghasem azimi

background and objectives: nosocomial infections are one of the most important worldwide health and increased patients hospital stay, therapeutic problem and mortality rate. this study was designed to determine the frequency of microorganisms isolated from tracheal tube in patients admitted to icu shaheed mostafa khomeini hospital tehran, iran, from 2001-2005. patients and methods: in this cros...

Journal: :surgery and trauma 0
shahnaz tabiee zahra amouzeshi seyyed abolfazl vagharseyyedin

introduction: as a key member of the healthcare workforce, nurses play an important role in patient care. n ursing care performance, especially sterilization, is of significant importance in provision of health and prevention of complications such as hospital infections. this study aimed to investigate nurses’ performance concerning sterilization while performing nursing techniques in icu wards...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید