نتایج جستجو برای: p

تعداد نتایج: 1269686  

A. Hajiakhondi A.R. Gohari F Moradi-Afrapoli G.R. Amin M. Nikan N. Mokhber-Dezfuli P. Sarkhail S. Saeidnia

In this study, the relationship among four species of Polygonum (including P. hyrcanicum (three samples), P. persicaria, P. avicular, and P. hydropiper) was investigated by GC profiling. Furthermore, the major compounds of the ethylic ether extract of P. hyrcanicum were identified by GC/MS as: α-bisabolol (17.5%), cedrol (15.9%), sesquisabinene hydra...

رویا معلم سعید افشارزاده, سید جمال صاحبی شبنم عباسی غلامرضا بلالی

  با توجه کمبود اطلاعات درباره جنس Potamogeton در ایران و نیز با توجه به پراکنش گسترده آن در اکوسیستم­های آبی کشور، جمعیت های این جنس در اکوسیستم های مختلف اصفهان و چهار محال و بختیاری در طول رودخانه زاینده رود از نظر ریخت شناسی مورد بررسی قرارگرفت، برای این منظور نمونه برداری از 19 جمعیت این جنس انجام گرفت. در طی این مطالعه 6 گونه‌ی ,P. nodosus pusillus, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. lucen...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم ریاضی 1392

فرض کنید g گروهp-حل پذیر متناهی و p یک سیلوp- زیرگروه آن باشد. ثابت خواهیم کرد که اگر تمام اعضای p که مرتبه p هستند، مشمول در k-امین جمله از سری مرکزی بالایی p باشند، آن گاه p-طول g حداکثر m2+1 است، که در آن m بزرگترین عدد صحیحی است که .p^m-p^(m-1)?k

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1390

کدهای پایادوری نقش ویژه ای را در نظریه ی کدهای تصحیح کننده ی خطا بازی می کنند. مهمترین نوع از این کدها، کدهای دوری هستند. در این پایان نامه پس از بیان مقدماتی از جبر، قواعد و فواصل همینگ برای کدهای منفی دوری که نوع خاصی از کدهای پایادوری هستند بیان می شوند. در ادامه کدهای پایادوری را روی حلقه r=f_(p^m )+uf_(p^m ) معرفی می کنیم،که در آن f_q=f_(p^m ) از مرتبه q است و u متغیر است. سپس قواعد و فواص...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1392

در این پایان نامه خصوصیاتی از p- قاب ها، p- قاب های اساسی و نیز قاب هایی به طور قوی با بعد صفر در شرایطی از نظریه حلقه، بر روی حلقه توابع پیوسته حقیقی روی قاب ها ارائه می شود. هم چنین نظریه کلاسیک از c- نشانده و *c- نشانده فضاها را به توپولوژی بدون نقطه تعمیم می دهیم که مفاهیم متناظر آن ها در قاب ها c- خارج قسمت و *c- خارج قسمت می باشد. ضمنا به اثبات محاسبات مورد نیاز در حلقه مذکور نیز پرداخته ...

Journal: :progress in biological sciences 2014
mohammad ali tajick hamideh seid mohammad khani valiollah babaeizad

microorganisms are important components of soil. some soil filamentous fungi such aspenicilium produce many bioactive small molecules, or secondary metabolites, that range frombeneficial bioactive compounds to harmful toxins. in this study, the metabolites of threepenicillium species (p. goditanum, p. moldavicum and p. corylophilum) were extracted byadding ethyl acetate to liquid cultures. the ...

Journal: :international journal of group theory 0
evgeny khukhro sobolev institute of mathematics, novosibirsk

let $g$ be a finite $p$-soluble group‎, ‎and $p$ a sylow $p$-subgroup of $g$‎. ‎it is proved‎ ‎that if all elements of $p$ of order $p$ (or of order ${}leq 4$ for $p=2$) are‎ ‎contained in the $k$-th term of the upper central series of $p$‎, ‎then the $p$-length of‎ ‎$g$ is at most $2m+1$‎, ‎where $m$ is the greatest integer such that‎ ‎$p^m-p^{m-1}leq k$‎, ‎and the exponent of the image of $p$...

Journal: :international journal of group theory 2015
david ward

for a symmetric group $g:=sym(n)$ and a conjugacy class $mathcal{x}$ of involutions in $g$, it is known that if the class of involutions does not have a unique fixed point, then - with a few small exceptions - given two elements $a,x in mathcal{x}$, either $angbrac{a,x}$ is isomorphic to the dihedral group $d_{8}$, or there is a further element $y in mathcal{x}$ such that $angbrac{a,y} cong ang...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم 1386

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید