نتایج جستجو برای rat

تعداد نتایج: 150692  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1349

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1366

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده دندانپزشکی 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1376

از آنجا که تطابق(adaptation) به هیپوکسی ناشی از زندگی در ارتفاعات نتایج مثبتی را بر عملکرد قلب داشته، آیا می توان با ایجاد هیپوکسی مزمن ناشی از سیانید، مقاومت قلب در شرایط ایسکمی را بالا برد؟ در پاسخ به این سوال روی ratهای نر بالغ در دو گروه تست (n32) و شاهد(n10) صوزل گرفت . در مدت 5 هفته به گروه تست روزانه 1/7 mg/kg سیاتید و به گروه شاهد با حجم مساوی سالین نرمال به شکل داخل صفاتی تزریق شد. سپس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم 1372

ویتامین a در زمره اولین ویتامین های شناخته شده بود این ویتامین در بدن ساخته نمی شود بنابراین باید از طریق غذا وارد بدن شود. ویتامین a در دستگاه گوارش سریعا جذب شده و بوسیله پروتئین های پلاسمایی در خون و نیز بوسیله پروتئین های داخل سلولی ویژه در سلول انتقال می یابد . عمل ویتامین a در بینائی بطور کامل شناخته شده است . همچنین در رشد عمومی بدن، تکثیر و تمایز بافت های اپی تلیال، متابولیسم سنتز گلیکو...

Mohammad Kazem Gharib-Naseri, Seyyed Ali Mard, Seyyed Mahmood Latifi, Shadan Saberi,

Objective(s) The aims of present study were to elucidate the effect of NaHS as a H2S donor on precontracted rat trachea smooth muscle, role of epithelium and nitric oxide in this action. Materials and Methods Tracheal rings from male adult Wistar rats were isolated and mounted in an organ bath containing Krebs–Henseleit solution under 1.5 g resting tension and contractions were recorded isom...

A GARJANI, A MAHDINIA, H BABAEI, N MALEKI,

Repetitive episodes of brief regional ischemia have been shown to reduce the severity of life-threatening ventricular anhythrnias and infarct size that occur during prolonged occlusion of the coronary artery. This phenomenon is known as ischemic preconditioning. During studies in anesthetized, open chest Wistar rats, we accidentally observed that poorly ventilated animals had a reduced seve...

Introduction: Excessive olivo-cerebellar burst-firing occurs during harmaline-induced tremor. We hypothesized that antiglutamatergic agents would suppress harmaline tremor. From this point of view, the aim of current study was to investigate the effects of riluzole on harmaline-induced tremor in rat. Material and Methods: Four groups of Wistar rats weighing 80–100 g were injected with harmaline...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

ضایعه نخاعی حادثه ای غیر قابل پیش بینی است که منجر به از دست رفتن اعمال حسی و حرکتی مناطق پایین تر از آسیب می گردد. در حال حاضر 90 میلیون نفر در سراسر جهان از آسیب نخاعی رنج می برند. در طی آسیب نخاعی مسیرهای حسی و حرکتی تخریب شده و منجر به ناتوانی شخص مصدوم می گردند. بازگشت اعمال حسی وحرکتی و رفلکسی ازدست رفته به بازیابی نورونی و ترمیم آکسونی یک سری از ژن های ترمیمی موجود در محل آسیب بستگی دار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید