نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23969340  

پایان نامه :0 1374

in fact, this study focused on the following questions: 1. is there any difference between the effect of functional/notional approach and the structural approaches to language teaching on the proficiency test of efl learners? 2. can a rather innovative language test referred to as "functional test" ge devised so so to measure the proficiency test of efl learners, and thus be as much reliable an...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1390

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391

این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از روش پرسش مشارکتی در مقابل روش خود پرسشی بر توانایی خواندن زبان آموزان سطح پیش متوسطه ایرانی می پردازد. در این تحقیق تلاش شده تا متوجه شویم که آیا این استراتژی ها تاثیری بر روی توانایی خواندن زبان آموزان دارد یا نه و کدام یک تاثیر بیشتری دارد. بر این اساس 98 زبان آموز انتخاب و از طریق تست مهارتی ماک تافل همگن شدند. سپس محقق آنها را به سه گروه تقسیم کرد که این ...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیردولتی رودکی تنکابن - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اصلاح متنی بر بهبود توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی بالاتر از سطح میانی انجام پذیرفت .بدین منظور 115 دانشجوی مرد و زن رشته مترجمی زبان انگلیسی در این پزوهش شرکت نمودند.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

پایان نامه :0 1375

the following null hypothesis was proposed: there is no significant difference between the efl students listening comprehension development receiving pictorial cues and those receiving no cuse. to test the null hypothesis, 52 male and femal freshmen students of medicine studing at iran university of medical scinces were randomly selected from a total population of 72 students. to ensure that th...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

بررسی رابطه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی چکیده این پژوهش درصدد آن است تا سه مسئله زیر را مورد بررسی قرار دهد: الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین دانش زبان آموزان در حوزه همنشینی لغات با یکدیگر و دانش آنها در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی؛ ب) یافتن پاسخی به این سوال که آیا تمامی انواع همنشینی های لغوی زبان انگلیسی به یک میزان برای زبان آموزان دشوارند یا خیر؛ پ) مقایسه زبان آمو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

the aim of this study is to examine the difference between the introverts and extroverts in preferred advice-giving style. furthermore, it explores the difference between l1 (persian) and l2 (english) regarding the giving of advice for the extroverts and introverts separately. it investigates whether an extrovert or introvert gives advice in the same manner in his l1 (persian) and l2 (english) ...

پایان نامه :0 1374

what miller wants is a theatre of heightened consciousness. he speaks of two passions in a man, the passion to "feel" and the passion "know". he belives that we can have more of the latter. he says: drama is akin to the other inventions of man in that it ought to help us know more and not merely to spend our feelings. the writing of the crucible shows us that he is trying to give more heightene...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم انسانی 1389

نشان می دهیم که هر اشتقاق لی روی یک c^*-جبر به شکل استاندارد است، یعنی می تواند به طور یکتا به مجموع یک اشتقاق لی و یک اثر مرکز مقدار تجزیه شود. کلمات کلیدی: اشتقاق، اشتقاق لی، c^*-جبر.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید