تاثیر smear layer در میزان ریزنشت اپیکالی متعاقب درمانهای اندودنتیکس

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده فریبرز معظمی
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1380
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر درمانهای رژنراتیو در اندودنتیکس

  مروری بر درمانهای رژنراتیو در اندودنتیکس       دکتر الهام شادمهر 1- نسترن جنابی دهکردی2   1- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران   2- دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران     چکیده   زمینه و هدف : درمانهای رژنراتیو با هدف بازسازی بافتهای از دست رفته دندان به سرعت در حال پیشرفت است. هدف از این مقاله، مروری ب...

متن کامل

مروری بر درمانهای رژنراتیو در اندودنتیکس

مروری بر درمانهای رژنراتیو در اندودنتیکس       دکتر الهام شادمهر 1- نسترن جنابی دهکردی2   1- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران   2- دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران     چکیده   زمینه و هدف : درمانهای رژنراتیو با هدف بازسازی بافتهای از دست رفته دندان به سرعت در حال پیشرفت است. هدف از این مقاله، مروری بر ...

متن کامل

بررسی میزان نفوذ رنگ در دو جهت برش ریشه دندان در روش ارزیابی ریزنشت اپیکالی

Background and Aims: Inadequate root canal obstruction has been suggested as major factor in endodontic treatment failure. On the other hand, the most common way to assess leakage is dye penetration method. In assessing the possible effect of cutting direction on the leakage, the present study was performed to investigate dye penetration in two root cutting directions. Materials and Method...

متن کامل

مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف

زمینه و هدف: سیل مناسب، لازمه درمان های اندودانتیک موفق ازجمله درمان پلاگ اپیکالی می باشد. برخی مطالعات نشان داده اند که مایعات بافتی می توانند تاثیر منفی بر توانایی سیل بگذارند. هدف از این مطالعه بررسی توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق بود. روش بررسی: تاج 70 دندان تک ریشه و تک کانال کشیده انسان از ناحیه CEJ قطع ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022