بررسی آزمایشگاهی میزان دقت سه اپکس یاب الکترونیکی در تعیین محل پرفوراسیون ریشه دندان

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده علی صالح غلامی
  • استاد راهنما علیرضا عدل
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آزمایشگاهی دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی Raypex5 جهت تشخیص پرفوراسیون ریشه دندان

چکیده مقدمه: تشخیص پرفوراسیون یا سوراخ شدگی ریشه و درمان فوری ضایعه می‌تواند به طور بارز پیش‌آگهی را بهبود بخشید. به علت محدودیت روش رادیوگرافی درتعیین موقعیت دقیق سوراخ شدگی، امروزه استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی آپکس یاب نیز برای این منظور توصیه شده است. هدف : بررسی دقت دستگاه آپکس یاب Raypex5 در تشخیص سوراخ شدگی ریشه و مقایسه آن با روش رادیوگرافی. مواد و روش‌ها : در این مطالعه آزمایشگا...

متن کامل

مقایسه دقت اپکس یاب های Foramatron و Raypex5 در شرایط آزمایشگاهی

    زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های Foramatron و Raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­...

متن کامل

مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان های مولر شیری

مقدمه: برای موفق بودن درمان پالپکتومی در دندان های شیری اندازه گیری دقیق طول کانال ریشه لازم است. تعیین طول با استفاده از پرتونگاری رایج ترین روش مورد استفاده بوده است، اما به دلیل عوارض ﺳﻮء پرتو و همچنین لزوم همکاری کودک معمولاً با مشکلاتی همراه است. هدف از مطالعه، مقایسه دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی nsk با پرتو نگاری معمولی برای تعیین طول کانال ریشه مولرهای شیری نکروز بود. روش بررسی: تعداد 2...

متن کامل

مقایسه دقت اپکس یاب های foramatron و raypex۵ در شرایط آزمایشگاهی

زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های foramatron و raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­ها: ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی raypex۵ جهت تشخیص پرفوراسیون ریشه دندان

چکیده مقدمه: تشخیص پرفوراسیون یا سوراخ شدگی ریشه و درمان فوری ضایعه می تواند به طور بارز پیش آگهی را بهبود بخشید. به علت محدودیت روش رادیوگرافی درتعیین موقعیت دقیق سوراخ شدگی، امروزه استفاده از دستگاه های الکترونیکی آپکس یاب نیز برای این منظور توصیه شده است. هدف : بررسی دقت دستگاه آپکس یاب raypex5 در تشخیص سوراخ شدگی ریشه و مقایسه آن با روش رادیوگرافی. مواد و روش ها : در این مطالعه آزمایشگاهی ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}