× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تحقیق کاربردشناختی آموزش صریح و اثر آن بر درخواستهای آکادمیک پست الکترونیک

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : فاطمه حسین مردی

استاد راهنما : ضیاءالدین تاج الدین غلامرضا تجویدی

سال انتشار:1388

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : کِرد شناسی- زبان شناسی- کنش گفتاری- پست الکترونیکی- زبان آموزی- مهارت- مهارت شناختی- فراگیری زبان- زبان انگلیسی- یادگیری صریح-

چکیده

زبان آموزان ایرانی باید این مهارتها را کسب کنند اما متاسفانه در زمینه ی شناخت و بهبود وضعیت کاربرد شناختی این زبان آموزان در ایران ، کمتر تحقیقی صورت گرفته است. هدف این تحقیق ، تشخیص تفاوت استفاده ی مشخصه های کاربرد شناختی برای دانش آموزانی میباشد که آموزش صریح دیده اند و آنهایی که این آموزش به آنها ارائه نشده است. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چهارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: فرضیه اول: تفاوتی بین مشخصه های کاربرد شناختی درخواستها در ایمیلهای قبل از آموزش ، بین دو گروه مورد بررسی (کنترل و آزمایشی) وجود ندارد. فرضیه دوم: تفاوتی بین مشخصه های کاربرد شناختی درخواستها در ایمیلهای قبل از آموزش هر دو گروه با ایمیلهای بعد از آموزش آنها وجود ندارد. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم ، روش تحقیق، جامعه ی مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه ی گردآوری و تجزیه و دو جامعه آماری شامل دو کلاس دانشجوی رشته ی آموزش زبان انگلیسی میباشد. روش تحقیق آزمون گرفتن قبل و بعد از آموزش میباشد. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها جمع آوری ایمیلها ، کد گذاری مشخصه ها و مقایسه آنها با هم بوده است. هر دو فرضیه ی مورد اشاره در بالا در این تحقیق رد شده است و تفاوت در مشخصه های زیر وجود دارد: 1- موضوع درخواست 2- رفتارهای سر 3- داون گریدر 4- آپ گریدر 5- حرکتهای حمایتی 6- تشکر و سلام کردن ث: نتیجه گیری و پیشنهادات: استقاده از ایمیل امروزه در سطح جامعه رو به گسترش است و مشخصه های کاربردشناختی و کلامی و فرهنگی آنها باید مورد تحقیق قرار گیرد. صفحات درسی که ضمیمه ی این تحقیق میباشد، امید است که مورد استفاده ی محققان و معلمین قرار گیرد تا قدمی باشد جهت تحقیقهای آینده

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تأثیر افزایش آگاهی همنشینی واژگانی نقش مهمی در کسب همنشینی واژگانی توسط زبان آموزان انگلیسی دارد. به منظور بررسی تحول افزایش آگاهی زبان آموزان در کسب همنشینی واژگان آکادمیک از طریق تکنیک های نوشتاری، نمونه ای از 38 زبان آموز انگلیسی در قالب دو گروه مورد تحقیق بررسی قرار گرفتند: گروه اول از طریق آموزش همنشینی واژگان آکادمیک از طریق تکنیک نوشتاری underlining ، که بعنوان معیاری برای سنجش و اندازه ...

چکیده: در جهان معاصر اصول، مبانی وآموزه های پست مدرنیستی در حال گسترش است و بیش از یک دهه است که تفکر پست مدرنیسم در عرصه های مختلف مسایل تازه ای را باعث شده؛ در عرصه ی تعلیم و تربیت نیز پرسشها و نگرشهای جدیدی را به میان آورده است. با وجود آنکه پست مدرنیست ها درباره ی تربیت دینی اخلاقی، به طور خاص و صریح به بحث نپرداخته اند؛ ولی با توجه به ویژگیهای پست مدرنیسم، می توان دلالتهای ضمنی در زمینه ی...

در دورانی که جهانی‌شدن اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی روزبه‌روز درحال رشد و توسعه است، ضرورت دست‌رسی به چهارچوبی منسجم و جامع برای آماده‌سازی و آموزش معلمان به‌وضوح احساس می‌شود. در کتاب حاضر، چهارچوبی بدیع و کاملاً نو معرفی شده است که با استناد به آن معلمان آینده‌نگر را می‌توان به نیروهای متفکر راه‌بردی، پژوهش‌گران اکتشافی، و معلمان تحول‌آفرین تبدیل کرد. مهم‌ترین انگیزۀ نویسنده برای ارائۀ این مدل چن...

مروزه، پیشرفت سریع و روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و قابلیت‌های کاربردی آن در حوزه‌های مختلف سازمان، رویکرد جدیدی را با عنوان مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک ایجاد کرده است. منابع انسانی از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب گردیده و نقش اساسی در اثربخشی سازمان دارد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی نقش مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان می‌باشد...

مروزه، پیشرفت سریع و روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و قابلیت‌های کاربردی آن در حوزه‌های مختلف سازمان، رویکرد جدیدی را با عنوان مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک ایجاد کرده است. منابع انسانی از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب گردیده و نقش اساسی در اثربخشی سازمان دارد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی نقش مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان می‌باشد...