× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بکارگیری مدل فرامتن تطبیقی در آموزش ترجمه تخصصی در محیط وب

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : حمید صادقیه

استاد راهنما : حسین ملانظر غلامرضا تجویدی

سال انتشار:1388

کلمات کلیدی : وبگاه- آموزش حرفه ای- ترجمه تخصصی- آموزش مجازی- ابرمتن- سازنده گرایی اجتماعی-

چکیده

تربیت مترجمان با دانش تخصصی کافی نیازمند تعامل مداوم ترجمه آموزان با متون مرتبط با آن رشته در زبان مبدا و مقصد است. اما اغلب محدودیت های مالی و زمانی در شیوه متداول تربیت مترجم و کلاس های ترجمه مانع دسترسی آزاد ترجمه آموزان به اطلاعات علمی مرتبط با رشته تخصصی مورد نظر می شود. در پژوهش حاضر ابتدا مدل جدیدی برای استفاده از پیکره جهانی وب در تربیت مترجم متون تخصصی پیشنهاد شده است. سپس برای تعیین میزان کارآیی این شیوه نسبت به شیوه کارگاهی متداول پرسش های زیر مطرح شد: 1) آیا میزان اطلاع ترجمه آموزان از دانش تخصصی رشته های خاص ارتباطی با تعداد هر یک از انواع خطاهای ترجمه در متون همان رشته دارد؟) آیا افزایش دانش تخصصی ترجمه آموزان با استفاده از مدل پیشنهادی مبتنی بر کاربرد فرامتن تطبیقی تحت وب نسبت به شیوه معمول تاثیری بر تعداد خطاهای مرتبط با میزان دانش تخصصی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات یک گروه نفری همگن به عنوان گروه آزمون به صورت داوطلبانه به مدت جلسه در کلاس های مجازی آموزش ترجمه متون اقتصادی شرکت کردند. پس از اتمام دوره، نتایج آزمون ترجمه در قالب جدول بسامد هر یک از انواع خطاهای ترجمه با آزمون اقتصاد مقایسه و میزان همبستگی هر نوع خطا با دانش تخصصی مترجم محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دوازده نوع از سی نوع خطای مدل ارزشیابی مورد نظر با میزان دانش تخصصی ترجمه آموزان رابطه معکوس داشتند. این خطاها عبارتند از زمان فعل، واژگان و اصطلاحات نادرست، معادل یابی غیرفنی اصطلاح، مخفف ها و سرواژه، حذف آوانویسی اسامی خاص، اشتباه در آوانویسی اسامی خاص، خطا در انتقال نمادها و فرمول ها، عبارات نامتناسب با نوع متن مقصد، تغییر معنا، تردید در معنا، عبارت ترجمه نشده، و واژگان پیوندی. سپس با استخراج داده های مربوط خطاهای فوق در پس آزمون ترجمه این گروه و مقایسه آنها با نتایج به دست آمده از پس آزمون گروه شاهد با استفاده از آزمون تی میزان اثربخشی مدل پیشنهادی بر کاهش انواع این خطاها نسبت به شیوه معمول مشخص شد. نتایج آزمون تی برای این دوازده خطا در پس آزمون های دو گروه آزمون و شاهد نشان داد که مدل پیشنهادی این پژوهش در کاهش خطاهای مرتبط با دانش تخصصی مترجم موفق تر بوده است.

منابع مشابه

بکارگیری آموزش گسترده، انعطاف پذیری، و یادگیری تعاملی و کاملاً ساده ای که آموزش اینترنتی و امکانات مرتبط با آن در اختیار ما می گذارند گامی بلند در جهت آماده سازی ترجمه آموزان برای رویارویی با پیچیدگی های دنیای واقعی حرفه ای است که در آینده ای نه چندان دور وارد آن خواهند شد. این مطالعه به بررسی کاربرد ویکی، ابزار کارگروهی متنی غیر همزمان برخط، در کلاسهای مبتنی بر وب آموزش ترجمه تخصصی با چارچوب سا...

هدف: بررسی میزان استفاده از فراداده ‏های زبان نشانه ‏گذاری فرامتن در طراحی وب ­سایت کتابخانه ‏های مرکزی دانشگاه ‏های ایران. روش تحقیق/ رویکرد پژوهش: در مجموع 66 صفحه اصلی وب‏سایت کتابخانه‏ های مرکزی دانشگاه ‏های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، و دانشگاه‏ های آزاد اسلامی با استفاده از دو مرورگر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ بررسی شد. با مشاهده source از طریق ...

هدف از این تحقیق بررسی بینانشانه ای رمان بر باد رفته- پیش متن - با فیلم اقتباسی آن - فرامتن - به منظور انجام یک مطالعه تطبیقی بین دو سیستم نشانه ای زبان و سینما می باشد تا مشخص شود که چگونه تغییرات و تفاوت های پیش متن و فرا متن با دو سیستم نشانه ای متفاوت برفرایند اقتباس تاثیرگذار است.

در پژوهش حاضر 90 صفحه وب از طریق جستجو در موتورهای جستجوی عمومی (گوگل، یاهو، و ام اس ان) به عنوان نمونه انتخاب شدند و میزان حضور عناصر ابرداده ای (هسته دابلین و ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن) در این صفحات و وجود رابطه معنادار بین حضور عناصر ابرداده ای و نوع موتور جستجو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان دهنده حضور بسیار کم عناصر ابرداده ای هسته دابلین و ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامت...

با ورود کامپیوتر و اینترنت در جوامع تغییرات شگرفی به وجود آمد و بسیاری از سازمان ها به منظور ارائه خدمات خود، فناوری های مبتنی بر وب را جایگزین روش های سنتی نمودند. در سال های اخیر، وب 2.0 امکاناتی را فراهم آورده است که به موجب آن کاربران یک وب سایت خاص نیز می توانند در تولید محتوا شرکت داشته باشند. بکارگیری ابزارهای وب 2.0 در کتابخانه های دانشگاهی به کاربران کتابخانه اجازه می دهد که در یک محیط...